Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Davcna_kontokartica

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga: Davčna konto kartica

Davčno konto kartico pregledujemo in izpisujemo za davčne konte in se upošteva davčni datum (nastavitev kontnega načrta). Konto kartico gledamo in izpisujemo po datumu veljave oziroma poslovnem datumu.

GK_Davcna_kontokartica.PNG

Slika 1 - Izborni podatki za prikaz podatkov v davčni konto kartici

Na izboru se ponudijo le konti, ki so v kontnem načrtu označeni kot davčni konti (Davčni=D).

Podatke, ki jih dobimo na pregled, lahko z opcijami desnega menija seštevamo, izpisujemo (ležeči izpis po postavkah ali seštevki po mesecih s specifikacijo), pogledamo izvorne podatke v pomožnem knjigovodstvu in obarvamo ozadje.

Ponovni nabor omejitvenih pogojev je omogočen preko dodatnega menija - Izbor. Kumulativni ali trenutni saldo kartice pomeni seštevek salda breme - dobro z upoštevanjem salda predhodne vrstice. Ob spremembi vrstnega reda po drugem stolpcu ponovni izračun kumulativnega salda izvedemo s klikom na ikono (kalkulator).

Na dodatnem meniju je omogočen izbor med izpisi Davčna konto kartica (po dokumentih in zbirno) ter Davčna konto kartica po mesecih (po dokumentih in zbirno).

Nabor podatkov so knjižbe v programu Glavna knjiga. Nabor podatkov pri pripravi davčnih poročil pa so prejeti in izdani računi. Če je razlika med davčnim poročilom in davčno konto kartico, je lahko razlog v tem, da dokumente še nismo prenesli v glavno knjigo.

Po oddaji davčnega poročila knjižimo temeljnico za zapiranje davčnih kontov. Pričakuje se, da je pri posameznem davčnem kontu, po knjiženju temeljnice in zaključenem prenosu, saldo vsak mesec enako 0,00. Če temu ni tako, moramo razlog za razliko preveriti.

 

GK_Davcna_kontokartica1.jpg

 Slika 2 - Opcije desnega menija na poročilu Davčna konto kartica 
 
GK_Davcna_kartica zbir.jpg

Slika 3: Davčna konto kartica - zbir 
GK_Davcna_kartica po mesecih zbir.jpg
 
 
Slika 4 - Zbirni izpis davčne konto kartice s seštevki po mesecih
 
 

Nazaj na navodila za Glavno knjigo

Nazaj na navodila za davčna poročila

 

 

 

Opcije desnega menija: