Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_SKLIC

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​Izdani računi - Oblikovanje sklicevalne številke

Referenca je sestavljena iz tipa modela, modela in sklicevalne številke. 

V primeru, da ima podjetje izpis faktur s položnico, mora imeti nastavljene spremenljivke:
XPOLOZNICE=3 (paket MBK in FA)
XRFRT= SI (paket VSI, Tip reference oz. modela prejemnika)
XRFR=12 (paket VSI, Referenca oz. model prejemnika)

Model 12 se bo v tem primeru izpisal na vse račune, ne samo na izpis s položnico.

Posebnost modela 12 je, da zahteva dolžino sklicevalne številke 13 mest, zadnje mesto je kontrolna številka. 
Oblika sklicevalne številke se definira v nastavitvi:
XSKLICSA=padl(alltrim(str(zst_id)),12,"0") za paket FA in MBK ločeno

Z izdajo 910-000 se po nadgradnji naročniku vpiše vsem izdanim računom za nazaj obe vrednosti, tip reference in model, če nastavitvi nima prazni.
Če ima naročnik te nastavitve prazne, se prepis ne izvede. 

Če spremenljivko nastavimo naknadno, po nadgradnji na izdajo 910-000, bodo vsi novo kreirani računi imeli novo vrednost tih dveh nastavitev.   

Na osnovnem izpisu MBKDFA000S se nahaja funkcija za izpis sklicevalne številke, ki upošteva nastavljeni spremenljivki XRFRT in XRFR​.

9942835.jpg