Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KP_povezava_s_FA

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Desni meni - Povezava s Fakturiranjem 

Uvoz izdanih računov se izvaja z direktno povezavo na paket Fakturiranje. 
Prikažejo se vse izdane fakture, ki:
- so izpisane s potrditvijo in je dodeljeni števec (svetuje se, da so računi že knjiženi);
- ki v šifrantu Partnerji nimajo označeno, da se z njimi izmenjavajo E-računi.
 
Zavihek Izborni pogoji:
- Enota: v primeru da imamo vodenje po enotah
- Partner: v primeru izbora konkretnega partnerja se filter postavi na šifro partnerja + obdobje na Izboru dokumentov, lahko označimo tudi delno šifro partnerja, na primer 000*. 
- Obdobje: vedno je datum veljave.
- Nepreneseno iz FA: skupno število dokumentov, ki bodo glede na izbrane pogoje prikazani na Izboru dokumentov. Seštevek se osveži po potrditvi obdobja.


9939072_1.jpg

Slika 1 - Izbor izdanih faktur za prenos med Oddano pošto

Računi se ponudijo v zavihku Izbor dokumentov glede na datum veljave računov. 

Pokažejo se računi, ki imajo izpolnjene naslednje pogoje:
- status <>brisano
- Številka dokumenta <>0
- Datum veljave v izbranem obdobju
- partner nima oznake za pripravo eRačuna
- računi, ki še niso bili preneseni v Knjigo pošte med Oddano pošto. 

V dodatnem meniju se nahajajo opcije za sočasno označitev, odznačitev ali obrnitev izbora. 

Vidna je številka izdanega računa, šifra partnerja, naziv partnerja, datum veljave računa, stroškovno mesto na glavi računa, uporabnik (LOG_PRVI) in zaporedna številka računa.

9939072_2.jpg

Slika 2 - zavihek Izbor dokumentov 


Po potrditvi izbranih dokumentov definiramo še knjižne podatke za Oddano pošto in podatki iz izdanih faktur se nam prenesejo.

 
9939072_3.jpg

Slika 3 - Prenos faktur 
 

 

  

 nazaj na navodila za Oddano pošto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brisanje prenesenih računov