Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

Novosti

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Novosti v Saop Proizvodnja
​Stari link do novosti

 

 

NOVO

 
 
 
 

Koristne povezave 

Varnost na spletu SI-CERT obvestila


Pomembno: Odsvetujemo uporabo brskalnika Internet Explorer

Opažamo, da za obisk spletnih strani nekateri še vedno uporabljate brskalnik Internet Explorer, za katerega pa Microsoft obvešča, da ga kmalu ne bo več vzdrževal. Ker je brskalnik zastarel, se tudi baza znanja v njem ne prikaže optimalno. Vse bolj je pod vprašajem tudi varnost, zato predlagamo, da se poslužujete brskalnikov Microsoft Edge ali Google Chrome.

Spremljamo za vas

--------------------------------------------------------------------------------------
2024-01-09: 
Objavljena je nova obrestna mera od 1.1.2024 dalje, in znaša 12,5 odstotkov.
Vir: Uradni list RS, št. 1/2024​ 
--------------------------------------------------------------------------------------
2023-07-01: 
Objavljena je nova obrestna mera od 1.7.2023 dalje, in znaša 12 odstotkov.
--------------------------------------------------------------------------------------
2023-01-09: Predpisana obrestna mera za zamudne obresti 2023:

Objavljena je bila nova višina predpisane obrestne mere za zamudne obresti 2023, ki znaša od 1. januarja 10,5 odstotkov.
--------------------------------------------------------------------------------------
2023-01-04: Sprememba SWIFT-a Hrvatske narodne banke:
swift hnb.PNG


--------------------------------------------------------------------------------------

2021-02-01: ZDDV -  ​Po novem lahko zavezanec za DDV uveljavlja pravico do odbitka DDV v davčnem obdobju, v katerem je nastala obveznost za obračun DDV - > torej DDV lahko odbije glede na datum opravljene storitve (in ne šele takrat ko prejeme račun, kot je to bilo do sedaj). Glej 6. točko 67. člena: Sprememba je objavljena v Uradnem listu št. 3/2022 Uradni list - Vsebina Uradnega lista (uradni-list.si)

--------------------------------------------------------------------------------------

2021-01-01: Brexit -  izhod Velike Britanije iz Evropske unije
​Kaj je potrebno urediti v Saop Proizvodnja?

---------------------------------------------------------------------------------------


Nova verzija bančnega programa Proklik:
Proklik1.JPG---------------------------------------------------------------------
24.8.2020: eRačun 2.0:  
Od 1.10.2020 dalje se prenehata uporabljati standarda za e-račun e-SLOG 1.6 in 1.6.1, uporabljal se bo le še standard za e-račun e-SLOG 2.0.​
---------------------------------------------------------------------
 
23.4.2020: Oddaja ePobot - številko oddaje pobota je potrebno preveriti na spletni strani Ajpes. V mesecu aprilu in tudi maju sta dve oddaji in zato se številka pobota ne ujema več s številko meseca.
https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/Vecstranski_pobot/Splosno/Urnik
-------------------------------------------------------------------------

26.02.2020 - Davčno potrjevanje računov: vprašanja in odgovori v zvezi z davčnim potrjevanjem računov:


----------------------------------------------------------------------------

S 1. 1. 2020 začne veljati kar nekaj davčnih sprememb. V nadaljevanju jih na kratko povzemamo in dodajamo postopke uvedbe
davčnih sprememb v Saop Proizvodnja
Nekaj dopolnitev, ki bodo omogočala vnos dokumentov, bomo naredili še na izdajo 910.000.
Za oddajo davčnih poročil pa bo potrebno nadgraditi Saop Proizvodnja na verzijo 911.000.
Prosimo, da se dogovorite s skrbnikom v Saop Proizvodnji za termin nadgradnje.

 
 1. Izdajanje in prejemanje računov po novi stopnji 5 % za storitve in dobave po 'Prilogi IV' - možno na izdaji 910-000 in na 911-000:
 
 • Uvozijo se novi DDV klasifikatorji (http://navodila.mit-ing.si/SitePages/ADM_Uvoz_šifrantov.aspx). Datoteka za uvoz davčnih
  klasifikatorjev je shranjena v navodilih oziroma bo dostopna na našem ftp strežniku Download\Dodatki.
 • Uvozi se nova sistemska spremenljivka (XDDV_PNIZ) – Posebna nižja stopnja, ki je v pomoč pri nastavitvi DDV stopnje v
   šifrantu artiklov (http://navodila.mit-ing.si/SitePages/VSI_SISTEMSKE_NASTAVITVE.aspx). Če boste naredili uvoz sistemske nastavitve na izdajo 910-000, za pripravo datoteke pokličite na naš HelpDesk oziroma pošljite obvestilo na podpora@mit-ing.si.
 • Vnesti je potrebno nove davčne oznake za novo stopnjo davka (http://navodila.mit-ing.si/SitePages/VSI_TARIFA.aspx).
 • V šifrantu Artikli se vpiše posebna davčna stopnja 5 % za tiste artikle, ki se bodo po novem obračunavali po tej stopnji.
  Pred tem morate izdati vse dokumente do datuma 31. 12. 2019. Vnos posebne stopnje davka je možen preko paketa FA.
   Imeti morate vsaj verzijo VFA.EXE 9.10.29.
 

 Za dokumente, ki jih boste izdali po 1. 1. 2020, je potrebno uporabiti nove davčne klasifikatorje za storitve in dobave iz seznama 'Priloga IV'.
Tako na izdani kot prejeti strani.
 

 

        2. Skladišča na odpoklic – vnos dokumentov možen na izdaji 910-000 in na 911-000:

 

Uveden je nov davčni klasifikator za skladišča na odpoklic IOEK - izstopna davčna oznaka za oproščen promet v EU, oproščena dobava
blaga znotraj EU skladišča na odpoklic.
Vnesti je potrebno novo davčno oznako.
Na dokumentih, izdanih po 1. 1. 2020, je potrebno uporabiti to novo davčno oznako, da se bo promet pravilno beležil v novem
Rekapitulacijskem poročilu.
 

 

       3. Spremeni se struktura davčnih poročil in zato vsak, ki oddaja ta davčna poročila preko uvoza datoteke (.XML),
mora pripraviti poročila po novi strukturi XML-ja. Nova davčna poročila se bodo zagotovila samo na izdaji 911-000.
Pripravljena bodo do začetka februarja 2020. Rok oddaje je torej v februarju 2020.

 

Davčna poročila, ki se spreminjajo:

 
 • Rekapitulacijsko poročilo
 • DDV–O
 • Evidenca izdanih računov (I-RAC)
 • Evidenca prejetih računov (P-RAC)
 

 Seznam davčnih sprememb – povzetek iz rubrike Spremljamo za vas http://navodila.mit-ing.si/SitePages/ORK_Novosti.aspx:​

------------------------------------------------------------------------------
Ur. l. 72/2019 - objava Zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1L)  
Uvedena nova nižja stopnja DDV, ki je 5% in velja za blago in storitve objavljene v prilogi IV.
Priloga IV SEZNAM DOBAV BLAGA IN STORITEV, ZA KATERE SE UPORABLJA POSEBNA NIŽJA STOPNJA DDV:
(1) Dobava, vključno s knjižnično izposojo, knjig, časopisov in periodičnih publikacij na fizičnih nosilcih ali dobavljenih elektronsko ali oboje (vključno z brošurami, letaki in podobnim gradivom, otroškimi slikanicami, knjigami za risanje ali pobarvankami, glasbenimi deli, tiskanimi ali v rokopisu, zemljevidi in hidrografskimi ali podobnimi kartami), razen gradiv, ki so v celoti ali v pretežnem delu namenjena oglaševanju oziroma ki jih v celoti ali v pretežnem delu tvorijo video vsebine ali avdio glasbene vsebine.
Sprememba začne veljati s 1.1.2020.

Dopolnitve programa Saop Proizvodnja​ bodo izvedene v izdaji 911.000. S 1.1.2020 začne veljati tudi nov DDV-O obrazec, rekapitualcijsko poročilo...

------------------------------------------------------------------------------
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
Identifikacijska številka za DDV je sestavljena iz kode države z dvema črkama, ki ji sledi do dvanajst znakov. Veljavni znaki so številke od 0–9 in črke od A–Z. Pomembno je, da se prodajalec oziroma dobavitelj blaga in storitev prepriča o tem, ali je identifikacijska številka za namene DDV, na katero se sklicuje kupec oziroma prejemnik/pridobitelj blaga ali prejemnik storitev, veljavna. Preveritev, ali je neka številka veljavna ali ne, se lahko opravi:
1. prek sistema eDavki: davčni zavezanci z veljavnim digitalnim potrdilom lahko sami preverjajo veljavnost identifikacijske številke za DDV svojih kupcev ter pravilnost naziva in naslova svojih kupcev (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo);
2. na spletni strani Evropske komisije (naziv in naslov ni mogoče preveriti za Nemčijo in Španijo) (http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/traders/vat_number/index_en.htm#disclai mer);
3. na FURS-u, Generalnem finančnem uradu, v Oddelku za mednarodno izmenjavo informacij (CLO) po telefonu: (01) 478 27 91 in na e-naslovu: clo.durs@gov.si (samo za Nemčijo in Španijo, za vse ostale države članice se preveritev vseh podatkov lahko napravi na naslovih, navedenih pod 1. in 2. točko). 

 

Če identifikacijska številka za DDV, na katero se kupec sklicuje, ni veljavna, se mora prodajalec povezati s kupcem in ga prositi za obrazložitev.
Če kupec ne navede veljavne identifikacijske številke za DDV, niso izpolnjeni pogoji za oprostitev plačila DDV, zato se dobava blaga obravnava in obdavči kot domača dobava (dobava blaga, opravljena na ozemlju Slovenije) in se ne vpisuje v rekapitulacijsko poročilo.

------------------------------------------------------------------------------
Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 66/2019 z dne 5.11.2019, velja od 6.11.2019, uporabljati se začne 1.1.2020
-------------------------------------------------------------------------------
Zakon o dohodnini (ZDoh-2), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 66/2019 z dne 5.11.2019, velja od 6.11.2019, uporabljati se začne 1.1.2020
 -------------------------------------------------------------------------------
Zakon o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1), sprememba objavljena v Uradnem listu RS št. 66/2019 z dne 5.11.2019, veljati začne 20.11.2019
-------------------------------------------------------------------------------

05.10.2019-ZDDV
V Uradnem listu RS, št. 59/19, z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku na dodano vrednost ZDDV-1 (ZDDV-1K).
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2020, razen spremenjenega tretjega odstavka 68. člena, spremenjenega prvega odstavka 74. člena in spremenjenega drugega odstavka 74.i člena zakona, ki se uporabljajo od dneva uveljavitve tega zakona.
Vir: FURS

 

--------------------------------------------------------------------------------
WEB davčna blagajna:
Zadnje posodobitve in brskalnikov Chrome in Explorer
so povzročile težave s tiskanjem davčnih računov na tiskalnik.
Ikona za tiskanje v programu web maloprodaja ni sprogramirana z naše strani, tako da na delovanje nimamo direktnega vpliva.
Trenutno čakamo na posodobitev knjižnic za navedene brskalnike.
Ko bodo posodobitve na voljo, vas bomo obvestili, da boste spet lahko uporabili navedena brskalnika.

 

Zaenkrat pa vas prosimo, da na računalniku, kjer uporabljate web blagajno, najdete in zaženete brskalnik Edge.
Iz tega brskalnika tiskanje deluje nemoteno.

 

Pojasnilo o brskalniku Edge:
Microsoft Edge je brezplačen spletni brskalnik, ki deluje pod okoljem Windows. Leta 2015 ga je izdalo podjetje Microsoft za uporabo na novem operacijskem sistemu Windows 10. Nadomestil je brskalnik Internet Explorer.

Edge.jpg
---------------------------------------------------------------------------------------

 
Izdani račun in dobavnica za partneja iz Srbije mora poleg davčne številka partnerja vsebovati tudi matično številko. Prav tako mora biti na računu in dobavnci vidna poleg davčne tudi matična številka izdajatelja računa.
 

Član 29

Trgovac je dužan da poseduje isprave o proizvodnji, nabavci i prodaji robe naročito sa podacima o: poslovnom imenu, adresi, PIB i matičnom broju ili broju poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broju iz odgovarajućeg registra proizvođača ili dobavljača; broju i datumu izdavanja isprave; nazivu, mernoj jedinici i količini robe; nabavnoj ceni robe; zaduženju za vlastitu robu; prodajnoj ceni robe.

Robu u prevozu moraju da prate isprave koje su u neposrednoj vezi sa njenim prevozom i koje naročito sadrže: broj i datum isprave, poslovno ime, adresu, PIB i matični broj ili broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), odnosno broj iz odgovarajućeg registra isporučioca, primaoca i prevoznika (ukoliko ga ima), mesto i adresu objekta iz koga se isporučuje i u koji se isporučuje, ime, prezime i potpis odgovornih lica isporučioca i prevoznika, naziv robe i količinu.

Trgovac je dužan da poseduje i isprave kojima se potvrđuje ispunjenost uslova u pogledu svojstva robe kada je to propisano posebnim propisima.

Isprave iz ovog člana mogu biti u originalu ili kopiji.

Isprave mogu imati formu elektronskog dokumenta.​ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------
V primeru, da ste od svojega poslovnega partnerja prejeli dopis, da želi izmenjavo eRačunov preko BizBox, je potrebno narediti sledeče:
- nadgraditi program Saop Proizvodnja​ na verzijo 910-000
- v šifrant Partnerji \ Pregled računov za partnerja vpisati na TRR partnerja BIC kodo BIZBSI2DICL.
- izvesti pripravo eRačuna v programu
Več na: Priprava eRačunov za BizBox​: 

-------------------------------------------------------------------------------------
 

2019-03-01: Brexit -  izhod Velike Britanije iz Evropske unije
​Kaj je potrebno urediti v Saop Proizvodnj​i?
---------------------------------------------------------------------------------------
2019-02-15: Obvestilo o prenehanju uporabe TLS 1.1 protokola / Notice of discontinuation of use the TLS 1.1 protocol
V sistemu za davčno potrjevanje računov bomo onemogočili protokol TLS 1.1 . Sistem bo med posegom nemoteno deloval. Po posegu bo ostalo omogočeno davčno potrjevanje računov samo še s protokolom TLS 1.2.
Časovnica posega:

 
28. 2. 2019 ob 13:00:
 
 
 
 

23. 4. 2019 ob 21:00 :

 
 

Objavljena je nova verzija tehnične dokumentacije (verzija 1.9). 
Če pri menjavi naletite na tehnične težave, se na nas lahko obrnete na naslednja elektronska naslova: »dev.blagajne.fu@gov.si« ali »sd.fu@gov.si«. 

 

Pojasnilo: V programu že uporabljamo protokol TLS 1.2. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

2019-02-01: Obvestilo E davki: V skladu z določbo petega odstavka 5. člena Zakona o davčnem potrjevanju računov - ZDavPR (Uradni list RS, št. 57/15 in 69/17) se gotovinski in negotovinski
računu lahko številčijo v istem zaporedju le ob pogoju, da se obe vrsti računov (gotovinski in negotovinski) davčno potrjujejo. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske
račune številčiti tudi negotovinske račune, mora ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune. Če zavezanec negotovinskih računov ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju,
ki je ločeno od zaporedja, v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje. 
 

 

Pojasnilo (odgovor na vprašanje št. 165) z dne 8. 1. 2019 je objavljeno na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije:

 
 
  
 

Smiselno enako se ravna tudi v primeru, ko se v istem zaporedju kot gotovinski računi številčijo računi, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje. Tudi v tem primeru je treba ob izdaji v potrjevanje pošiljati tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje​

Pojasnilo: 
Številčenje izdanih računov v programu se že izvaja glede na blagajno. Redni računi imajo svoje zaporedje številke računov, blagajne oz. davčni računi za blagajno pa tudi vsaka svoje.

 
 
 

Torej že takoj, ko izstavite račun kot davčni, se mu dodeli številka zadnja od blagajne + 1. 
Številčenje v programu se NE izvaja glede na način plačila. Računu lahko navedete, da gre za plačilo preko TRR pa ga kljub temu davčno potrdite. 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-02-01: Predplačilo - 99. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
V skladu s prvim odstavkom tega člena pravilnika lahko davčni zavezanec, ki prejme račun za dano predplačilo, uveljavi odbitek DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem prejme račun za dano predplačilo. Z dodanim drugim odstavkom 99. člena pravilnika se določa, da pa lahko davčni zavezanec, ki da predplačilo za dobavo, za katero kot naročnik ali kupec oziroma prejemnik blaga ali storitev plača DDV v skladu z 2. ali 3. točko prvega odstavka 76. člena, tretjim odstavkom 76. člena ali 76.a členom ZDDV-1, uveljavlja odbitek DDV ne prej kot v davčnem obdobju, v katerem obračuna DDV od danega predplačila. Navedeno pomeni, da lahko v točno določenih primerih, ko je davčni zavezanec, ki da predplačilo, določen za plačnika DDV, odbitek DDV uveljavlja že v davčnem obdobju, v katerem obračuna DDV od danega predplačila, in ne šele, ko prejme račun za dano predplačilo (vir: www.racunovodja.com http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/podrocja/davek_na_dodano_vrednost_ddv/novica/spremembe_zakonodaje_na_podrocju_ddv_8659/)
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-22: eRačun: sprememba nekaterih oznak enote mere za eRačune. Več na ​Šifrant enot mer.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-09: Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti od 1. 1.-30. 6. 2019
Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
2019-01-03: Okoljske dajatve - Sprememba priloge 1 uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže. Dne 1. 1. 2019 začne veljati Uredba o spremembi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže (Uradni list RS, št. 82/18), na podlagi katere se spremeni točka C priloge 1, ki se nanaša na nagrobne sveče. V točki C se elektronske nagrobne sveče ločujejo od nagrobnih sveč, ki svetlobo ustvarijo z gorenjem vložka (parafin, vosek, olje). Zaradi navedenega se bo spremenil obračunski obrazec tako, da bo treba ločeno poročati količine elektronskih nagrobnih sveč in količine ostalih nagrobnih sveč, danih v promet v davčnih obdobjih od 1. 1. 2019. Do roka za predložitev obračuna bo spremenjen tudi obračun v informacijskem sistemu E-TROD.
Novi obrazec objavljen na: obrazec vir durs 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018-12-14 Ur. l. 81 Spremembe SRS 2016: Glavne dopolnitve na področjih:
- SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva (sestava nabavne vrednosti, najem...)
- SRS 2 (2016) - Neopredmetena osnovna sredstva
- SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine
- SRS 8 (2016) - Kapital
- SRS 14 (2016) - Odhodki
 
- SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih
- SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
2018-12-04: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1J) Ur. l. 77/2018 30.11.18
 
- Kuponi ali boni ali vavčarji:
Delijo se na enonamenske, če so namenjene za eno vrsto storitve z isto stopnjo obdavčitve in na večnamenske.
Pri enonamenskih je obveza plačila DDV takoj. Pri večnamenskih pa ne.
Prevzem blaga ali storitve plačane s kuponom – DDV se ponovno ne obračuna in ta promet se davčno ne potrjuje in ne poroča. Kakšen dokument bi bilo potrebno na davčni blagajni izdati, še ni znano.
Pravica do odbitka se ohrani tudi pri preprodaji kuponov. Če je kupon izdan za npr. gradbeno storitev, ker končni
kupec ni znan, se tudi čaka pojasnilo. Paziti pri prehodu za stare in nove kupone. Pri stari kuponih DDV ni bil obračunan kot pri novih.

- Digitalne storitve:
Digitalne storitve se obdavčijo v kraju prejemnika. Podjetja, ki so take storitve prodajale so se lahko registrirale v teh državah ali pa poslovale preko mini VEM. Sedaj dobavitelji do 10.000 prometa lahko plačujejo po domačem prometu. Ko pa se to preseže pa se morajo registrirati in poslovati peko mini VEM. Paziti na pravočasno vlogo.
- Tako poslovanje je omogočeno tudi za tujce – ne le za države EU – neunijska shema.
- Kraj bivanja kupca se mora dokazovati vsaj po enem dokazu. Prej jih je moralo biti več.

- Sprememba ureditve pri skladiščenju blaga na odpoklic – poenostavitev, da se poroča, ko blago zapusti skladišče v tujini – odprema. Za oprostitev obvezna ID-številka za DDV in poročanje v RP.

- Tristranski posel in obdavčitev prevoza. Prvi prevoz ni obdavčen. Če se prvi kupec izkaže z ID številko je drugi prevoz neobdavčen.

- Samoprijava DDV – 3% obrestna mera za zamudo.

- Na FURS ni potrebno oddajati izjave po 45. členu (oprostitev DDV pri prodaji ali najemu nepremičnine) od 1.1.19. Mora pa biti pisno navedeno, da je tak dogovor med strankama. Isto velja tudi za 76. a člen.

- Na FURS ni potrebno po 1.1.19 sporočati količnika o odbitnem deležu.

- Pri 76.a členu za gradbeno dejavnost je DDV obveznosti glede na datum opravljene storitve in ne glede na datum prejema računa.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Obv. 2017-09-18: Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT)
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Obv. 2017-09-01: Bančne aplikacije in UJP imajo vzpostavljen uvoz novih tipov eDokumentov
--------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------
 
Preimenovanje bank - Obvestilo ZBS  
 
-------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
------------------------------------------------------------------------------
 

Splošno e-računi s 1.1.2015
---------------------------------------------------------------------------------------------
5.1.15: Ajpes - nova vrsta dohodka s prodajo odpadnega materiala – 1517 in 2517
Ajpes obvestilo o uvedbi novih vrst dohodkov s prodajo odpadnega materiala.pdfAjpes obvestilo o uvedbi novih vrst dohodkov s prodajo odpadnega materiala.pdf
---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Novi obrazci za Statistiko finančnih računov (SFR) po 1.1.2014

 

1.6.2014 bančni račun za Hrvaško v IBAN

 

Sprememba stopnje DDV s 1.7.2013

  

Vstop Hrvaške v EU s 1.7.2013

 

Popravki izdanih gotovinskih računov

 

 

 

5 MINUT ZA IZBOLJŠAVO

 
 
 Ideja.GIF