Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FP_Sredstva_v_upravljanju

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Finančno poslovanje: Register sredstev v upravljanju

 
Pri sredstvih v upravljanju imamo možnost vstopa v:
- Pogodbe za sredstva v uporavljanju
- Register - portfelj
- Kartica sredstev v upravljanju
- Popis stanja sredstev v upravljanju.
 
FP_register sredstva v upravljanju meniji.jpg
Slika 1: Sredstva v upravljanju
V pregledu pogodb so osnovni podatke o sklenjeni pogodbi za upravljanje sredstev.
 
V pregledu Register vnesemo podatke o sredstvih v upravljanju h katerim smo pristopili k vplačevanju.
 
FP_register sredstva v upravljanju.JPG

Slika 2: Register sredstev v upravljanju
 
 
 
Šifra FI predstavlja interno številko oziroma oznako finančnega instrumenta. Številčenje je poljubno in ga ni mogoče avtomatizirati.
 
V polje pogodba izberemo šifro pogodbe sklenjeno za upravljanje sredstev.
 
V polje Izdajatelj vpišemo šifra iz šifranta partnerjev, ki predstavlja izdajatelja sklada.
Upravljalec pomeni šifra upravljalca sklada.
 
Sledijo ostali podatki o skladu kot so datum nakupa, datum veljave do, neobvezno polje boniteta, status aktivnosti.
 
Program omogoča vodenje kartico prilivov, odlivov. Povezave s seštevki stanja.
 
 
Sredstva v uporavljanju omogočajo tudi pripravo popisa stanja. Omogočen je uvoz stanj iz excel datoteke oziroma iz tečajnice Ljubljanske borze.
 
FP_register sredstva v upravljanju popis stanja.JPG
Slika 3: Popis stanj sredstev v upravljanju