Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PS_Tipi dokumentov

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Potni stroški: Tipi dokumentov

Šifrant tipi dokumentov predstavlja osnovo za kontiranje dogodkov, ki se pojavijo na službeni poti. Za vsako vrsto dogodka, ki ga želimo knjižiti na ločene konte, moramo odpreti svoj poslovni dogodek.

Zaradi poročanja potnih stroškov na obrazcu REK je potrebno zagotoviti, da je toliko ločenih oznak kolikor imate različnih dogodkov, katere je potrebno poročati ločeno (napotitev na delo, službena pot...). V polju Ključ določite za katero vrsto izplačila gre. Več v Prenos podatkov iz PS

Vsak dogodek ima lahko le en konto (breme) in proti konto (dobro). Če ima konto označeno, da se knjiži v breme ima proti konto lahko le oznako, da se knjiži v dobro in obratno.

Poslovni dogodek npr. kilometrina, avansi, cestnina... ima lahko več tipov dogodka, če je to potrebno zaradi različnih kontov / proti kontov oziroma zaradi različnih denarnih enot v primeru, da nakazujemo obveznosti delavcem na njihov transakcijskih račun. Na poziciji obračuna potnega naloga izberemo ustrezni tip dogodka.

Kontiranje pri vnosu potnega naloga obračuna potnega naloga ni omogočeno. Omogočen je le izbor posameznega tipa dokumenta pri vnosu.

Na potnem nalogu se določi tip dokumenta za dane avanse.

Na poziciji potnega naloga se določi tip dokumenta za kilometrino in dnevnice.

Na poziciji dodatnih stroškov se določijo tipi dokumenta za cestnino, parkirnino... dodatne stroške. Vsaka pozicija za dodatne stroške ima lahko le en tip dokumenta.

Z izdajo 907.000 dodana možnost oznaka statusa zapisa na neaktivno. Zapis se ne bo ponudil na dokumentu.

 

Vrsta tipa dokumenta:

A - avansi          - izbor na oknu potnega naloga - 1. nivo vnosa
K - kilometrina   - izbor na oknu pozicije obračuna potnega naloga - kilometrina - 2. nivo vnosa 
D - dnevnice      - izbor na oknu pozicije obračuna potnega naloga - dnevnice - 2. nivo vnosa
P - ostali stroški - izbor na oknu dodatnih stroških pozicije - 3. nivo vnosa

 

TIPI_DOK.PNG

Slika 3 - Prikaz ustrezno izpolnjenega šifranta

Ob shranitvi sprememb ali na vnosu novega tipa dokumenta se izvaja kontrola na denarno enoto: v primeru, da sta oba konta saldakontna, morata imeti tudi enako denarno enoto. Kontrola se izvaja na Shrani.  

9926148_1.jpgKljuč

Ključ določimo, ko delavcem nastale potne stroške katere prikazujemo na potnem nalogu, obračunamo in povrnemo ob izplačilu plač oz. z izplačilom o katerem poročamo na REK-1 obrazcu.

Na sliki 3 je razvidno, da se bodo izplačani avansi v plačah izkazovali na ključ 772, vsi ostali stroški pa na ključu 771.

V primeru, da je eden od kontov označen v Kontnem načrtu kot "saldakontni" konto, pomoč na polju Ključ ne pokaže nobenega ključa. 

Poročilo BST:

V primeru, da moramo pripraviti poročilo BST iz podatkov potnih stroškov, moramo v polje Poročilo BST vpisati šifro poročila (šifrant Transakcije, tip 7). POtni stroški ne gledajo Kontnega plana in vpisane šifre BRS na kontu, ampak samo šifrant Tipi dokumentov.
Vnos šifre ni obvezen. 
Država porekla je na potnem nalogu vpisana na glavi, poziciji in dodatnih stroških. Program upošteva pripadajočo ustreuno državo. 

BST_PS_1.JPG