Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PS_Potni_nalog_Vnos

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Potni stroški - Vnos potnega naloga

Namesto vnosa novega naloga lahko izvedemo tudi kopiranje obstoječega naloga.

Vnos novega potnega naloga izvedemo preko ikone Dodaj ali na tipkovnici s tipko <F3> ali kombinacijo tipk <CTRL+N>.

POTST9.JPG
Slika 1 - Vnos novega potnega naloga

Vnosna polja se nastavijo po uskladitvi z naročnikom. Vsa razpoložljiva polja so navedena na povezavi Nastavitev polj vnosa.

POTST10.JPG
Slika 2 - Primer vnosa podatkov za potni nalog

Na vseh tekstovnih poljih je dodana ikona. V primeru dvoklika na ikono vsak zaposleni izbere svoje besedilo predhodnih vnosov. V primeru potrditve polja s tipko »enter« se prav tako pokaže navedeno besedilo. Ostala polja, ki niso tekstovna, imajo enako ikono, ki pa omogoča dostop do šifranta vnosnega polja.

Leto in števila naloga se ponudita glede na ponujeni datum veljave. Če se datum veljave spremeni na npr. preteklo leto, se ustrezno spremeni tudi podatek v polju Leto in Nalog.

Na vseh datumskih poljih je dodana ikona za koledar. S klikom na ikono se odpre koledar. Izbor dneva izvedemo z dvoklikom na poljuben dan. Datum se avtomatsko vpiše v datumsko polje.

Če smo v šifrant ​Vozila vpisali šifro delavca (z izdajo 906-000), program po potrditvi šifre delavca na vnosu potnega naloga v polje Vozilo vpiše šifro vozila. 

Polje Vnos dnevnic: Možne vrednosti izbora so D – da in N – ne. Če izberemo N, se polja za vnos podatkov o dnevnicah avtomatsko zaprejo. Osnovna vrednost polja je D.

Po izvedeni shranitvi vnesenih podatkov program potnemu nalogu dodeli zaporedno številko in interno številko. 

Po shranitvi je vzpostavljena kontrola potnega naloga in sicer program obvesti in opozori uporabnika v primeru, da za istega delavca že obstaja v istem obdobju drug potni nalog. 

PS_905_vnos_korekture1.JPG


Potni nalog izpišemo.

Dokler dokument ni izpisan s potrditvijo, lahko na vnosnih poljih naloga izvajamo Korekture podatkov.
 

Zaporedje vnosa potnih nalogov določa nastavitev sistemske nastavitve XNAC_VNOSA.

Osnovna nastavitev je, da se po vnosu potnega naloga predlaga vnos realizacije in dodatnih stroškov. Možnost je, da se po vnosu potnega naloga predlaga vnos novega potnega naloga.

Z izdajo 910.000 je dodana možnost shranjevanja pdf slike potnega naloga na zapis dokumenta. Ponovni izpis shrani sliko dokumenta dokler je na statusu 1.
Obračun potnega naloga je omogočeno shranjevati ob izpisu s potrditvijo.

Delovanje se krmili preko sistemske nastavitve na nivoju vzdrževalca sistema XPDF_DOK (PU,PT).


 nazaj na navodila za Potne stroške  

 

 

 

Izpis naloga