Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Oznake_za_prenos

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​
​​​​

Skupni šifranti - Oznake za prenos

Šifrant se uporablja v programu:

- Zajem prejetih računov - Vrsta posla: Vrste plačil (oznaka tipa dokumenta je E-ixport) in v 

- Plačilnem prometu - Oznake za prenos: Kontiranje plačil izpiska (oznaka tipa dokumenta je I-import). 

9937380_2.JPG

V programu Plačilni promet je šifrant namenjen označevanju plačil za potrebe avtomatskega definiranja konta ob uvozu bančnega izpiska.

Pri uvozu podatkov v paket Plačilni promet program podatke za avtomatski vpis konta išče po sklicevalni številki v Saldakontih ali pa v šifrantu Oznake za prenos.
Vsako podjetje si lahko šifrant poljubno oblikuje. Na ta način se bodo ob uvozu izpiska podatek kontu vpisal tudi na nesaldakontne podatke (na primer knjižbe plačil plač, honorarjev).

Pogoj je samo, da je eden od določenih podatkih v šifrantu Oznake za prenos (na primer sklicevalna številka prejemnika ali plačnika ali oba) vedno enako defiiran tudi na postavki izpiska.

IZPISEK                                                         OZNAKE ZA PRENOS                     PLAČE
polje Sklic prejemnika                                =      Sklic prejemnika              =          Sklic prejemnika
polje Sklic 2 oz. Sklic plačnika                     =       Sklic plačnika                 =         Sklic plačnika

Za vsako vrsto plačila vpišemo konto, na katerega se plačilo prenaša, partnerja, če gre za sadlakontistični konto, stroškovno mesto in projekt, če konto potrebuje katerega od teh dvah atributov in paket.

Če katerega podatka ne potrebujemo, pustimo polje prazno.

Posebnost:
Za plačila, ki imajo v Sklicu prejemnika na prvih mestih vpisano davčno številko, se iskanje v šifrantu Oznake za prenos obnaša drugače: v tem primeru mora biti Sklic prejemnika in Sklic plačniak med izpiskom in Oznakami za prenos enak, drugače se kontiranje ne izvede. Iskanje po modelu sklica se ne izvaja (OBR1 in ODOBR1). Konto iz Oznake za prenos se na izpisek vpiše samo, če sta Sklic prejemnika in Sklic plačnika enaka kot v Oznakah za prenos. 

V vseh ostalih primeriih se program obnaša tako, da išče po vseh štirih poljih in ko vsaj en podatek ustreza šifrantu Oznake za prenos, se kontiranje izvede. 

9941357_4a.JPG
Meni lahko polnimo na dva načina:
a.) V šifrantu Oznake za prenos lahko ročno vpišemo podatke o vrsti plačila in njene ostale podatke;
b.) V desnem meniju pregleda postavk uvoženega izpiska Vrste posla za opremljanje plačila
 
9937380_1.JPG

Slika 1 - Vnešene oznake v šifrant Oznake za prenos

PRIMER:

Iskanje konta in partnerja na izpisku po modelu in sklicu prejemnika

Obvezno vnesemo:

- šifro vrste posla: poljubna šifra pod katero bomo vpisali pogoj
- Namen: naziv iskalnega niza
- Ref. prejemnika (polje ODOBR1) - model
- Sklic prejemnika (polje ODOBR2) - sklic prejemnika
- TRR dobavitelja (polje ZIRO1): vpišemo transakcijski račun pod katerim uvažamo izpisek (TRR našega podjetja)
- Konto: vpišemo konto, ki se naj na postavko vpiše za definiran pogoj
- Partner: šifro partnerja, ki se bo vpisal na postavko izpiska. 
 
 

V primeru, da imamo nekatere številke v sklicevalni številki vedno enake, lahko uporabimo sledeče znake:

- znak *: kadar se sklicevalna številka začne z nekaj vedno enakimi zapisi, na primer 555, od tu dalje pa različnimi, na koncu vpišemo *.
- znak ?: kadar imamo ponavljajoči niz na sredini sklicevalne številke, na primer ??????9*

Ob uvozu bančnega izpiska program avtomatsko na podlagi podatka o sklicu prejemnika najde konto, partnerja, stroškovno mesto.  

Druga možnost zapolnitve šifranta Oznake za prenos pa je ob samem uvozu izpiska.
Ko postavke uvozimo in že kontiramo, lahko v desnem meniju izberemo opcijo Vrste posla za opremljanje plačila in avtomatsko napolnimo z definiranjem odprtih polj osnovne podatke. Ob NASLEDNJEM UVOZU IZPISKA se bodo podatki avtomatsko kontirali.
Seveda pa je predpogoj ta, da smo imeli na pripravljenem plačilnem nalogu definiran unikatni sklic prejemnika.
 
PLP137.JPG 

Slika 3 - Zapolnitev šifranta Vrste posla na že kontirani postavki za naslednji uvoz izpiska

Na izpisku program v polje Opomba vpiše, po čem je našel partnerja, konto,...
 
Z izdajo 910-000 je dodano tudi novo polje (pogoj) TRR plačnika, po katerem se prav tako izvaja iskanje. 

 

 9943464_1.JPG

 

 
 

 

nazaj na navodila za Plačilni promet