Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Aktiviranje

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Aktiviranje ali vpis izstopa

 

Opcijo uporabimo vsakič, ko delavcu preneha delovno razmerje ali smo ga ponovno zaposlili. Opcija deluje samodejno glede na status in se ponudi ali vpis izstopa ali ponovno aktiviranje. Ponovno aktiviranje je tako možno le za neaktivnega delavca.

 

Vpis izstopa

Vpis izstopa se bo ponudil v primerih, ko delavec nima vpisanega datuma izstopa. Torej tudi pri zunanjih sodelavcih, najetih delavcih, študentih. Razlog prekinitve je potrebno vpisati le pri zaposlenih delavcih (status A, D ali T). Hkrati z vpisom datuma izstopa in razloga prenehanja delovnega razmerja, se bo delavcu na dan izstopa izračunala delovna doba, stalnost, staž, starost, starost otrok - skratka vsi dinamični podatki.

 KAD_Delavci2.JPG

Slika 1 - vpis izstopa

Datum izstopa oz. prekinitve delovnega razmerja se zapiše tudi v arhiv sprememb. Hkrati je to lahko zadnji zapis v arhivu sprememb. Pri vpisu izstopa program preveri, da delavec po datumu nima zapisanih mlajših sprememb kot je datum izstopa.
V kolikor program javi tako obvestilo je možno, da ste izbrali napačen datum izstopa ali pa ste vpisali spremembe podatkov, ki bodo stopile v veljavo že po izstopu. Te podatke je potrebno stornirati.
 
Deaktiviranje delavca omogoča izbris gesla za dostop do osebnega portala.
KAD_izbris gesla.PNG 

​Slika 2 - možnost izbrisa gesla v osebnem portalu ob deaktiviranju delavca

Ponovno aktiviranje delavca

Neaktivnega delavca lahko ponovno aktiviramo. V primeru, da izberemo aktiviranje delavca kot aktivnega (A), detaširanega (T) ali drugi delodajalec (D), bo opcija najprej preverila ali ima delavec vpisane vse zahtevane podatke.

KAD_Delavci3.JPG

Slika 3 - obvestilo pred ponovnim aktiviranjem

 
Po dopolnitvi podatkov lahko delavca aktiviramo. Najprej izberemo status delavca. Nato vpišemo pravi datum vstopa, stroškovno mesto, izberemo registrsko številko podjetja in določimo novo delovno mesto. Predhodno izračunane delovne dobe se bodo ustrezno prepisale v delovno dobo pridobljeno v podjetju. Izračuna skupna delovna doba pridobljena v podjetju vpliva tudi na izračun jubilejne nagrade in stopnjo dodatka za pridobljeno minulo delo oz. stalnost.
KAD_Aktiviranje delavca.PNG

Slika 4 - ponovno aktiviranje delavca

Ponovno aktiviranje delavca se zapiše v Arhiv sprememb.

 

Preberite še:

Delavci