Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Pregled_temeljnic_menjava

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - desni meni: Menjava 

Za izbrano temeljnico lahko zamenjamo datum veljave, davčni datum, simbol in številko dokumenta.

Opcija v desnem meniju je aktivna samo, če smo izbrali pregled temeljnice, ki smo jo vnesli sami. V vseh drugih primerih je opcija neaktivna.

9943885_1.JPG
Slika 1 - Desni meni im možnosti menjave podatkov sočasno na vseh knjižbah


Po izboru opcije za spremembo program odpre posebno okno, kjer uporabnik definira nove vrednosti za temeljnico. Sprememba podatka na novo vrednost se izvede na vseh postavkah temeljnice naenkrat.

9943885_2.JPG


Slika 2 - Menjava datuma veljave

Pri vpisu in potrditvi novega datuma veljave je vzpostavljena kontrola na maximalno obdobje knjiženja, ki je nastavljivo v meniju Ostalo - Nastavitev obdobja knjiženja.

Davčni datum je vezan na sistemsko spremenljivko XDATDAV - zaključeno davčno obdobje za cel sistem. Sprememba davčnega datuma se lahko izvede samo v obdobje, ki še ni zaključeno.

9943885_3.JPG


Slika 3 - Obvestilo o zaključenem davčnem obdobju

Pri spremembi simbola lahko izberemo kateri koli simbol iz šifranta Simboli.


Pri spremembi Številke dokumenta se vsem poskavkam temeljnice zamenja obstoječa vrednost z vpisano na okno z6a menjavo. 

9943885_4.JPG

 Menjava se naredi samo na postavkah temeljnice, ki imajo status 1. Na Brisanih postavkah se podatek ne spremeni.