Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Arhiv sprememb

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Arhiv sprememb

Za pregled je potrebna pravica KAD.POROCILA(R). V tem meniju se podatki ne morejo vnašati, korigirati, brisati. Gre le za pregled vnesenih sprememb.

V arhivu sprememb spremljamo spremembe pomembnih podatkov delavca. To so podatki, ki vplivajo na izračun plač, števila dni dopusta, novo pogodbo o zaposlitvi ali zahtevajo oddajo M3 obrazca. Posamezni podatek začne veljati z vpisanim datumom veljave in vse do dne veljave novega podatka.

Ob prvem vpisu podatkov delavca se z dnem vstopa v arhiv sprememb zapiše osnovni zapis, ki vsebuje vse podatke vpisane v šifrant Delavci. Zapis se v arhivu ne prikazuje vse dokler ne pride do prve spremembe.

Zelo pomembno je, da je arhiv sprememb usklajen s šifrantom Delavci. Podatek, ki ga vidimo v šifrantu Delavci mora biti enak zadnjemu veljavnemu zapisu podatkov v arhivu sprememb. Če so podatki usklajeni preverimo v meniju Ostalo\Test usklajenosti podatkov.

Datum veljave podatka neposredno vpliva na prenos podatkov v ostale pakete.

 

Shranjevanje sprememb delavca

Ob shranitvi vsake spremembe na delavcu se pojavi obvestilo v obliki tabelaričnega prikaza (Slika 1) sprememb v posameznem polju. Poleg starega podatka in novega podatka se zapiše tudi ali se podatek vodi v arhivu sprememb in nastopi v veljavo z datumom veljave, ki ga zapišemo v spodnji levi del okna. Vpisani datum bo veljal za vse podatke, ki so v tabeli z zapisom 'Določite datum veljave'.

Podatki, ki se ne vodijo v arhivu začnejo veljati takoj.

Kad_Arhiv sprememb 1.JPG

Slika 1 - prikaz spremenjenih podatkov pred dejansko shranitvijo iz zapisom v arhiv sprememb