Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

HON_pregled podatkov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Honorarji: Pregled izplačil

V tej tabeli lahko pregledujemo vsa še nearhivirana izplačila, posebej obračunana in posebej neobračunana - vnesena. Od izdaje 910-000 dalje lahko pregledujemo tudi vsa izplačila skupaj in se pri tem omejimo na delavca.

HON_Pregled.PNG

Slika 1 - vnosno okno za pregled izplačil

V tabeli imamo na voljo desni meni preko katerega se lahko spremeni datum izplačila ali se izplačilo pobriše. Omogočen je tudi izpis obračunskega lista.

Velja od izdaje 910-000 dalje:

Če smo vnesli in obračunali napačen znesek, ga lahko na pregledu popravimo. Pri tem se izračunani ključi (večji ali enaki 500) pobrišejo, status pa se postavi nazaj na vneseno.

Če podatki še niso obračunani, je mogoče popraviti tudi šifro delavca in vrsto izplačila.

 

Prenos pogodbenih zneskov

Med vnesene podatke preko desnega menija Prenos pogodbenih zneskov lahko 'prikličemo' tudi podatke iz Pogodbenih zneskov. Na voljo so samo delavci, ki imajo sklenjen pogodbeni znesek, določimo vrsto izplačila in datum izplačila.

HON_pog1.PNG

 Slika 2 - prenos pogodbenega zneska

  

 Sprememba datuma izplačila

Datum izplačila je eden pomembnejših podatkov v honorarjih. Na isti datum delavcu ne moremo izplačati dveh enakih vrst izplačila. V takem primeru moramo oba izplačila združiti in ga obračunati kot enega samega. Če imamo izplačili že obračunani, jih moramo najprej brisati in ga ponovno vnesti. Vrste izplačila so enake, če imajo enako šifro za REK obrazec.

V kolikor te situacije ni, lahko izplačilu datum prestavimo. S kazalnikom se postavimo na izplačilo, ki mu želimo spremeniti datum. Odpre se pogovorno okno (Slika 2). Kot nov datum izplačila se ponudi trenutni datum. Datum popravimo oz. preko koledarčka izberemo novega. Opozorilo se bo pojavilo, če bo želeni datum sobota ali nedelja ali če na ta datum že obstaja enaka vrsta izplačila.

Datum izplačila lahko za eno vrsto izplačila hkrati zamenjamo več delavcem iz več stroškovnih mest. V kolikor ima en sam delavec iz te skupine delavce na izbrani nov datum že vpisano isto vrsto izplačila, se sprememba datuma ne izvede za nikogar.

HON_sprememba datuma.JPG

Slika 3 - vnosno okno za spremembo datuma izplačila

 

 

 

 

 

Preberite še:

Vrste izplačil

Obračun izplačil

Delavci

Pogodbeni zneski

 

Na isti datum izplačila ima lahko delavec za vsako šifro REK obrazca samo eno izplačilo.