Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

LOG_Katalog

​​​

LOGISTIKA

Logistika je  dejavnost, ki se ukvarja z upravljanjem toka materialov od virov do porabnikov tako znotraj v podjetju, kot tudi med podjetji. Zajema fizični tok materiala in tok informacij od dobavitelja, preko proizvajalca in trgovca do končnega potrošnika in pomeni prostorske spremembe in tudi skladiščenje (premagovanje časa). Cilj logistike je zagotoviti prave dobrine in storitve, na pravem mestu ob pravem času, količini in kakovosti, z najnižjimi stroški in vplivi na okolje, skladno s sklenjeno pogodbo.

Sodobna logistika je pametna, mobilna in povezana

Podsistem logistika zajema programske pakete Nabava, Prodaja, Materialno blagovno knjigovodstvo, Fakturiranje ter Mobile@MIT. Vsak programski paket lahko deluje samostojno, s tem da so vse potrebne povezave avtomatizirane. Podatki, vneseni v katerem koli paketu, so takoj na voljo v drugih paketih za vse uporabnike sistema z ustreznimi pravicami. S posebnimi testi in kontrolami program omogoča medsebojne usklajenosti podatkov.

Logistični podsistem ERP sistema MIT centralno obvladuje upravljanje celotne oskrbovalne verige.


 

 

Programski paketi, ki so vključeni v Logistični poslovni podsistem

  • NABAVA zagotavlja informacijsko podporo za vse poslovne procese povezane z nabavo materiala in blaga. Evidentirajo se vsi dogodki od prvih kontaktov z dobavitelji, povpraševanj, naročil, do prevzema, skladiščenja in porabe materiala.

  • PRODAJA zagotavlja celovito informacijsko podporo poslovnih procesov v prodaji. Poleg odnosov s kupcem smo pri razvoju rešitev posebno pozornost namenili tudi podpori interne komunikacije znotraj prodaje, s proizvodnjo, financami in nabavo.

  • MATERIALNO IN BLAGOVNO KNJIGOVODSTVO zagotavlja spremljanje materialnih in blagovnih tokov. Za vse artikle, ki so označeni, se spremlja zaloga in izdelujejo kartice. Uporabljajo se dokumenti za premikanje artiklov npr. Prevzemnica za prevzem artikla od dobavitelja na skladišče, Izdajnica za izdajo artikla iz skladišča, Prenosnica za prenos artikla med enakimi skladišči, Prejemnica za prejem artikla iz proizvodnje, Temeljnica za popravek vrednosti artikla na kartici in Inventure za popis stanja na določen dan.

  • MOBILE@MIT Mobilno zajemanje podatkov odpira nove možnosti v organiziranju poslovnih procesov v skladiščih in drugod, kjer je smotrno podatke vnašati v prenosne naprave. Rešitev, ki smo jo razvili, omogoča mobilno delo z dokumenti materialno blagovnega knjigovodstva in osnovnih sredstev. Koristi, ki izhajajo iz mobilnega zajema podatkov so predvsem na področju zmanjševanja potrebnega obsega dela in večje kakovosti vnesenih podatkov.  

  • FAKTURIRANJE je namenjeno izdelavi in pregledu več vrst faktur za kupca. Na osnovi izdanih faktur se pripravijo tudi davčna poročila in ostala poročila.
 
  • SPREMLJANJE UPRAVLJANJA Z GOZDOVI je namenjeno spremljanju sečnje in prodaje lesa na podlagi odločb Zavoda za gozdove Slovenije. Na osnovi odločb sistem zagotavlja povezavo z aplikacijo MERILEC, MobiMedo.
 

 ProdajniPodsistem.jpg

 

Slika 1001: Prikaz podpore logističnih procesov, povezave funkcionalnih procesov logistike, 

 

 

Vir: interna dokumentacija SAOP

 

9942024_2.jpg