Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Uporabniki_Skupine pravic po programih

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Administracija: Dodajanje skupine pravic po programih 

 

Iz pregleda Uporabniki in skupine je na dodatnem meniju možnost, ki omogoča hitro kreiranje skupin pravic za vse programe z vsemi pravicami, ki se začnejo imensko isto kot program. Tako dobimo skupine pravic z 'administratorskimi' pravicami posameznega programa.

Uporabnik za sprožitev te akcije potrebuje pravico ADMIN in ADMINSQL.

Avtomatično kreirane skupine pravic se začnejo z ADM.xxx (ADM.ZAJ). Ne dodaja se pravica ADMINSQL in SIFRE.VSI_xxxx. Kreirajo se vse skupine pravic, ne glede na to ali ima podjetje vključen program ali ne. Tako je enostavneje začeti z naknadno vključitvijo in uporabo programa.

Avtomatično kreirane skupine pravic dajejo članom skupine vse pravice v okviru posameznega programa. To so pravice, ki se začnejo z isto oznako kot je oznaka programa. Večina pravic glavnih šifrantov se začnejo z oznako VSI in zato so te pravice v okviru skupine ADM.VSI.

Občasno so v programih vključeni šifranti, za katere se skrbi v drugem programi in imajo tako pravico, ki se začnejo z drugačno oznako. Te pravice je potrebno dodati dodatno k skupini pravic oziroma odpreti ločeno skupino pravic (šifranti programa Kadrovska in Plače).

Ponovna sprožitev opcije avtomatično doda manjkajoče pravice na avtomatično kreirane skupine (ADM.XXX). Morebitno brisanje pravice tako kreiranim skupinam, zato ni smiselno. Če želimo skupino pravic z manj pravicami, jo moramo kreirati sami.

Ponovna sprožitev pa ne briše dodane pravice avtomatično kreirani skupini.

V primeru, da smo spreminjali atribute pravic (vse, branje, pisanje, brisanje...) na avtomatično kreiranih skupinah, pa ponovna sprožitev opcije teh sprememb ne ponastavi na prvotno stanje.

 

 

ADM_Dodajanje skupin po programih.jpg

Slika 1: Dodajanje skupin po programih