Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Opomniki

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​

Glavna knjiga - Namizje

Takoj po vstopu v paket se na namizju ekrana pokaže:
1. Opomnik za zaključena obdobja: novo z izdajo 911-000
- zaključeno obdobje (mesec v Saldakontih)
- zaključeno davčno obdobje
- dovoljeno obdobje knjiženja v Glavni knjigi.
 
9943796_1.JPG
Slika 1: Opomnik na namizju paketa Glavna knjiga

2. Nepreneseni dokumenti: 
Z izdajo 910-000 je meni Opomnik na namizju preimenovan v Nepreneseni dokumenti. 

Opcija omogoča pregled neprenešenih dokumentov oziroma knjižb iz pomožnih paketov Blagajna, Fakturiranje, MBK, Obračun obresti, Osnovna sredstva, Plačilni promet, Potni stroški, Zajem prejetih računov, v pakete Saldakonti, Glavno knjigo in Vodenje projektov.

Po po potrditvi pregleda program ponudi obdobje od 01.01. zadnjega nezaključenega leta do tekočega dne. Datum Do lahko spreminjamo. 
Na pregledu se nahajajo kolone:
Prenos iz paketa: naziv modula v katerem obstajajo nepreneseni dokumenti
V paket: naziv modula v katerega je potrebno narediti prenos
Nepreneserno v obdobju: skupaj število neprenesenih knjižb, ki čakajo na prenos, v izbranem obdobju
Skupaj nepreneseno: skupno število neprenesenih knjižb, ki čakajo na prenos, ne glede na izbrano obdobje do. 
Datum od: minimalni datum knjižb, ki čakajo na prenos
Datum do: maksimalni datum knjižb, ki čakajo na prenos. 

Nov pregled neprenesenih knjižb omogoča tudi pregled dokumentov.
Pregled izvedeno preko dodatnega menija ali z dvoklikom na vrstico pregleda. 


9920680_1.JPG

Pregled dokumentov:

9920680_2.JPG


Z izdajo 912-000 je dodana še kolona Neknjiženi.


9946444.JPG