Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_TR

Šifrant transakcijskih računov partnerja

 

Partner ima lahko več transakcijskih računov. V polje transakcijski račun šifranta partnerja vnesemo partnerjev glavni transakcijski račun. Ta transakcijski račun se nam bo najprej ponudil za izbor (npr. Zajem prejetih računov - vnos računa) in se bo tudi izpisoval na poročilih, kjer poleg podatkov o partnerjih izpisujem transakcijski račun partnerja (npr. Saldakonti - Odprte postavke...).

Po shranitvi novega partnerja se nam bo transakcijski račun, ki smo ga v šifrantu partnerja vnesli, shranil tudi v šifrant transakcijskih računov. Dodatne transakcijske račune partnerja lahko vnesemo preko izbora ikone v šifrantu Partnerjev

Program nam bo odprl dodatno okno v katerem vnesemo transakcijski račun partnerja. Program preveri pri slovenskih transakcijskih računih kontrolno številko, dolžino računa (19 znakov) in nas o morebitni nepravilnosti obvesti. Preveri tudi ali imamo za vneseni transakcijski račun vneseno v šifrantu bank ustrezno banko. V primeru, da nimamo vnesene ustrezne banke, potem tudi shranitev novega transakcijskega računa ni omogočeno.

virman_plp1c.JPG 

V  primeru, da program ne najde ustrezne banke jo lahko izberemo iz šifranta bank. To velja tudi za banke transakcijskih računov iz drugih držav.

Transakcijske račune vnašamo v IBAN obliki - prva dva znaka črke, brez znakov, presledkov, naziva bank...

Popravek številke transakcijskega računa ni omogočena. Omogočeno je spremeniti status transakcijskega računa na neaktivno ali pa brisanje transakcijskega računa. Program bo ob tem postopku preveril in vpisal kot glavni transakcijski račun partnerja v šifrant partnerjev zadnji veljavni transakcijski račun partnerja. Zadnji veljavni transakcijski račun partnerja je zadnje vneseni račun v šifrant. V  primeru, da partner nima veljavni transakcijskih računov bo program spraznil glavni transakcijski račun partnerja v šifrantu partnerjev.

 

 Šifrant TRR partnerja2.jpg

Slika 1: Šifrant transakcijski računi partnerja z vstopom preko šifranta Partnerjev 

 

Šifrant transakcijskih računov partnerja - izbris TRR ali sprememba statusa TRR na 9-neaktivno, bo ustrezno osvežil z zadnjim aktivnim TRR partnerja tudi v šifrantu partnerja.

Dopolnjen test v šifrantu partnerjev desni meni Test in izpis neusklajenosti - Transakcijski računi:

- Transakcijske račune, ki so na več šifrah partnerjev z različno davčno številko;

- Transakcijski računi, ki imajo v datoteki od Ajpes vpisan datum zaprtja računa;

- Transakcijski računi z napačno kontrolno številko;

- Transakcijski računi, ki se začnejo z SI56 in jih ni v datoteki od Ajpes.

V polje Tip vnesemo oznako E (E - TRR za poslovanje z e-računi) na tisti transakcijski račun partnerja, s katerim partner posluje z eRačuni. Upošteva se pri pripravi datotek za izdani eRačun. Oznako E je mogoče vpisati samo na en transakcijski račun. Če ima kateri od transakcijskih računov oznako E že vpisano, se pri ostalih ta oznaka ne ponudi.

 VSI Partnerji TRR1.PNG

Slika 2: Vnos transakcijskega računa partnerja

V primeru, da smo se s poslovnim partnerjem dogovorili, da mu bomo eRačun posredovali na BizBox, je potrebno v posebno polje BIC (BizBox) vpisati BIZBSI2DICL.

9944544_1.JPG

Z izdajo 910-000 je vzpostavljena možnost takojšnjega vpisa podatkov banke tujega partnerja v šifrant Bank. 
Po pootrditvi transakcijskega računa program ponudi možnost vpisa banke v seznam.

9942449_3.JPG 
Preberite še:

 

V transakcijski račun slovenskih partnerjev ne vnašamo znakov, presledkov, naziva bank...