Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

KAD_Katalog

​​​​​

KADROVSKI PODSISTEM

Kadrovska služba je pomemben del organizacijske strukture vsakega podjetja in s kvalitetno informacijsko podporo kadrovskim procesom lahko skrbi za dolgoročni razvoj kadrov.

Kadrovski podsistem zajema in povezuje pakete, ki ponujajo rešitev za celovito upravljanje s človeškimi viri.

  • paket KADROVSKA EVIDENCA je namenjen spremljanju pridobivanja, ravnanja in razvoja kadrov v podjetju. Poleg kadrov, evidenca celostno zajema tudi pripravo in izdelavo organizacijske sheme vse do obravnave posameznega delovnega mesta.

  • paket OSEBNA VAROVALNA OPREMA je namenjen varnostnim inženirjem, ki skrbijo za osebno varovalno opremo delavcev. Paket je neposredno povezan s kadrovsko evidenco in tudi z materialnim blagovnim knjigovodstvom (skladišče, prevzem, naročilo).

  • paket EVIDENCA PRISOTNOSTI omogoča vodenje dejanske prisotnosti na delovnem mestu in vodenju časa, ko naj bi delavec bil na delovnem mestu, pa zaradi takih ali drugačnih razlogov ni bilo tako. Omogočena je povezava z registratorjem oz. evidenco vodimo ročno.

  • paket PLAČE ponuja izračun plač po trenutno veljavni zakonodaji kakor tudi izplačilo regresa, jubilejnih nagrad .... skratka vsa izplačila o katerih poročamo na REK-1 obrazcu. Plače in kadrovska evidenca omogočata tudi vroč​anje dokumentov na ​WEB Osebni portal.

  • paket HONORARJI je namenjen obračunu vseh ostalih izplačil, kot so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, plačilo vajencem. O teh izplačilih poročamo na obrazcih REK-1a in REK-2.

Vsi omenjeni paketi so popolnoma povezani z ostalimi podsistemi, predvsem finančnim ter proizvodnim (obračun plač proizvodnih delavcev). 

Poleg celovitega upravljanja s človeškimi viri MIT-ov Kadrovski podsistem predstavlja tudi dobro osnovo za kadrovski kontroling, ki se ga lahko vzpostavi s sistemom za podporo odločanju BI@MIT.