Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_noviTRRKUPCEV

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​Plačilni promet - novi transakcijksi računi kupcev

Pri obdelavi bančnih izpiskov je pomembna prepoznavnost plačnika po transakcijskem računu. 
Ker se ta podatek nahaja v sami strukturi XML, je vzpostavljena možnost vpisa vseh novih transakcijskih računov, ki jih še nimamo v evidenci plačnikov (partnerjev kupcev). 
S tem si polnimo šifreant transakcijskih računov za partnerje in pri naslednji obdelavi izpiska bo program po transakcijskem računu že samodejno lahko vpisal šifro partnerja. S tem bomo imeli en korak manj pri obdelavi izpiska. 

Da nam program ponudi na pregled vse nove transakcijske račune kupcev, moramo najprej obdelati izpisek tako, da vpišemo na postavke šifre partnerjev povsod tam, kjer nam manjkajo. 
Za tiste postavke, ki nimajo vpisane šifre partnerja, se test transakcijskih računov ne izvaja.

Opcija se nahaja v dodatnem meniju pod Novi transakcijski računi kupcev
Opcija je aktivna na knjiženih IN neknjiženih izpiskih. 


9942449_7.JPG


Pri pripravi podatkov o novih transakcijskih računih se izvaja tudi test ali je nov transakcijski račun morda vpisan na katerem drugem partnerju. 
V tem primeru se v kolono Opombe zapiše:Več partnerjev ima enak TRR. 

9933653_4.JPG


Po vpisu transakcijskih računov v seznam TRR-jev za partnerja program javi obvestilo:

9933653_2.JPG

V primeru, da v šifrantu Banke za transakcijski račun banka še ni vpisana, je potrebno šifrant Transakcijskih računov in Bank dopolniti s podatki banke. Problem je lahko predvsem pri tujih bankah. 

Z izdajo 910-000 je vzpostavljen vnos nove Banke direktno na pregledu novih TRRjev. Če banka ni vpisana, se v kolono zapišejo ???. 
V tem primeru z vpisom nekega znaka in potrditvijo z "enter" program odpre pomoč na šifrant Banke, preko tega okna naredimo vnos nove banke in jo po vnosu potrdimo. 

Banka se vpiše na TRR računa za partnerja.  


9942449_8.JPG


Banko lahko dodamo tudi naknadno preko šifranta Partnerji. 

9933653_3.JPG