Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OBR_Obresti_iz_ZO

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Obračun obresti - Priprava obračuna iz zapadlih\odprtih postavk 

Pripravo obračuna izvedemo s potrditvijo opcije Obračun obresti v desnem meniju pregleda podatkov.

Obračun obresti pripravimo po:
- splošnih pogojih: splošna obrestna mera, ki je definirana v sistemski spremenljivki XIND_V-vir obrestne mere
- posebnih pogojih: v tem primeru se odpre novo okno Vrsta obračuna, kjer izberemo posebno vrsto obračuna.

OBR98.JPG

Slika 1 - Izbor vrste obračuna

V primeru, da nam v polje Opis napake program navede, da so obrestne mere nepopolne, je potrebno v šifrantu Obrestne mere vnesti manjkajoče podatke in nato ponovno pripraviti obračun.

OBR99.JPG

Slika 2 - Pripravljena glava in pozicija za obračun obresti 

OBR_Obračun iz prometa1.JPG

Slika 3: Pregled obračunov na pregledu z možnostjo izvoza v datoteko

Preko zavihka Korekture program omogoča spremembo šifre obrestne mere in število dni za plačilo.

Tudi pri tej pripravi obračunov je potrebno definirati polje Prenos: ali želimo, da se nam obračun ob knjiženju prenese v Saldakonte, Glavno knjigo in Spremljanje projektov.

Na poziciji se za obresti iz odprtih postavk vpiše v polje Opis besedilo ODPRTO. Primer obračuna z zneskom 500 eur je pripravljen zaradi prikaza obračuna obresti iz naslova delnega plačila. 

Z desnim menijem lahko izpišemo enega ali vse obračuna, če imamo pripravljene za več partnerjev. V tem primeru je obračun samo informativen. V glavi izpisanega obračuna je drugačen opis kot pri rednem izpisu obračuna. Tu je navedeno, da gre za obračun obresti iz zapadlih\odprtih postavk.

OBR101.JPG

Slika 3 - Izpis obračuna obresti iz zapadlih terjatev

Lahko pa obračun prenesemo med redne obračune z opcijo Prenos izbranih obračunov.

OBR100.JPG

Slika 4 - Desni meni testnega obračuna obresti iz odprtih postavk

Za potrebe priprave rednega obračuna obresti definiramo način prenosa v ostale programske pakete in minimalno višino obračunanih obresti, ki jo še obračunamo.
OBR102.JPG

Slika 5 - Nastavitve polja Prenos in minimalnega zneska obračuna

Pripravljeni obračun se nahaja v meniju Obračunu \Vnos, obračun izpis, pod obračuni uporabnika. Nadaljna obdelava obračuna se izvaja na enak način, kot na primer pri RV- ročnem vnosu obračunov.

Dostopi se izvajajo preko menijev:

 
 
 
 
Meni Datoteke zajema poleg splošnih šifrantov tudi naslednje posebne šifrante:
 
Posebni šifranti:
 
 
 
Vnos podatkov o obrestih v šifrant Partnerji