Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_SPREMEMBA_KONTOV

Osnovna sredstva - Spremembe konta ali amortizacijske skupine

 

Spremembo kontov osnovnih sredstev in spremembo amortizacijske skupine osnovnih sredstev izvajamo v modulu Spremembe - Kontov, amortizacijske skupine. Amortizacijska skupina je hkrati tudi pomoč pri vnosu kontov za osnovno sredstvo. Če je amortizacijska stopnja vezana na inventarno številko, se ob potrditvi ali spremembi amortizacijske skupine amortizacijska stopnja od izbranega osnovnega sredstva ne spremeni. Lahko jo spremenimo sami. Ob shranitvi je obvestilo na amortizacijsko stopnjo inventarne številke 0,00 (z izdajo 911.000).
 
S tem pomočnikom lahko za osnovno sredstvo spremenimo osnovni konto, konto popravka vrednosti, konto preostanka vrednosti in konto amortizacije, z določenim datumom veljave in obdobjem za obračun amortizacije, ki ga vpišemo pri vnosu spremembe.
 
 
Tip dokumenta spremembe kontov in amortizacijske skupine je Ko.

 
 
 
 
 
 
 
 OS_Spremembe_am_sk.jpg

Slika 1: Zamenjava amortizacijske skupine ne več osnovnih sredstev - desni meni

 
Z izdajo 910.000 je dodana možnost uvoza iz excel datoteke verzija xls.
Ob uvozu je potrebno zbrati imena stolpcev kjer imamo podatek, ki mora biti ustrezne oblike (datum veljave - datum, odstotek amortizacije - numerično polje).
 
Datum veljave lahko vnesemo ali izberemo iz datoteke. Obdobje za obračun amortizacije se vsem vpiše naslednji mesec.
 
Omogočena sprememba kontov osnovnih sredstev, amortizacijske skupine, stopnje za obstoječe inventarne številke v registru. 

 

OS_KO_Uvoz iz excela.JPG

Slika 2: uvoz sprememb iz excel datoteke

 

 

 

Vzorčna datoteka za uvoz:

OS_sprememba_konta.xlsOS_sprememba_konta.xls