Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KON_OBRAZCI_ARHIV

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​Konsolidacija - Arhiviranje obrazcev


Podatke obrazca je mogoče shraniti v arhiv. Pri tem je mogoče kreirati nov arhivski obrazec, ali pa zapisati podatke na obstoječi obrazec.

Obrazce za določeno obdobje arhiviramo za potrebe Reporting services poročil in OLAP kock, na katerih izvajamo primerjavo podatkov za različna obdobja. 

Priprava obrazca in arhiviranje: Obrazec pripravimo v meniju Poročila \ Posebna poročila \Obrazci - izračun, izpis. 
Na izboru je obvezno potrebno v polju Simbol določiti * ali konkreten simbol. 

9943236_2.JPG

V primeru, da izberemo pripravo podatkov Po podjetju, se pripravi en obrazec za vsa podjetja (ali skupino).

Opcija za pripravo arhiva obrazca se nahaja v dodatnem meniju Arhiviranje obrazca.

V polje Št. arh. obrazca vpišemo poljuben naziv obrazca za arhiv.
V primeru potrditve Številke arhiviranega obrazca se podatek prepiše v polje Opis, ki ga lahko prepišemo s poljubnim opisom. 

V primeru, da delamo nov obrazce, se postavimo na Nov obrazec.
Ta izbor je edini aktiven v primeru, da še nimamo arhiviranega za obdobje nobenega obrazca.

9943236_3a.JPG

V primeru, da obrazec že obstaja in ga želimo arhivirati pod enako številko, imamo dve možnosti:
- obrazcu lahko dodamo postavke, ki so na novem obrazcu in jih na arhiviranem ni (primer, če dodajamo podjetja naknadno na isti obrazec)
- obrazec prepišemo, pri tem se nov obrazec v celot prepiše čez arhiviranega. 

9943236_4.JPG


Arhiv poročil iz obrazcev:

Arhivirane obrazce pregledujemo v meniju Arhiv poročil iz obrazcev. 

9943047_4.JPG

Izbor zajema omejitve na:
- Podjetje
- Datum veljave od in do
- Številka obrazca

9943047_5.JPG 

Če se omejimo na konkreno podjetje, program v pomoči na Št. obrazca ponudi samo tiste obrazce, ki imajo na poziciji izbrano podjetje. 

9943330_1.JPG

Pregled prikazuje arhiv obrazcev - glave obrazcev.
Uporabnik mora imeti pravico KON.ARHIVBB. 


Na pregledu arhiviranih obrazcev imamo v dodatnem meniju naslednje opcije:
- Izbor: vrnitev na začetni izbor za arhivirane obrazce
- Postavke poročila: pregled postavk arhiviranega poročila

Če ima uporabnik za pravico KON.ARHIVBB določeno tudi R, W in D pravico, lahko popravlja, dodaja pozicije na obrazec oziroma obrazec tudi v celoti briše. 
9943047_7.JPG

Na pregledu postavk poročila je možno dodati/popravljati postavke arhiviranega obrazca.
Dodajanje je možno za manjkajoče podjetje in manjkajoče ključe obrazca. 

9943330_2.JPG

- Izpisi: kličejo se enaki izpisi kot na pripravi obrazcev
- Obrazci in poročila po mesecih:
Vsa poročila z enakim nazivom obrazca se prikažejo v skupnem pregledu po mesecih.
Otvoritev je ločena v svojem stolpcu, če izberemo izbor z ločeno kolono.
Obrazec: izberemo lahko * in se podatki prikažejo skupaj za vse obrazce.


9943047_8.JPG