Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

ADM_Pravice

Administracija: Pravice uporabnikov in skupin

Dodeljevanje pravic z uporabnikom in skupinam

V meniju Pravice se postavite na podmeni Pravice uporabnikov in skupin. Odpre se vam značilno okno za pregled (slika 1). S tipko za dodajanje pozicij se vam ponudi vnosna maska, ki zahteva vnos imena-oznake pravice in uporabnika ali skupine.
 
Z izdajo 910.000 je dodana možnost omejitve pravic uporabnikov na aktivne, neaktivne, vse uporabnike. Omejitev se nanaša na pravice, ki so dodeljene neposredno na uporabniško ime in ne posredno preko skupine pravic.

Pravica: oznaka-naziv pravice. V polje je možno vnesti oznako ene izmed pravic,ki so na voljo. Ena od pravic je tudi ADMIN. Namenjena je skrbnikom sistema. Omogoča vsa opravila v sistemu, brez omejitev. Če oznak pravic ne poznate je na voljo sistem pomoči, ki pokaže seznam oznak in kratkih opisov pravic.
Uporabnik:
uporabniško ime ali ime skupine

Maska:
označimo dovoljena opravila RWCDP (na podlagi MASKE pravice).
 

pravice pregled.JPG 

Slika 1 - pregled pravic

MASKA pravice

Oznake v MASKI pravice določajo maksimalna možna dovoljenja - opravila, ki so vezana na pravico.
Vsebina maske posamezne pravice je določena v naprej pri proizvajalcu programske opreme. Administrator uporabniku ne more v aktivno masko vstaviti oznak, ki niso predvidene.

Pomen oznak v MASKI pravice:
 • A: opravilo omejitve na logname. Oznaka omogoča uporabniku, da vidi, prenaša... svoje in tuje vnose.
 • R: opravilo branja podatkov. To je hkrati tudi minimalno dovoljenje, ki ga uporabnik potrebuje, da se mu na računalniku odpre pregled podatkov vezanih na to pravico. Brez te oznake, se pregled niti ne odpre - dostop je zavrnjen.
 • W: opravilo pisanja. Oznaka v nizu opravil pomeni, da lahko uporabnik dodaja nove in popravlja obstoječe podatke.
 • C: opravilo korektur. To opravilo je rezervirano za nekatere dokumente v IS, kjer želimo preprečiti posameznikom vnos novih dokumentov, z druge strani pa so odgovorni za dopolnitve že obstoječih dokumentov.
 • D: opravilo brisanja. Oznaka omogoča brisanje podatkov,
 • P: opravilo tiskanja. Oznaka omogoča uporabniku izpisovanje podatkov na tiskalnik.
 • T: transfer: omogočen izvoz podatkov oziroma kopiranje v odložišče
 • Y: copy: pravica za kopiranje dokumentov. Aktivna je na pravicah, s katerimi je možno kopirati dokumente: 
9934952_2.JPG9934952_1.JPG

Slika 5 - maska pravic

 

Postopek uvedbe sistema pravic

 
Takoj po namestitvi se prijavimo v administracijski modula ADM (Vadmin.exe) in vnesemo vsa želena uporabniška imena.
 
1. način:
 • priprava seznama skupina, pravica, maska pravice
 • priprava seznama skupina, uporabnik
 • vnos seznama v sistem
 
2. način:
 • kreiramo skupino ZACASNO, skupini dodelimo pravico ADMIN.
 • vse uporabnike dodelimo v skupino ZACASNO
 • pripravimo sezname skupina, pravica
 • vnesemo pripravljen seznam v sistem
 • pripravimo seznam skupina, uporabniki
 • vnesemo seznam v sistem
 • uporabnike odstranimo iz skupine ZACASNO
 • odstranimo skupino ZACASNO
 

Opredelitev pravic

Opredelitev pojma pravica:
 • pravica je povezovalni element do objekta, ki ga pravica ščiti
 • vsaka pravica ima svojo MASKO, ki opredeljujejo dovoljenja ali akcije, kaj lahko s posameznim objektom počnemo

Način označevanja pravic:
 • oznake (imena pravic) so sestavljena iz dveh delov
 • prvi del vsebuje oznako paketa, ki mu pravica pripada
 • drugi del vsebuje kratko oznako pravice

Primer: VSI.ARTIKLI. Oznaka pravice pomeni:
 • VSI - da gre za skupne datoteke (šifrante).
 • ARTIKLI - da gre za tabelo artiklov.

Za lažjo orientacijo so določeni tudi opisi in nazivi pravic, da je uporabniku lažje poiskati primerno pravico.
Nabor možnih pravic se prikaže administratorju pri povezovanju:
 • med uporabnikom in pravico
 • med skupino in pravico

Opcije dodatnega menija

ADMIN_UPORABNIKI3.jpg


1. Pravice uporabnika: prikaz vseh pravic uporabnika oziroma skupine

ADMIN_UPORABNIKI4.jpg

2. Opomba: vpis teksta, razloga spremembe pravice uporabnika ali skupine. Polje Opomba je prikazano tudi na predogledu, s čimer je omogočenoiskanje ali postavljanje vrstnega reda po tem polju. 

ADMIN_UPORABNIKI5.jpg


 

Preberite še:

Administratorsko okolje

Šifrant Uporabnikov in skupin

Uvoz skupin pravic

Izpisi

Dodatni postopki

Povezane baze

Okolje

Nadzor sistema

 

 

Sistem pravic v celotnem IS začne delovati takoj, po namestitvi. Edini uporabnik, ki se lahko v sistem prijavi po namestitvi je privzeti administrator MIT_SA. Zato je nujno potrebno, da pred pričetkom uporabe pripravimo vsaj spisek uporabnikov, ki jih želimo omogočiti vstop v sistem.