Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

BP_Ostalo

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​

Blagajniško poslovanje - Ostalo

Prenose dokumentov blagajne v druga knjigovodstva izvajamo v meniju Ostalo. V primeru, da imamo vključeno možnost takojšnjega prenosa ob knjiženju, pa izvedemo prenos v meniju Ostalo izjemoma. Primer bi bil, da se izvede postopek knjiženja, izvedel bi se prenos v saldakonte, v glavno knjigo pa prenos ne bi bil izvedljiv, ker bi bilo obdobje že zaključeno.


Prenose izvajamo v:

- Saldakonte kupcev in dobaviteljev in Materialno blagovno knjigovodstvo (za drobni odkup),
- Glavno knjigo,
- v Spremljanje projektov,
- Honorarje (obračun dohodnine po drobnem odkupu).
 

V meniju Ostalo izvajamo nekatere teste za blagajniške dokumente in sicer test knjiženih, neknjiženih dokumentov, test usklajenosti salda blagajn. 

Z izdajo 906-000 je omogočeno za blagajne tipa Drobni odkup določiti Dovoljen datum blagajniškega dnevnika. Ponudi se en dan višje kot 'datum do' testiranja neknjiženih dokumentov.

V primeru, da v izbranem obdobju, ki ga testiramo ni neknjiženih dokumentov, program dovoli vpis novega dovoljenega datuma.

Datum se vpiše v šifrant Blagajne - nastavitve. Pri vstopu v blagajne drobnega odkupa program izvaja kontrolo, da se ne dovoli vnos nižjega datuma, kot je vpisan v šifrantu blagajn. V primeru, da moramo spremeniti dovoljen datum za posamezno blagajno, to lahko izvedemo v šifrantu Blagajn - Korekture oziroma pri testu izberemo le posamezno blagajno.

BP_Ostalo_test.JPG

Slika 2: Test blagajnKontrolo na zaključeno poslovno obdobje v programu Blagajniško poslovanje izvajamo s pomočjo zaključka meseca in zaključka leta. V zaključeni mesec, leto ni dovoljen vnos. Kontrola je na polju izbora datuma blagajne.

Dodatna omejitev vnosa je še preko sistemskih nastavitev programskega paketa Blagajniško poslovanje kjer nastavimo koliko dni od tekočega datuma lahko vnašamo za nazaj (XOBDD_OD) in za naprej (XOBDD_DO).

BP_Sistemske nastavitve.jpg 

 

Slika 1: Sistemske nastavitve programskega paketa Blagajniško poslovanje nastavljive s strani naročnika