Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_STROSKI PO OS

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov: Stroški po osnovnih sredstvih

 
Poročilo omogoča pregled pozicij prejetih računov pri katerih je vpisana šifra knjiženega osnovnega sredstva. Šifra inventarna številka osnovnega sredstva je običajno zbrana na pozicijah stroškovnih računov. Poročilo nam torej omogoča pregled stroškov po osnovnih sredstvih.
 
Na vstopnem oknu poročila je omogočena omejitev podatkov pregled po inventarnih številkah, protikontu iz pozicij prejetih računov, stroškovnem mestu iz pozicij prejetih računov, šifri partnerja iz glave prejetega računa in datumu veljave prejetih računov. Znak * pomeni, da so zajeti vsi podatki za poročilo.
 
Potrditev ikone V redu, nam prikaže na pregled poročilo po protikontih, stroškovnih mestih, partnerju, inventarni številki...
 
Na dodatnem meniju iz pregleda je omogočen izpis poročila stroškov po inventarnih številkah in sicer grupirano po stroškovnih mestih in kontih (zbirno ali specificirano za izbrano obdobje in inventarno številko).
 
ZAJ_Stroški po OS.jpg
Slika 1: Pregled z dodatnim menijem
 
ZAJ_Stroški po OS1.jpg
Slika 2: Zbirno poročilo po vrstah stroškov in osnovnih sredstvih