Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

ORK_Kako_zaceti

​​​​​​

Kako začeti uporabljati navodila za Saop Proizvodnja programsko opremo 
 

DELO S PROGRAMSKIM PAKETOM BO LAŽJE, KAKOVOSTNEJŠE IN CENEJŠE, ČE SI NAJPREJ PREBERETE CELOTNA NAVODILA!   

 

Navodila za namestitev programskega paketa Saop Proizvodnja najdete v poglavju Namestitev programa in potrebnih komponent. To poglavje razlaga tudi način licenciranja in registracije programskega paketa.

Ko imate program nameščen, priporočamo natančno branje poglavja Osnove dela s programskim sistemom Saop Proizvodnja, v katerem razlagamo uporabljeno terminologijo ter pregledamo tipe polj ter posebnosti pri uporabi.

V programskem paketu Saop Proizvodnja​ je za uspešno in pravilno delo potrebno najprej nastaviti program.

Pred nastavitvijo priporočamo natančno branje poglavij Napotki za šifriranje in Komerciala z logistiko.

Če vaše podjetje želi spremljati proizvodnjo po MRP II sistematiki, priporočamo tudi branje poglavja Proizvodnja. 

Administratorske nastavitve se izvajajo v programu ​Administracija.

Osnovne nastavitve, ki jih je potrebno opraviti, so:

 • vpis avtorizacijske kode  
 • pregled organizacije podjetja 
 • nastavitev parametrov 
 • organizacijske enote in skladišča 
 • kontni načrt podjetja 
 • nastavitve vrst dokumentov  
 • nastavitve oblik dokumentov  
 • uporabniki programskega paketa in 
 • avtorizacije zanje
 

Ko je programski paket nastavljen, je potrebno narediti naslednje:

 • vnesti poslovne partnerje
 • izdelati šifrant materialnih sredstev
 • vnesti inventurno stanje
 • vnesti otvoritvena stanja glavne knjige, saldakonti, osnovna sredstva, blagajna.
Priporočamo vam, da pred začetkom dela skupaj z vodstvenim in računovodskim oddelkom podjetja odgovorite na določena vprašanja o organizaciji podjetja, ki bistveno vplivajo na nastavitev programskega paketa in njegovo delovanje.

  

Malo za šalo, malo zares

Komu so namenjena navodila.
 
Takole je napisal en avtor knjige z navodili (Visual Studio 2010) za računalničarje…
 
Dedication
To God, my father in Heaven who has blessed me immensely in life, and mywife Barbara the light of my world, love of my life, and source of my inspiration, and to my children Sophia and Andrew who make my life complete and joyous, with eternal love and gratitude, I dedicate this book.
 
 
(o.p.: Posvetilo ... Bogu, mojemu očetu v nebesih, ki me je neizmerno blagoslovil v življenju, moji ženi Barbari, luči mojega sveta, ljubezni mojega življenja, viru mojega navdiha, ter mojima otrokoma Sophii in Andrewu, ki sta naredila moje življenje popolno in veselo, z večno ljubeznijo in hvaležnostjo, posvečam to knjigo ... 'Navodila')
 
 
Kako_zaceti.jpg