Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SN_Storitveni nalog

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Servisni nalogi: Storitveni nalogi

Pregled in vnos storitvenih nalogov


Storitveni nalogi so namenjeni za obdelavo dogodkov, ki predstavljajo servisno dejavnost.
Servisne naloge lahko imenujemo tudi "Storitveni nalogi", saj ni nujno, da gre vedno za popravila aparatov. Način dela in močna povezava s skladiščnim poslovanjem ter fakturiranjem omogoča vodenje kakršnekoli storitvene dejavnosti.
Ob samem delu se sproti beležijo porabljeno delo in material, kakor tudi delavec, ki je delo opravil. Zato so možne tudi razne vrednostne in časovne analize opravljenega dela po delavcih in strankah.
 
Modul storitvenih nalogov podpira naslednje dogodke:
 
 
V preglednem polju SN imamo dostopne standardne funkcije MIT IS(F1, F2, F3, F4, F5, F7, F9) in standardno orodno vrstico.
 

Gumb vhod.jpg je namenjen opisu izdelka ob sprejemu v servis.

Gumbopombe.jpgje namenjen opisu opomb med izvajanjem storitvenega naloga.
Obe besedili se preneseta tudi na dokumentacijo za stranko.

 
Okno za pregled Storitvenih nalogov je razdeljeno v štiri dele.
 
pregled.jpg

V zgornjem delu so prikazane glave storitvenih nalogov.
V srednjem oknu so prikazane pozicije na storitvenih nalogih. Sem vpisujemo delo in material ki ga bomo potrebovali za izvedbo storitvenega naloga.
V spodnjem delu se na levi strani nahaja okno v katerem je prikazan opis napake, na desni strani pa se nahaja opis stanja ob prevzemu. Oboje vnašamo preko gumba.
  

Orodja v meniju na desni klik

V pregledu glav storitvenih nalogov je v meniju na desni klik poleg osnovnih funkcionalnosti na voljo meni z dodatnimi orodji za storitvene naloge.

 

 1. Interni obračun: V primeru, da imamo vnesene cene za porabljen material in čas, nam prikaže informativni obračun stroškov za izbrani storitveni nalog.
 2. Zamenjava statusa: Odpre se orodje za spreminjanje statusa storitvenega naloga
 3. Aktiviranje: Ukaz je namenjen aktiviranju storitvenega naloga ob začetku dela v delavnici
 4. Obračun: Pripravi se obračun stroškov za zunanjega naročnika
 5. Kopiranje storitvenega naloga: Storitveni nalog se kopira v nov storitveni nalog
 6. Nedovršena izdelava po SN: Pripravi se izračun nedokončanega dela po storitvenem nalogu
 7. Prenos na interne naročilnice: Za izbrani storitveni nalog se pripravi interna naročilnica za potrebne polizdelke in materiale
 8. Prenos na planirana naročila: Na podlagi storitvenega naloga se pripravi nalog za izdelavo v paketu Prodaja. Na podlagi naloga za izdelavo se naredijo delovni nalogi za proizvodnjo.
   

Vnosna polja za pozicije storitvenega naloga

 
 
 • Pozicija: zaporedna številka knjižbe materiala ali storitve se dodeljuje avtomatsko, možni so tudi naknadni popravki, vendar, če obstaja takšna pozicija, se bo številka ohranila kot je bila pred popravkom

 • Tip: tip plačila enako kot na glavah (plačilo, garancija, pogodba ...) za primer, da delo ali material ne sovpadata

 • Material: šifra porabljenega materiala ali storitve

 • Količina: količina porabljenega materiala

 • Lokacija: lokacija (skladišče) iz katerega se material dviga

 • 2. Lokacija: lokacija porabe. Pomembno je, da ima lokacija oznako "N" na prvem znaku oznake, kar pomeni, da se ne vodijo zaloge za to lokacijo. V primeru izbire napačne lokacije lahko pride do težav pri ažuriranju zalog. Kot lokacijo porabe lahko uporabite tudi lokacijo, ki predstavlja stroškovno mesto

 • Cena: cena materiala ali storitve, se avtomatsko prenese iz datoteke artiklov. Katera cena se uporabi, se lahko nastavi s sistemsko spremenljivko za paket proizvodnje XSNCEN1 v nastavitvah za paket proizvodnja

 • Tar. skupina: tarifna skupina potrebna za obračun davka

 • Šif. delavca: delavca, ki je opravil storitev ali dvignil material (obvezen podatek)

 • Ključ: vrsta dela iz plač (upošteva se pogoj na vrsti dokuemnta in oznaka na ključu v polju Uporaba na DN/SN)

 • Dat. dela: datum dela ali dviga materiala

 • Delovni list: polje v katerega vnesete št. delovnega lista, ki ga je delavec izpolnil na terenu ob delu pri stranki

 • Vnesel: ime uporabnika, ki je izvršil zadnjo korekcijo

 • Dat. Vnosa: datum zadnje spremembe

 • Št. odpr.: številka dobavnice, ki razknjiži porabljen material (informativno se vpiše avtomatsko ob nastanku dobavnice), korekture niso mogoče

 • Stor. nalog.: št. naloga , (avtomatski vpis, korekture niso mogoče, za informacijo),

 • Artikel: šifra izdelka na glavi naloga (avtomatski vpis, korekture niso mogoče, za informacijo).