Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_910

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ 

Novosti v izdaji 910.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 

 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testira
UPGRADE OB NADGRADNJI ​Obvezen vstop v program Fakturiranje ali Materialno blagovno knjigovodstvo zaradi vpisa tipa reference in modela na izdane fakture.  9942835 ​21.5.2019 ​Milena Lorenčič
UPGRADE OB NADGRADNJI ​Obvezen vstop v Fakturiranje zaradi ​polnjenja besedila za klavzule v Davčne klasifikatorje. ​9941530 ​24.5.2019 ​Milena Lorenčič
Administracija Pravice uporabnikov: Dodana možnost omejitve pravic uporabnikov na aktivne, neaktivne, vse uporabnike. Omejitev se nanaša na pravice, ki so dodeljene neposredno na uporabniško ime in ne posredno preko skupine pravic.  9940870 ​15.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija Uporabniki: Dodana možnost omejitve na aktivne, neaktivne, vse uporabnike. Omejitev se upošteva iz pregleda uporabnikov. 9942374 ​15.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija

​​Uporabniki in skupine pravic: Na dodatnem meniju nova možnost, ki omogoča hitro kreiranje skupin pravic za vse programe z vsemi pravicami, ki se začnejo imensko isto kot program. Ponovna sprožitev opcije avtomatično doda manjkajoče pravice na skupino. V primeru, da smo spreminjali atribute pravic, pa ponovna sprožitev opcije teh sprememb ne ponastavi na prvotno stanje. Skupine pravic se začnejo z ADM.xxx (ADM.ZAJ). Ne dodaja se pravica ADMINSQL in SIFRE.VSI_xxxx. Uporabnik, ki to sproži mora imeti pravico ADMIN in ADMINSQL.

9922175 ​06.05.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija Uporabniki: Dodano polje za vnos opombe pri uporabniškemu imenu. 9942375 ​15.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Administracija Administrator lahko uporabniku ročno popravi do kdaj mu velja geslo. Primerno v primeru porabnikov, ki se uporabljajo za avtomatske servise. ​ 9944917 04.09.2019​ Joži Kržišnik Jereb​
SETUP Setup na začetku pobriše _dta statistike, da se skrajša čas nadgradnje. ​ 9944903 ​10.09.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Blagajna ​Blagajne - nastavitve: vzpostavljena kontrola pri dodajanju nove blagajne na šifro blagajne, ki že obstaja. 9943108 ​21.3.2019 ​Milena Lorenčič
CRM​ Aktivnosti in upravljanje s stranko: dodatni meni je dopolnjen z novo opcijo Skupina dogodkov, preko katere vidimo skupen pregled po Opisu dogodka in Prodajnem lijaku.  ​9941730 ​28.2.2019 ​Milena lorenčič
CRM ​Vzpostavljena je možnost pošiljanja mailov in sinhronizacije tudi preko Trunderbird-a. 9941932 ​11.3.2019 ​Milena Lorenčič
CRM Vnos novega dogodka: Nova možnost na vnosu dogodka: uporabnik lahko označi/odznači ali želi, da se po shranitvi vsebine okno zapre ali ne. ​9941930 ​07.06.2019 ​Milena Lorenčič
CRM ​​Vnos novega partnerja: Na izboru Partnerji je možno dodajati nove partnerje. Na okno je dodan nov zavihek Nov partner. ​9941938 ​07.06.2019 ​Milena Lorenčič
CRM Priprava ponudbe: v izbor je dodana tudi nabavna pogodba. 9943883​ ​18.9.2019 ​Milena Lorenčič
​CRM ​Na zavihek Aktivnosti je dodano polje Aktiven za prikaz statusa partnerja.  9945243​ ​04.10.2019 ​Milena Lorenčič
CRM

​Pri vnosu novega dogodka se za Potencialnega partnerja odpreta dodatna dva izbora: Tip potenciala in Razlog za izgubo potenciala. Osnovna vrednost je vrednost, ki je vpisana na partnerju, lahko se spremeni in se potem ob shranitvi dogodka zapiše nazaj na partnerja. Polji se odpreta samo vb primeru, če ima partner status Potencialni (Aktiven=P).​ V zavihek Upravljanje s stranko je dodana možnost Kopiranje dogodka.​ Zavihek Aktivnosti: v spodnji del pregleda je dodano okno s pregledom Opisa in novo okno s pregledom Naloge za dogodek.

​9945310 ​25.10.2019 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje Priprava eRačunov za BizBox ​9944544 ​7.8.2019 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje N​ov način prenosa izdanih računov v program Vodenja projektov, ki omogoča posamičen prenos tako na kontu terjatve kot na kontu realizacije. Pri internih računih program avtomatično vpiše v polje (VEZSTEV) povezovalno številko, ki omogoča izločitev interne realizacije oziroma internega stroška pri pripravi poročila iz Obrazcev po projektih. 
9942284
12.2.2019​ Zdenka Selšek Manjulov​
Fakturiranje Vnos zneska fakture za predplačilo: Vzpostavljena je kontrola na znesek v primeru dobropisa/storno avansnega računa.  9934388 ​28.3.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje Enote mere: zaradi spremembe predpisanih šifer merskih enot za eRačune je bila narejena store procedura s celotnim šifrantom. Stare, ukinjene šifre se spremenijo z nadgradnjo v nove šifre.  ​9942338 ​1.3.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje ​eRačuni in kontrola na matično številko partnerja: vzpostavljena je kontrola na vpisano matično številko partnerja. Če matične številke partner nima vpisane, program javi obvestilo. XML se kljub temu pripravi.  ​9942827 ​29.3.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje ​Izpis s položnico in osnovni podatki podjetja: Pri oblikovanju QR kode so iz podatkov podjetja (naziv, naslov in kraj) izločeni presledki, entri in nedovoljeni znaki. ​9942354 ​15.4.2019 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje Storno fakture z možnostjo Kopiranja osnovne verzije računa: Ob storniranju je dodana možnost takojšnje priprave nove kopije osnovnega računa, ki se kreira z enakimi podatki med "neknjiženimi" dokumenti. 9942857 ​15.5.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje Tip reference in model: novi spremenljivki za tip reference in model sklicevalne številke. Upgrade procedura, ki vpiše vrednosti na vse izdane račune za nazaj.  9942835 ​21.5.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje, MBK ​Dopolnitev na knjiženih izdanih, internih računih, da je omogočeno popravljanje stroškovnega mesta terjatve in projekta terjatve. Če je stroškovno mesto in projekt terjatve isti na vseh pozicijah se prepis stroškovnega mesta terjatve, projekta terjatve izvede tudi v saldakontih. 9944147 ​20.09.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Fakturiranje ​Davčni klasifikatorji in izpis klavzul na izdanem računu: Ob nadgradnji se v Davčne klasifikatorje IOEO, IORI, IOES in IORN avtomatsko dodajo klavzule. V dodatni meni je dodana možnost za pregled/vnos/korekture besedila za klavzule. Če na izpis računa dodano funkcijo pc.KlavzuleDDV, se besedilo klavzul iz Davčnih klasifikatorjev izpiše na računu. Klavzule se izpišejo tudi glede na jezik.  ​9941530 ​24.5.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje, MBK ​​Sprememba obvestila glede na zaključeno davčno obdobje pri naknadnem popravku knjiženih računov. Ob izhodu iz okna za spremembe na knjiženih računih opozorilo na shranitev podatkov in prenos. 9943321 ​12.9.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Fakturiranje Fakture za predplačila: na osnovnem izpisu MBKDAV000S je dodana funkcija, preko katrere se izpišejo podatki o avanu: datum plačila, znesek, številka dokumenta. Če ima naročnik svoj uporabniški izpis, se lahko funkcija kopira na izpis.  9941009 ​26.9.2019 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje, MBK, Prodaja, Nabava, NPZ

Iz izpisa izdanega računa je sprememba izpisovanja ​Specifikacije obračunanega DDV in klavzule od dobave po obrnjeni obdavčitvi. Klavzuli se po novem izključujeta. Pred spremembo je bil zapis o obrnjeni obdavčitvi vključen tudi v Specifikacije obračunanega DDV 0,00%.

9944270 ​4.7.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Finančno planiranje Prenos finančnega instrumenta v Saldakonte: V primeru, da protikonto ni označen, da se spremlja po finančnih instrumentih, se šifra FI ne prenaša več v Saldakonte.  9945345 ​4.11.2019 ​Milena Lorenčič
Honorarji ​Omogočeno je ​popravljati vnesene in obračunane podatke (brez da bi bilo treba celoten vnos brisati). 9941155 ​26.2.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Glavna knjiga Menjava podatka o številki dokumenta: na neknjiženih temeljnicah je v dodatnem meniju Menjava vzpostavljena nova možnost spremembe številke dokumenta za celo temeljnico. Vse postavke dobijo vpisano novo vrednost. Brisanim postavkam se menjava ne izvede.  ​9938850 ​26.02.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga​ Zaključevanje davčnega obdobja: Test pred zaključkom davčnega obdobja je dopolnjen še na neknjižene prejete in izdane fakture. ​9942032 ​27.02.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Davčna konto kartica: dodana zbirna izpisa davčne konto kartice in davčne konto kartice s seštevki po mesecih. 9943116 ​20.03.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Glavna knjiga Obračun tečajnih razlik:Po izhodu iz priprave temeljnice za tečajne razlike se program postavi nazaj na izborno masko in ne več na meni Ostalo.  9942054 ​28.02.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Konto kartica: Seštevki po mesecih: dodan dodatni, zbirni izpis konto kartice seštevki po mesecih. 9943390 ​15.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Temeljnice z zneskom Breme/Dobro=0 se v meniju Vnos in knjiženje knjižijo po rednem postopku. Prej je bilo takšne temeljnice potrebno dati na "brisane".  9925819 ​28.02.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Poročila-Brutobilanca: Dodana možnost prenosa podatkov brutobilance v isto ali povezano bazo program Konsolidacija. Knjižbe se prenesejo v zbirno, kot so v programu Brutobilanca. Glede na izbrano obdobje ob vstopu se prenesejo ločeno otvoritvene knjižbe (breme, dobro) in knjižbe v prometu (breme, dobro). Program upošteva prešifracijsko tabelo programa Konsolidacija. Minimalni nabor podatkov je en celi mesec. 9915715 ​11.03.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Uvozom podatkov iz Excel-a: v Meniju Vnos in knjiženje, Začasne temeljnice in Vnos in popravljanje otvoritev je na uvozu iz excel-a vzpostavljen uvoz podatka OPOMBE. 9942703 ​15.3.2019 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Samoprijava: nov kontrolnik v Davčnih poročilih za pregled računov, ki morajo v samoprijavo.  ​9942357 ​21.3.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga poročilo Po številki dokumenta, simbolu: na pregled podatkov je dodano polje Opomba.  9943620 ​17.7.2019 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​Opomniki - Nepreneseni dokumenti: predelava pregleda neprenesenih dokumentov iz pomožnih knjig v Saldakonte, Glavno knjigo in Vodenje projektov. Vzpostavljena je tudi možnost pregleda dokumentov, ki čakajo na prenos.  9920680 ​30.7.2019 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca ​Ponovno aktiviranje delavca ne zahteva podatka o Poklicu, ker ni več obvezen na obrazcu M1. 9940962 31.1.2019​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca ​V Arhivu sprememb ni več aktiven gumb​ Briši. ​9944353 ​12.7.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca Dokumenti / Obra​zci v MS Word: med naborom polj, ki se jih lahko spaja na dokument so dodana polja Telefon_služba, GSM, Posl_subjekt, Posl_sub_naziv. 9944076 ​29.8.2019 Joži Kržišnik Jereb​​
Knjiga pošte Oddana pošta iz prenos podatkov iz izdanih računov (povezava s Fakturiranjem): dopolnjena maska za izbor izdanih računov. ​9939072 ​8.3.2019 ​Milena Lorenčič
Knjiga pošte​ Nastavitev števca z letnico oddane pošte: uskladitev funkcije za dodelitev števca na: ročnem vnosu, uvozu iz excel-a in povezavi s Fakturiranjem.  9938223 ​11.3.2019 ​Milena lorenčič
​Knjiga pošte Prejeta pošta: novi polji za vnos modela in TRR-ja partnerja ​9942435 ​14.3.2019 ​Milena Lorenčič
Konsolidacija Arhiviranje obrazcev: Vzpostavljena je možnost arhiviranja obrazcev. Nova je tudi pravica KON_ARHIVBB za pregled in popravek arhiva obrazcev. ​9943047 ​27.3.2019 ​Milena Lorenčič
​Konsolidacija ​​Arhiviranje obrazcev​: Vzpostavljena je možnost arhiviranja obrazcev po podjetjih (en obrazec za vsa podjetja skupaj). Vzpostavljeno je Dodajanje in Prepis obrazca.  ​9943330 ​5.4.2019 ​Milena Lorenčič
Konsolidacija Uvoz iz excel-a: V Kontnem planu se odpre naročniku novo polje Vrsta tečaja, kjer oznaka DAY pomeni Tečaj na dan, prazno polje pa Povprečni tečaj. Dopolnjen je uvoz iz excel-a.  ​9915718 ​20.5.2019 ​Milena Lorenčič
MBK ​Kontrola prevzemnic in prejetih računov: dopolnitev kontrole v primeru povezave preko ikone 1, 2, 3 in prikaz glave, pozicij prejetega računa v povezavah. 9943034 ​12.09.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti​ Vrste obračunov: dodano polje Aktiven z možnostjo spremembe statusa na 9-neaktiven.  ​9942532 ​1.3.2019 ​Milena Lorenčič
Obračun obresti Obračun obresti iz prometa in zapadlih obveznosti: Na pregled, pred vpisom obračuna so dodani podatki o nazivu, naslovu partnerja. Omogočen je izvoz seznama v excel datoteko, ki je v pomoč pri odločitvi katere obračune je potrebno kreirati in poslati. Pred vpisom obračuna je omogočeno preko Korekture spremeniti šifro obresti in število dni za plačilo. 9943105 ​08.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​V modul Podatki za register in Kartica osnovnega sredstva je dodana ikona za priponke, ki omogoča izbor med vpogledom na priponke dodane v registru ali priponke iz prejetega računa. Pogoj za prikaz priponk iz programa Zajem prejetih računov je povezava na račun, ki se naredi preko programa Zajem prejetih računov (pozicije računov) ali preko menija Podatki za register. 9941292 ​17.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Nove nabave - uvoz standardnih polj iz Excel preglednice. Povezave na prejete račune je omogočeno po knjiženju narediti iz modula Podatki za register. 9941821 ​19.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Dnevni obračun amortizacije pri novi nabavi in izločitvi - ob dodatno vključeni opciji s strani vzdrževalca sistema program omogoča knjiženje amortizacije za del meseca ob aktiviranju osnovnega sredstva sredi meseca ali izločitvi osnovega sredstva sredi meseca. 9941237 ​13.06.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Izločitev osnovnega sredstva preko menija Trajno zunaj uporabe dobi status N-Trajno zunaj uporabe. Ob izločitvi je omogočeno izbrati tip dogodka z oznako Lt in kontom izločitve, ki ima v kontnem načrtu za osnovno sredstvo oznako N-Trajno zunaj uporabe. 9941284 ​10.6.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva Sprememba kontov in amortizacijske skupine: Omogočen uvoz sprememb kontov, naziva in amortizacijske skupine, stopnje iz Excel datoteke (.xls) za knjižena osnovna sredstva v registru. 9943258 ​13.06.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače ​Dodan nov meni ​Ostalo / Pregled dostav v osebni portal iz plač. 9941558 ​16.4.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Med kontrolami ob obračunu izplačila so dodane kontrole: nerezidenti, ki imajo vpisano olajšavo; rezidenti, ki nimajo splošne ali dodatne olajšave; obračun na stroškovnem mestu, ki ima status aktivnosti večji od 1​. 9942961 ​13.5.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
Plačilni promet Združevanje nalogov - izpis obvestila: nova sistemska nastavitev za izpis obvestila o združenih nalogih in za pošiljanje po mailu. ​9942551 ​15.3.2019 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Oznake za kontiranje izpiska: v šifrant je dodano novo polje TRR plačnika, po katerem se tudi izvaja iskanje pogojev za avtomatsko kontiranje.  9943464 ​24.6.2019 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Knjiženje izpiskov: Na masko za knjiženje je dodana možnost izbora prenosa kontov avtomatskih preknjižb, ki nastanejo pri razdruževanju plačil (konto 999999) v Glavno knjigo.  ​9944708 ​5.11.2019 ​Milena Lorenčič
Potni stroški Potni nalogi: Dodana možnost shranjevanja slike potnega naloga na zapis potnega naloga dokler je dokument na statusu 1. Delovanje se krmili preko nastavitve XPDF_DOK(PU,PT). Program tako omogoča ločeno shranitev potnega naloga in obračuna potnih stroškov. 9943425 ​13.6.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti​ ​Odprte postavke: v Seštevke je dodan nov izbor po Številki dokumenta+Datumu veljave+Valuti. V primeru tega izbora sta na pregledu vidni tudi koloni Datum veljave in Valuta. ​9942048 ​1.3.2019 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Asignacije, cesije in rezervacije - dopolnitev kontrole pri dodelitvi števca glede na datum veljave ob rezervaciji. Pri ponovni rezervaciji na isti dokument se datum veljave lahko spremeni le v okviru istega leta. 9942480 ​20.03.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti Opomini: Na izbor dodana možnost označitve Nepovezanih rezervacij, ki omogoča prikaz rezervacij, ki nimajo vezane na dokument.  ​9942049 ​07.03.2019 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​​​Odprte postavke: V primeru, da je na pregledu odprta možnost prepisa transakcijskega računa partnerja (polje ZIRO) in ima uporabnik ustrezno pravico (SAK.POLJA_FA), bo program ob vstopu javil v primeru, da ima partner transakcijski račun v šifrantu označen, da je neaktiven. Status aktivnosti lahko spremenimo sami oziroma se status ažurira ob uvozu datoteke Transakcijskih računov od Ajpes. Če na odprti postavki partnerja na polju TRR podatek spraznimo, se bo ponudila pomoč aktivnih transakcijskih računov. Izbor novega transakcijskega računa bo prepisal izbrani transakcijski račun na vse tiste račune, ki imajo prejšnji podatek enak staremu računu. Sprememba se bo vpisala v arhiv sprememb, ki se vidi na knjižbi. 9942540 ​23.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Predvideni prilivi in odlivi: v poročilo lahko vključimo tudi neknjižene izdane račune, na izbor dodano še Projekti, Finančni inštrument, klasifikator projekta, konta in stroškovnega mesta. Nova izpisa po projektih in stroškovnih mestih. Na pregledu dodan naziv stroškovnega mesta, projekt in naziv projekta.  ​9943244 ​31.5.2019 ​Milena Lorenčič
Saldakonti​ Statistično poročilo KRDSKV poročilo se je pripravljalo s pomočjo klasifikatorjev partnerjev, prehod iz SKV na KRD poročilo je omogočal prenos klasifikacije na nova polja na partnerjih. Ta pomočnik na klasifikator je umaknjen, okno se ne prikaže več.​ 9943448 ​10.6.2019 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet​ prenos podatkov v XML in polje NamenDopolnjena priprava XML – v polju Namen sedaj namesto šumnikov ne piše več presledek, ampak črke C, Z in S.​
9943463 ​06.06.2019 ​Milena Lorenčič
​​Potni stroški ​Datoteke \ Tipi dokumentovOb shranitvi sprememb ali na vnosu novega tipa dokumenta se izvaja kontrola na denarno enoto: v primeru, da sta oba konta saldakontna, morata imeti tudi enako denarno enoto. Kontrola se izvaja na Shrani.    9926148 ​08.03.2019 ​Milena Lorenčič
Potni stroški Večdnevni vnos službene poti: Omogočen izbor države službene poti, vpis podatkov za izračun kilometrine na prvo pozicijo. Dnevnica se bo ustrezno preračunala in ponudila pod pogojem, da imamo za izbrano državo ustrezno vpisane vse kombinacije dnevnic v šifrantu dnevnic. 9942546 ​08.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Servisni nalogi Servisni nalogi: v Povezave je dodan pregled Vrednost MBK dokumentov, kjer se vidi vrednost izdanega računa, pripravljenega iz servisnega naloga. ​9942433 ​11.4.2019 ​Milena Lorenčič
Servisni nalogi Pravice: prikaz in vnos/korekture podatka Nabavna cena na pregledu servisnih nalogov je vezan na pravico SN.SNCENA.  9943525 ​29.4.2019 ​Milena Lorenčič
Spremljanje
projektov
​Poročilo iz obrazcev po projektih - nova opcija izločitev, pobota interne realizacije/stroškov, ki se sklicuje na vezno številko povezanih dveh knjižb. Če obe povezani knjižbi zapadeta v omejitvene pogoje na vstopu, se obe knjižbi iz poročili izločita. Avtomatično se vezna številka vpiše pri internih računih, pri novem prenosu iz Fakturiranja v Vodenje projektov (3). Naknadno je možen vpis vezne številke na Poročila / Konto kartica v programu Vodenje projektov.  9942152  ​12.02.2018 ​Zdenka Selšek Manjulov
Spremljanje
projektov
 Vključitev šifranta partnerjev, držav, pošt, bank razlaga klasifikatorjev tudi v program Vodenje projektov.
9942302 
​31.01.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Spremljanje
projektov
Poročila \ Stroškovna mesta in Projekti: V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre projektov, se ponudijo samo projekti, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_PROJEKTI. V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre stroškovnih mest, se ponudijo samo stroškovna mesta, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_STRM.​​ 9941326 ​03.06.2019 ​Milena Lorenčič
Vodenje nabave ​Prenos besedila in opomb iz internega naročila na nabavno naročilo: nova opcija na maski za prenos 9943551 ​26.4.2019 ​Milena Lorenčič
Vodenje nabave ​Nabava - Storitvene nabavne naročilnice - Arhiv - Dodana možnost vrnitev nabavne naročilnice iz arhiva za storitvene naročilnice (ni kontrole), za materialna naročilnica (samo, če še ni prevzeta na prevzemnico (knjižena ali neknjižena PZ)) 9936005 ​20.09.2019 ​Helena Ferjan
Vodenje prodaje​ ​Izbor servisnega naloga na prodajnem naročilu: iz pomoči so izločeni zaključeni nalogi, omejen izbor samo na naloge partnerja. ​9943551 ​26.4.2019 ​Milena Lorenčič
​Vodenje prodaje  Nalogi za odpremo: na izbor dodana možnost Obarvaj polje Status prenosa. 9944502 ​16.7.2019 ​Milena Lorenčič
​Vodenje prodaje ​Po izboru servisnega naloga na naročilu se pogodba na naročilu prepiše nazaj na servisni nalog.  ​9943551 ​26.4.2019 ​Milena Lorenčič
VSI​ ​Vpis banke novega tujega transakcijskega računa: Na vnosu glave prejetega računa, vnosu n​ovega partnerja in pri pripravi plačilnih nalogov. Vnos banke in vpis na seznam računov partnerja se izvaja tudi na izpisku v meniju Nov TRR kupcev. 9942449 ​25.02.2019 ​Milena Lorenčič
VSI ​V primeru, da se znotraj posameznega menija pojavi več kot 30 podmenijev, se pregled razdeli. Pogosto je to primer v meniju ​Datoteke v kadrovski evidenci. 9940588 ​19.4.2019 ​Joži Kržišnik Jereb
​​VSI - Priponke Pri dodajanju priponk na zapise je dodana nova opcija, ki omogoča, da se datoteka iz file sistema dokončno briše, ko izvedemo uvoz v bazo podatkov. Možnost izbora je vezana na uporabnika in jo možno spremeniti. Brisanje se izvede pod pogojem, da se datoteka uvozi v bazo podatkov. Če se izbere shranitev samo poti do datoteke se brisanje ne izvede. Če ima podjetje tako nastavitev sistema, da se vedno shranjujejo samo poti do datotek, ta možnost ni aktivna. 9938322 ​17.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
VSI - Partnerji Partnerji: pripravljena je nova kontrola na matično številko partnerja z obveznim vnosom za pravne osebe in izpostave s šifro države 705.  ​9942828 ​21.3.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov

Povezava s komercialnimi dokumenti - prevzemnice-ikona s številko 1: Dodana funkcionalnost povezovanje računa z zbirom prevzemnic, kar omogoča hitrejši postopek. Dodano, da si program zapomni ali je bil izbor pri prejšnji povezavi na naročilnice ali prevzemnice. Funkcionalnost vključena na izdajo 909.000.

9941737 ​07.03.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Uvoz iz knjige pošte: omogočen uvoz prejetega računa, ki ima datum veljave v zaključene obdobju ali letu. Po uvozu se odločimo ali bomo račun brisali, zavrnili ali popravili datum veljave preko zavihka Korekture. 9941600 ​20.03.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava prejetih računov s komercialnimi dokumenti​​: Vzpostavljena je možnost vnosa Datum od za prikaz prevzemnic in naročilnic.  9943046 ​28.03.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Pregled stroškov po osnovnih sredstvih: Na pregled dodani polji datum odpreme (če se ga spremlja) in datum računa. 9941095 ​09.04.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Povezava na naročilnice, prevzemnice: V primeru zavrnitve računa ali brisanja računa se briše tudi povezava na prevzemnico ali naročilnico.  ​9943442 ​13.6.2019 ​Milena Lorenčič
Zajem prejetih računov Prejeti računi - vnos: Prednastavitev statusa računa ob izboru pregleda računov glede na vpisan števec. 9944003 ​23.7.2019 ​Zdenka Selšek Manjulov
​​