Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Storno

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Fakture - Storno računa

Storno računa se uporablja v primeru, ko je račun že bil knjižen in ga zato ni več mogoče brisati.
Novo nastal dokument lahko vidimo v pregledu knjiženih dokumentov in ga ni možno korigirati.


Storno dokument ima popolnoma enake podatke kot original, le da imajo vse pozicije nasprotne vrednosti količin (običajno negativne). 

Glede na ustrezno sistemsko nastavitev, se lahko stornira tudi dokument, katerega datum veljave je v že zaključenem obdobju. V tem primeru dobi storno dokument datum prvega dne nezaključenega obdobja. Storno lahko izdela vsak uporabnik, ne glede na to, kdo je izdelal dokument, ki ga je potrebno stornirati. Program samo obvesti, kdo je dokunent izdelal.

Storno dokumenta ni možno izdelati, če je bil le ta že izdelan (neknjižen ali knjižen). V polje Storno (glava) se vpiše oznaka S in vezni dokument. 

Če želimo le delni storno dokumenta se uporabi postopek Kopiranje dokumenta z nasprotnimi vrednostmi količin
Ta postopek uporabimo tudi takrat, ko
-  želimo dokument dodatno popravljati, saj se pripravi kot neknjižen dokument z vpisanim veznim dokumentom in oznako DBP. 
-  ko imamo obdobje že zaključeno in ga moramo popraviti

Opcija za storno se nahaja v dodatnem meniju:

9942857_1.JPG

S storniranjem izničimo osnovni dokument. 

V primeru pa, da moramo osnovni dokument stronirati zaradi napačnih podatkov ali spremembe v dogovoru s partnerjem (na primer dodatni priznani popust) in da ne delamo še enkrat KOPIJE osnovnega računa, uporabimo kljukico na maski za Storno dokumenta: Kopiranje verzije računa. 

9942857_2.JPGS potrditvijo opcije Kopiranje verzije računa program naredi sledeče:

- v enem koraku po stornu se naredi istočasno še 'Kopiranje osnovnega računa' 
- kopija računa se naredi na enake datume kot jih ima dokument iz katerega je kopiran
- v primeru kod sledljivosti, se kopirajo tudi kode sledljivosti
- po izvedeni nalogi se program takoj postavi na pregled neknjiženih dokumentov-na nov dokument
- kontrole za storno ostajajo enake - obdobje mora biti odprto, osnovni dokument še ne sme biti storniran
- nekatere povezave na dokumente se na novem računu-kopija ohranijo: 
                 - glava - Naročilo (NAROCILO), Eksterno naročilo (EX_NAR) , Naročilo (STNAR), Predračun (PREDRAC), Avans (AVANS), Izst.fakture (F_K_N), Tečaj (TECAJ)
                 - pozicije - Naročilo (NAROCILO),Eksterno naročilo (EX_NAR), Naročilo (STNAR), Številka pozicije (POZIC1), Številka NZO/NZP (NALOG), Številka pozicije NZO/NZP (POZIC2), Servisni nalog (SER_NALOG), Številka pozicije storitvenega naloga (POZIC3),Storitveni nalog (SN_VEZ).

Na glavi računa se na pregledu nahaja polje Veza.

V primeru, da imamo na osnovnem računu vzpostavljeno povezavo na PREDRAČUN, program ponudi možnost razveljavitve povezave s predplačili. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9942857_3.JPG

V primeru, da razveljavitev potrdimo, se v saldakontih:
- naredi storno AP preknjižb
- plačilu se nazaj vzpostavi saldo. 

9942857_4.JPG

Če potrdino NE za razveljavitev povezave s predplačili, program ne more narediti AP preknjižb, dokler plačilo ni sproščeno, zato je odpiranje v tem primeru potrebno narediti v saldakontih ročno.

9942857_10.JPG

​---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Po izvedenem stroniranju osnovnega računa program javi obvestilo. Dokument se nahaja med knjiženimi računi, dodeljena mu je zaporedna številka. 

9942857_5.JPG

V primeru pa, da smo potrdili tudi Kopiranje verzije računa, program, javi še obvestilo o kopiranem dokumentu:

9942857_6.JPG

Vsi izpeljani dokumenti imajo v polju VEZA vpisano zaporedno številko (ZST_ID) od prvega-osnovnega dokumenta.
Ko se naredi kopija prvega-osnovnega dokumenta, se nazaj na osnovni dokument tudi vpiše polje VEZA; 

Program nas takoj po izvedenem kopiranju postavi na "neknjižen" dokument - pregled. 

9942857_7.JPG

V primeru, da naročnik želi podatek o veznem računu na izpisu fakture, miu podatek po dogovoru dodamo. 

9942857_8.JPG
9942857_9.JPG