Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

PZ_Katalog

​​​​​

PROIZVODNI POSLOVNI PODSISTEM

V Saop Proizvodnja​ je podsistem za podporo proizvodnega procesa zgrajen iz več programskih paketov, kar omogoča, da začnemo z enostavnejšo podporo in jo sčasoma razvijamo v smeri, ki nam daje najboljše rezultate. Proizvodni podsistem vsebuje orodja, ki zagotavljajo evidentiranje vseh dogodkov, pri čemer se večina podatkov beleži na mestu, kjer nastanejo.  

 1. Priprava proizvodne dokumentacije

V vsaki proizvodni dejavnosti, predvsem pa pri proizvodnji enakih ali sorodnih izdelkov, je priporočljivo podpreti vsaj osnovno, normativno raven proizvodnje (kosovnice oz. recepture in tehnološki postopki – operacije) ter razpisovanje delovnih nalogov za izdelavo izdelkov na podlagi plana ali dejanskih prodajnih naročil. Poleg tega je priporočljiva informacijska podpora predračunskih kalkulacij za izračun predvidene lastne cene, ki poleg normativov in predvidenih stroškov orodij zajemajo tudi korekcijske faktorje za pokritja in tako zagotavljajo ključne podatke za prodajne odločitve, torej posledično odločitve, kaj bomo proizvajali.

2. Spremljanje proizvodnje in obračun 

V okviru spremljanja proizvodnje pri izvedbi delovnega naloga zajemamo dejanske podatke o količini in vrsti proizvedenih izdelkov, porabljenih materialov in polizdelkov ter beležimo podatke o neposrednem delu po delovnih operacijah. Tako zagotovimo informacije za obračun proizvodnje in primerjavo s predkalkulacijo, da ugotovimo, ali smo bili pri proizvodnji uspešni, kar je lahko osnova za prodajne in proizvodne odločitve. Priporočljiva je informacijska podpora v vsakem proizvodnem podjetju, predvsem pri velikem številu različnih izdelkov in kjer velikost serije pomembno vpliva na lastno ceno. 

 3. Načrtovanje proizvodnje

Pri uvedbi celovite podpore proizvodnji, vključno s planiranjem in terminiranjem (časovnim razvrščanjem), lahko proizvodnja zagotavlja pomembne informacije drugim poslovnim procesom: prodaji informacije o dobavnem roku, nabavi kdaj naj nabavlja materiale, alarm vodstvu, če se ozkega grla ne da premostiti.
 
Planiranje in terminiranje sta potrebna predvsem v proizvodnji, kjer imajo več (vsebinsko in količinsko) različnih naročil v nekem časovnem obdobju in lahko naročeno proizvedejo na različnih linijah (tehnoloških delovnih mestih). Gre za visoko raven informacijske podpore, zato ni enostavnega odgovora, kdaj je smiselna informacijska podpora. Praviloma se pri uvajanju prednostno podprejo tista področja, ki lahko bistveno vplivajo na povečanje prihodkov ali preprečujejo zmanjšanje npr. ozka grla. Skupaj z naročnikom je potrebno oceniti, kje in kaj bomo pridobili (znižanje stroškov nabave in zalog, stroškov dela), ter to primerjati z vloženim.
 
Na voljo so tudi posebne rešitve za vodenje storitvene dejavnosti, kot so servisni delovni nalogi, ki posegajo na področje manj predvidljivih dogodkov, omogočajo pa še večjo prilagodljivost in možnost poskrbeti za stranko za delovnim pultom ali na terenu. 

 

Programski paketi Proizvodnega Poslovnega Podsistema

 DImage.jpg