Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PR_NZO

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Vodenje prodaje: Nalogi za odpremo - izstavitev iz prodajnega naročila ali direktno brez predhodnega naročila

 

Nalogi za odpremo predstavljajo neposredno naročilo skladišču, s katerim se neposredno naloži skladišču izdaja določenih artiklov. V mrežnih sistemih so takoj vidni v skladišču.

Sam vnos je povsem enak kot pri naročilih, le da je tu že v glavi potrebno določiti, iz katerega skladišča gre blago.

Za izvozne naloge velja enak sistem priprave/vnosa kot za domače, le da je sam vnos dopolnjen z nekaterimi izvoznimi podatki, tako kot pri naročilu.

Pregledovanje in popravljanje nalogov poteka v skladu s sporočili in navodili na ekranu. Brisanje celotnega naloga poteka tako, da se pri listanju glav naloga uporabi tipka <Briši>. Posamezno pozicijo naloga se pobriše s pritiskom na isto tipko ob pregledu pozicij, ki jih prikličete z desnim klikom miške - meni Pozicije ali z dvojnim klikom na glavo naloga.

 
9944502_1.JPG


Pri vstopu v meni se v pregledu vidijo vsi nalogi, ki jih je izdal en uporabnik. Manjkajoče zaporedne številke nalogov, so številke tistih nalogov, ki so jih izdali drugi referenti oziroma pripadajo izvozu.

 

Izpis naloga se izvrši s pritiskom na tipko <F5 Izpis> pri pregledu glav naloga in predstavlja pisno informacijo o nalogu. Pri izpisu izvoznih nalogov imate na voljo tudi izpis ostalih izvoznih dokumentov, čeprav se ti običajno izpišejo šele na nivoju izvozne fakture.

 

Direktna izstavitev naloga se uporablja, kadar evidenca o naročilih ni potrebna.

Brisanje GLAVE NALOGA NI MOGOČE, če je vsaj ena pozicija delno realizirana.

Brisanje POZICIJE NALOGA NI MOGOČE, če je delno realizirana.

Na vnosu\korekturah glave je z izdajo 906-000 omogočen preračun dni za valuto preko posebne ikone na polju Dni za valuto.

PR_DNI_ZA_VALUTO_1.JPG


Desni meni omogoča

BESEDILA Pregled dodatnega besedila vnešenega ob vnosu z možnostjo korektur

ARHIVIRANJE NZO Možnost arhiviranja Naloga za odpremo na katerem stojimo

STATUS NZO V primeru izdelave dobavnice iz NZO se izvaja kontrola na polje 'Obdeluje' v Nalogu za odpremo, ki jo lahko s to funkcijo upravljamo, pomeni, da lahko nalogu vpišemo status BLOKIRAN in skladiščnik ne more izdelati dobavnice 

PRENOS POZICIJ NZO NA DRUG NZO Možnost prenosa vseh pozicij iz enega na drug Nalog za odpremo; po prenosu se nalog iz katerega kopiramo pobriše

IZRAČUN ODPREMNEGA VOLUMNA Za določenega naročnika (plačnika) lahko z izbiro nalogov za odpremo iz seznama vseh ustreznih nalogov izračunate TEŽO, VOLUMEN ter znesek "ZA PLAČILO" naročenih artiklov. Po vnosu izbirnih pogojev, se na ekranu prikaže spisek vseh ustreznih nalogov za odpremo. Na skrajnem levem robu pregleda nalogov za odpremo in pozicij je polje "P", s katerim označite vse naloge, za katera želite narediti izračun.

PRENOS NAROČILA NA NZO Možnost prenosa naročila na Nalog za odpremo; prikaže se seznam naročil katere lahko označite za prenos (desni klik miške) - meni Prenos naročila na NZO

DODATNO / UVOZ POZICIJ Možnost uvoza pozicij iz npr. Excelove tabele. Določiti je potrebno kje se datoteka nahaja, format datoteke, stolpec z vpisanim artiklom, količino in lokacijo. Ob uvozu se lahko kontrolirajo zaloge za uvoženi artikel. Upoštevajo se pogoji na izbrani pogodbi v glavi dokumenta oz. na partnerju in artiklih.