Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_DDV_KLAS

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Skupni šifrant: Davčni klasifikator

Vnos ali spremembe v tem šifrantu niso možne, razen določitev sprememb nizov indikatorjev DDV.

Davčni klasifikatorji so določeni s strani MIT-a in zajemajo vse predvidene dogodke in stopnje davkov, za katere je ločeno treba zagotoviti davčna poročila. 

Pregled šifranta in opcije desnega menija so naslednje:

9941530_1.JPG


Slika 1 - Opcija desnega menija

 

Šifrant vsebuje tudi podatke,  kam se razvrščajo podatki v davčne evidence ob uporabi določenega DDV klasifikatorja.

 

DDV_KLAS.png1. Davčni zavezanci - razčlenitev


Niz indikatorjev DDV predstavlja podrobnejšo razdelitev davčnih zavezancev.

Indikator DDV je podatek, ki označuje tip davčne zavezanosti poslovnega partnerja v šifrantu Partnerji.

niz.PNG 

Slika 2 - Razčlenitev davčnih zavezanec


2. Arhiviranje DDV klasifikatorjev

V primeru spremembe davčne zakonodaje lahko obstoječe davčne klasifikatorje arhiviramo. Program ponudi možnost izbora arhiviranja davčnega datuma na dan. Arhivski podatki se nahajajo v tabeli VSI_DDV_KLARH.

3. Besedilo za klavzule: 

Besedilo za klavzule na izpisu izdanih računov lahko vežemo na konkretne davčne klasifikatorje. 

Z izdajo 910-000 se v novo tabelo VSI_DDV_KLAV ob nadgradnji napolnijo osnovne klavzule v slovenskem jeziku. To so klavzule za klasifikatorje: IOEO, IOES, IORI in IORN.

 

9941530_3.JPG 


Ostale klavzule lahko uporabnik doda sam. 


9941530_2.JPG


V primeru, da na izpis dodamo novo funkcijo pc.KlavzuleDDV, se klavzula izpiše na izdanem računu:

9941530_4.JPG 

9941530_5.JPG
Glede na tuj jezik v Besedilu za klavzule in jeziku na Fakturi se izpiše klavzula tudi v tujem jeziku 


9941530_6.JPGSkupni šifranti

Davčne oznake 


Seznam vseh davčnih klasifikatorjev s prikazom umestitve podatkov v davčna poročila - šifrant se uvozi v programu Admin z opcijo za uvoz šifrantov v meniju Skrbniška orodja