Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_SKUPNI_SIFRANTI

​​​​​​​​​​​​​​​​

Skupni šifranti 

Sistem šifrantov je zelo pomemben del vsakega informacijskega sistema. S sistemom šifrantov zagotavljamo hitro in nadzorovano zajemanje podatkov v celotnem ERP sistemu.

Poleg osnovne funkcije šifranta, to je enoznačna oznaka posameznega atributa kot je partner, artikel, lokacija, stroškovno mesto, konto..., je izjemno pomembna tudi vloga krmiljenja posameznega toka podatkov in toka dokumentov s pripadajočimi pozicijami.

Prav iz tega naslova so šifranti varovani na nivoju baze s sistemom tako imenovanih "tujih ključev", ki zagotavljajo, da v dokument ni mogoče vpisati šifre, ki ni vnešena v pripadajoči šifrant. Prav tako sistem zagotavlja preprečitev brisanja šifre dokumentu pripadajočega šifranta.

Tako je osnovna logika vnosa podatkov v šifrant vedno enaka:

Šifra - kot ključ šifranta

Naziv - kot opis ključa oz. šifre

Parameter - deli šifranta, katerih namen je krmiljenje lastnosti dokumentov tega šifranta

Klasifikator - je v osnovi namenjen za klasifikacijo lastnosti dokumenta tega šifranta

Teža, cena - vrednostni podatki za obračune dokumentov

Opis - dodatni atributi šifrantov

V sistemu Saop Proizvodnja ločimo šifrante , ki so skupni vsem ali večini programskih paketov, ter namenske šifrante, ki jih lahko urejate le v posameznih programskih paketih.

Šifrante, skupne vsem ali večini programskih paketov, se navadno ureja iz enega mesta. Za vnos in popravljanje šifranta naj bo zadolženih čim manj oseb, da se čimbolj preprči podvajanje zapisov v šifrantu, pod različnimi imeni. 

Že uporabljene šifre na dokumentu sistem ne dovoli brisati. Potrebno je izvesti prešifracijo. Postopek prišifracije izvajamo v ločenem programu PREŠIFRACIJA do katerega ne dostopamo preko bližnjice na programu Saop Proizvodnja​ ampak se program nahaja v mapi EXE kot vPresif.EXE.


Primer povezanosti prodajnega naročila , glava dokumenta, s sistemom šifrantov.

pr_nr_sifrant1.jpg 

Slika 1 - Primer povezanosti prodajnega naročila , glava dokumenta, s sistemom šifrantov