Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_BB

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Glavna knjiga - Brutobilanca

Poročilo je namenjeno pripravi pregleda in izpisa Brutobilance.

Za izpis brutobilance so na voljo štiri oblike. Vse se izpišejo na format A4, vendar dve "ležeče", ena pa pokonci. Pri vseh lahko določimo obdobje za neto bilanco (lahko samo en dan).

Zajemajo vse vnose v tekočem letu, ne glede na datum ki ga določite kot 'Datum od' in do konca obdobja določen z Datumom do.

Brutobilance lahko izpišemo tudi v tuji valuti. Izbiramo lahko med brutobilancami za simbol, razrede, skupine, sintetična ali analitična konta. 

GK362.JPG

Slika 1 - poročilo Brutobilanca in izborni pogoji
 
Enota: šifra enote (*=vse)
Str. mesto: šifra stroškovnega mesta (*=vse). Stroškovna mesta lahko tudi naštejemo, ločimo z vejico.

GK395.JPG
Slika 3 - Izbor kontov​

Konti: izbor kontov, * pomeni vsi konti. Dvoklik na izbor omogoča pregled in označitev kontov (kljukica v polju Potrdi). Za saldakontne konte lahko vpišemo tudi K-kupci ali D-dobavitelji, glede na oznako v kontnem planu. 
 
Simbol: šifra simbola (*=vse)
Od dne - do: datumsko obdobje od -do
Združevanje: poročilo je lahko pripravljeno po analitičnih kontih, štiri mestnih kontih, sintetičnih kontih, po skupinah kontov in po razredih.

GK397.JPG
Slika 3 - Izbor načina prikaza podatkov na predogled in izpis

Možnost izbora "po skupinah/razredih in analitiki" omogoča vrstni red pregleda najprej po skupinah, razredih in končni analitiki.

GK398.JPG

Slika 4 - Možnost izbora "po skupinah/razredih in analitiki", po izdaji 903-000 je v primeru tega izbora aktivna opcija dodatnega menija Oblika 5. 
Temeljnice: izbor statusa temeljnic:
knjižene - samo knjižene temeljnice
vnešene - neknjižene in knjižene - zajemajo vnesene/prenesene še neknjižene temeljnice in knjižene temeljnice
začasne-neknjižene in knjižene temeljnice - zajemajo začasne temeljnice in knjižene temeljnice
VSE: neknjižene-začasne -knjižene: vsi statusi temeljnic (razen brisanih)
 
Dodaten izbor po razredih: izbrana opcija omogoča dodaten izpis "skupno po razredih", ki se pripravi po izpisu redne oblike izpisa brutobilance.

GK399.JPG
Slika 5 - Izbor dodatnega izpisa po razredih
Izloči simbol: Predlagamo, da ima podjetje odprt poseben simbol za knjižbe, ki se izvajajo ob zaključevanju leta (predvsem pri Zaključevanje razredov 4 in 7. V primeru, da želimo izpisati konto kartice brez zaključnih knjižb, torej dejanski promet, lahko izločimo knjižbe tako, da v to polje vpišemo poseben simbol.
Izloči knjižbe zaključka leta: ne prikažejo se knjižbe, ki imajo v polju TIP_DOK vpisano vrednost ZK-zaključne knjižbe. To so knjižbe zaključne temeljnice, ki se avtomatsko kreira ob zaključku let
Konti: bilančni in izvenbilančni (te je mogoče označiti v Kontnem načrtu). 


Konto, ki ima knjižen promet v preteklem letu, v tekočem letu pa nima nobenega prometa, je zajet v pregledu na desnem kliku Specifikacija. Vedno se gleda še za eno leto nazaj, da je v specifikaciji omogočen pregled preteklega leta ne glede na nastavitev na maski.
Če odpremo nov konto, ki pa še nima knjiženega nobenega prometa, v poročilo takšen konto ne bo zajet.
Izbor Izloči zapise brez prometa omogoča uporabniku izločitev kontov iz pregleda in izpisa, ki imajo znesek v vseh rubrikah 0,00.
 
GK402.JPG

Na pregledu Brutobilance so vidna tudi polja z nazivi kontov v angleščini in nemščini, naziv konta matične organizacije in opis konta iz Kontnega plana. 

Kontni_plan_905_2.JPG

 
 

nazaj na navodila za Glavno knjigo

 

 

Hitra tipka za tiskanje ponudi v izpis tisto obliko, ki jo je uporabnik zadnjo izbral v desnem meniju.

 

Prvič mora uporabnik izbrati želeno obliko izpisa v desnem meniju Izpis, da si program zapomni zadnjo izbrano obliko.

 

 

Prenos podatkov brutobilance v program Konsolidacija 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Opcije dodatnega menija:

Seštevki

Izpisi

Specifikacija

Obarvaj ozadje