Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ORK_Novosti_905

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​

Novosti v izdaji 905.000

 
V tej izdaji ne spreglejte:   
 
​​​Program Novosti​ Prijava​ Zaključeno​ ​Testiral​​
Nadgradnja 905-000 ​Po nadgradnji je obvezen vstop v program Glavna knjiga. Pripravljena je upgrade procedura za novo polje VEZSTEV.  ​9928895 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Nadgradnja 905-000 ​Po nadgradnji je obvezen vstop v program Saldakonti. Pripravljen  je upgrade za vpis podatkov o TRR prejemniku, sklicu dobavitelja in model iz programa Zajem prejetih računov v Saldakonte.  9929896 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Nadgradnja 905-000 ​Po nadgradnji na Osnovna sredstva obvezno vstop v meni OSTALO / Test - Indikator OS. !!Oznake IND_OS v tabelo OS_VKNJIZ1 ne postavljamo 'ročno' z vpisom preko SQL-a.
Blagajna ​Umaknjena je kontrola na gotovinski račun in storno tega računa, v primeru, da prejemka za ta dva dokumenta nismo naredili.  9929024 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Blagajna ​Poročila / Poročilo po izbranem ključu: odstranitev omejitve število zapisov glede na nastavitev sistemske nastavitve XMAXREC. 9929354 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Fakturiranje Pregled knjige izdanih računovNa pregled je dodana ikona za direkten pregled PDF izpisa fakture. Z vklopom ikone Povezave pa lahko spremljamo pozicije računov.  9931326 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK eRačuni: Na izbor za tiskanje je dodana možnost izločitve računov brez zneska, torej z zneskom 0. Za takše račune se XML eRačun in ostale priloge ne pripravijo.  9930335​ ​22.12.2016 Milena Lorenčič​
Fakturiranje in MBK eRačuni: v xml strukturo eRačuna smo vključili besedilo iz klavzul napisov na dokumentih in besedilo, ki ga uporabnik vnese v glavo računa. S tem smo zagotovili vsebinsko enake zapise med PDF računa (izpisom) in xml strukturo eračuna.  ​9931661 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK ​eRačuni: Ponovna priprava XML in kontrola na valuto računa: pri neknjiženih in knjiženih računih je vzpostavljena kontrola na valuto-rok plačila računa. Ne sme biti manjši od tekočega datuma. Program javi obvestilo, kljub temu dovoli pripravo XML.  9932505 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK​
​Gotovinski računiPo potrditvi izbornih pogojev na V redu je vzpostavljena kontrola a knjižene in neknjižene gotovinske fakture, ki še niso bile davčno potrjene. Program javi obvestilo. V meniju  ​Poročila: Pregled in izpis knjige izdanih računov je na izbor dodana možnost izbora blagajne. Izbrana blagajna je vidna tudi na izpisu. 
 
9928242 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Gotovinski računiV primeru, da gotovinske račune prejemamo v blagajno iz drugega informacijskega sistema, takšni blagajni dodelimo status 3. ​ ​9928133 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Gotovinski računi: V primeru, da imamo izdani gotovinski račun za partnerja, ki je označen tudi kot prejemnik eRačuna, se v XML datoteko zapišejo tudi podatki davčne potrditve računa: EOR in ZOI koda. Dopolnjena je struktura eRačuna s temi podatki.  ​9929139 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Eračuni in Gotovinski računi: priprava XML eRačuna ni več obvezna za partnerja z gotovinskim računom. Kontrola se izvaja na polje ESLOG_XML in FILE1 samo za račune, ki NIMAJO vpisane blagajne.​ 9928731 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje in MBK Gotovinski računi​: Hitri vnos je dopolnjen z možnostjo iskanja artiklov s čitalcem. Poleg polja Koda je možnost označitve v primeru, da se iskanje artikla izvaja s čitalcem.  ​9931737 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje in MBK Gotovinski računi in Hitri vnos: V Blagajni\ Ostalo\Blagajne - Nastavitve​ je dodano polje Lokacija. Program lokacijo prebere najprej iz  Prodajne pogodbe - ceniki,​​ če lokacija ni vpisana, prebere iz nastavitev Blagajne in če je tudi tu polje prazno, prebere lokacijo iz Artikla.  9931849 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Skupen pregled gotovinskih računov: nov meni preko katerega lahko, če imamo ustrezno pravico, vidimo vse knjižene\neknjižene gotovinske fakture, tudi če nismo navedeni kot blagajnik. Takšne fakture lahko kopiramo z negativno količino ali knjižimo.  9931366 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Hitri vnos gotovinskih računov: pripravljene so naslednje dopolnitve:
- omogočen je premik po poljih s puščico. V primeru, da je polje Cena odprto za vnos se postavi na Ceno, drugače pa na prvo naslednje odprto polje (količina)
- po brisanju pozicije so vsi gumbi aktivni
- vzpostavljen je celozaslonski način pregleda okna (ikona za razširitev)
- v primeru več različnih kartic se ponudi po potrditvi gumba Kartice, vse možnosti, ki so vpisane v šifrant Blagajna\Vrste plačil
- na zavihek Pregled je dodan nov dostop Zaključek blagajne za pripravo avtomatskih prejemkov
​9932107,9931702 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Fakturiranje in MBK Hitri vnos gotovinskih računov: V primeru potrditve zaključka s plačilom GOTOVINA program ponudi vnos prejetega zneska in izračuna znesek za vračilo.   ​9931930 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Fakturiranje in MBK Hitri vnos in izpis blagajniškega dnevnika in dnevnika po blagajniku: na konec obeh izpisov je dodana specifikacija po vrsti plačila 9932131 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
MBK ​Poročila / Odprema po kupcih - dodan stolpec Davčna osnova. Prejšnji stolpec znesek preimenova v Za plačilo (vrednost z DDV). Izpis ostaja nespremenjen. 9934757 ​04.7.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga, Zajem prejetih računov ​​​Dopolnitev DDV-poročila - uvedeni novi davčni klasifikatorji (nepravi tristranski posli - H na 4. mestu). Nove klasifikatorje uvozite iz datoteke preko programa Admin / Skrbniška orodja - Davčni klasifikatorji. Datoteka za uvoz davčnih klasifikatorjev-link. 9932721 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga ​Konto kartica - Seštevki - dodana možnost izpisa seštevkov na konto kartici. 9924524 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Glavna knjiga Kontrole s pomožnimi knjigovodstviV primeru avansnih računov test upošteva znesek davka in ne bruto znesek. ​9930487 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​Brutobilanca: na pregled so dodana polja iz kontnega plana: Angleški naziv, Nemški naziv in Opis konta. Iz šifranta Kontni plan matične organizacije pa je dodan naziv konta MO in angleški naziv.  9928369 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Temeljnice: spremenjena je maska za izbor/pregled temeljnic. Dodana je možnost vpisa konkretne številke temeljnice.  ​9927709 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Denarni tok na TRR: Dopolnitve izbora več simbolov, več kontov, nova maska pregleda, dopolnjen izpis.  ​9927140,9928401 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Povezava dokumentov: v poročilu Kartica po kontu je dodana možnost povezovanja dokumentov z vzpostavitvijo številke povezave.  ​9928895 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Uvoz temeljnice: dopolnjen uvoz exce datoteke in txt datoteke 9919307 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga Letni načrt: omogočen je uvoz excel-a plana z vpisano kolono stroškovnega mesta, ločeno kolono breme in ločeno kolono dobro.  9929086 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Letni načrtŠtevilka načrta je vezana na leto, vpis naredimo z opcijo Preimenovanje-vpis leta.  ​9926027 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Glavna knjiga ​Opomniki: Začetno stanje v MBK je umaknjeno iz prikaza neprenesenih dokumentov v Vodenje projektov in Glavno knjigo.  9928909 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Posebna poročila in arhiviranje obrazcev: za arhiviranje obrazcev je pripravljena nova maska, na kateri lahko dodajamo obrazec na že obstoječi obrazec ali kreiramo novega. Na pregledu maske se pokažejo samo tisti že arhivirani obrazci, ki ustrezajo obdobju pripravljenega trenutnega poročila.  9925138 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga Arhiv obrazcev: Pri vstopu v poročilo za pregled arhiviranih obrazcev je mogoče izbrati obdobje od-do ali številko obrazca. Izbor je dodan tudi v dodatni meni.  9931745 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Glavna knjiga ​​DDV Poročila-Temeljnica DDV: Pozicije davčnega klasifikatorja od uvoza V__U so tudi vključene v kreiranje temeljnic. Na pregledu je protikonto pozicije zamenjan s protikontom davčne oznake za uvoz. 9923265 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Glavna knjiga AJPES: Letna poročila in ČPPS obrazec ter priprava XML: nov meni v podmeniju Posebna poročila, kjer lahko pripravimo XML za Letna poročila ali za obrazec ČPPS.  9918893 in 9919901 ​31.3.2017 ​Milena Lorenčič
Honorarji Vnos zneskov za delavcaPri vnosu zneskov po delavcih je omogočen še izbor delavcev glede na vrsto zavarovanja.  9931679 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca ​V kadrovski evidenci je dodano spremljanje vstopov, vpogledov in akcij znotraj modula. Beleži se kdo je gledal, popravljal podatke, za katerega delavca (ali za vse), kdaj so se podatki prenašali v druge module itd. Pregled revizijske sledi je omogoče v meniju Revizijska sled vpogledov. 9925374 in 9932265 1.3.2017​ ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca​ ​Dodan je nov meni Ostalo / Revizijska sled vpogledov, ki omogoča spremljanje vstopov in akcij v modulu Kadrovska evidenca. 9932265 ​1.3.2017 ​Joži Kržišnik Jereb
Kadrovska evidenca​ ​Dodan je nov meni Administracija portala delavca, ki omogoča pregled vpogledov v objavljene dokumente delavca, brisanje objavljenih dokumentov in dodajanje dokumenta, shranjenega v pdf obliki.  9933056,9933301 ​28.3.2017 ​Joži Kržišnik Jereb
​Kadrovska evidenca Prezaposlitev: Nova opcija, ki omogoča kopiranje podatkov delavcev prejšnjega podjetja na novo podjetje.  ​9931337 ​29.3.2017 ​Milena Lorenčič
Kadrovska evidenca ​Med polja za pregled je mogoče dodati polji Naziv_poklic za naziv poklica (polje Poklic) in Naziv_ISCO za naziv ISCO (polje POK_ISCO). Polj ni mogoče ročno vnašati ali popravljati. 9930674 22.12.2016​ ​Joži Kržišnik Jereb
Knjiga pošte Prejeta pošta - vstop: Na vstopnem oknu je omogočen izbor obdobja od-do za pregled dokumentov. Ponudi se tekoči datum. Enako delovanje je tudi na vstopnem oknu za oddano pošto. 9933166   ​13.4.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Knjiga pošte Popis oddane pošte: Omogočen je izbor in izpis po vnašalcu.  9930892 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Obračun obresti ​Prenos izbranih obračunov, Obračun obresti iz prometa: obračun obresti na obveznosti od dobavitelja program vpiše podatek valuta, če je ta prazen pa datum obračuna obresti. 9930773 ​​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti Dopolnitev opcije ​​Združevanje obračunov: možnost arhiviranja obračunov za katere smo se odločili, da jih ne bomo združili v nov obračun obresti. 9929268 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti ​Število dni za plačilo na obračunu obresti je omogočeno vpisani spremeniti na vstopnih maskah. Ponudi se iz sistemske nastavitve XDNI_VA od koder se je upoštevala do sedaj. 9930355 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Obračun obresti Priprava obračuna obresti z prometa: Program upošteva podatke iz saldakontov in sicer v primeru plačil obračun pripravi samo razliko dni valute in veljave plačila.  ​9932111 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Osnovna sredstva​ ​Kontrola kontov osnovnih sredstev glede na nastavitve v šifrantu Kontni načrt polje Indikator OSV programu Osnovnih sredstev ni možno izbrati konta s prazno oznako. Po nadgradnji vstopimo v meni Ostalo / Test. Sprožimo test 'Indikator OS'. Program bo izvedel vpis oznak v kontni načrt glede na knjižene promete osnovnih sredstev (tabela OS_VKNJIZ1, OS_REGISTER, OS_POJASNI). V primeru, da katerega konta ni znal opredeliti je omogočen vpis preko tega testa - vnos na gridu.
!!Oznake IND_OS v tabelo OS_VKNJIZ1 ne postavljamo 'ročno' z vpisom preko SQL-a.
9920044 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​​Modul Investicije v teku: Nova opcija, ki omogoča spremljanje investicij v teku v okviru programa Osnovnih sredstev. S šifro investicije v teku lahko opredelimo že nabavno naročilnico. Povezava naročilnice in prejetega računa preko ikone 3 omogoča avtomatičen vpis šifre investicije v teku na pozicijo računa. Novi modul ima vpogled na pozicije računov s šifro investicije v teku in na register, ko investicijo v teku zaključimo in aktiviramo osnovno sredstvo z vnosom preko modula Novih nabav. 9931119 ​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva

​V poročilih Pregled amortizacije, RegisterDnevnik knjiženjaPoročilo za glavno knjigoPromet po vrstah prometa so vključeni tudi zapisi s statusom storno oziroma stornirano.

9928195 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​​Podatki za register - povezava osnovnih sredstev s prejetimi računi dostop omogočen preko ikone (zelena puščica PF). Povezava se lahko naredi na pozicijo računa. Omogočen vpogled na priponke prejetega računa iz programa Zajem prejetih računov. 9917206 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Osnovna sredstva ​Dodatna kontrola ob knjiženju na podatek nadrejena inventarna številka. Nadrejena inventarna številka je lahko šifra inventarna številka, ki v registru že obstaja oziroma je enaka kot je inventarna številka.  9927077 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plače Priprava REK1 obrazca z zakonskimi dopolnitvami po 1.1.2017, veljavnimi z 22.12.2016.​ 9931820 ​22.12.2016 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Prenos podatkov v glavno knjigo ponudi v polju datum veljave zadnji dan meseca, ki je nastavljen v mesečnih nastavitvah kot mesec in leto obračuna. 9931390 ​​22.12.2016 ​Joži Kržišnik Jereb
Plače Pri obračunu plač dodana nova opcija delitve avtomatsko izračunanih materialnih stroškov po stroškovnih mestih, kjer so vnesene delovne ure. 9932031 ​22.12.2016 Joži Kržišnik Jereb​
Plače ​Obračun razlike do minimalne plače razdeli znesek osnove za prispevke (obračun 21) na znesek iz naslova rednega dela in nadomestil (vrsta izplačila na ključu P), boleznin (vrsta izplačila B) in refundacij (vrsta izplačila R). REK-1 obrazec v tagu M08 upošteva samo ključ z obračunom 21 in vrsto izplačila P. Znesek v vrsto obračuna 21 in vrstama izplačila B ali R se ne prikazujeta v M tagih!  9933812 ​15.6.2017 ​Joži Kržišnik Jereb
​Potni stroški Knjiga potnih nalogov: dodan je ločen izbor statusa potnih nalogov "knjiženi" in ločeno "arhivirani brez realizacije". ​9930859 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Potni stroški ​Prikaz priponk potnih nalogov na nov standard v gridu in ukinitev barvanja ikone. Ob knjiženju se spremeni status in logname priponk tako, da se jih ne dovoli naknadno brisati. 9924744 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Potni stroški Kopiranje potnega naloga in Vnos: vzpostavljena je kontrola potnega naloga in sicer program obvesti in opozori uporabnika v primeru, da za istega delavca že obstaja v istem obdobju drug potni nalog.  ​9931375 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Potni stroški ​V šifrant Tipi dokumentov je dodano novo polje Poročilo BST. V primeru vpisane šifre bo v poročilo BST zajel podatke knjiženih potnih nalogov. ​9927548 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Potni stroški Poročilo po delavcih in denarnih enotah: Na vstopno okno so dodani novi izborni pogoji: stroškovno mesto, konto, projekt in tip dokumenta. Na pregledu so vidni tudi podatki o kontu in protikontu. Pripravljen je tudi nov izpis seznama.  9925098 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Potni stroški Kopiranje potnega naloga: na zavihku Izbor dokumentov so dodane kolone ime in priimek delavca, stroškovno mesto, šifra vozila.  9932622 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Podpisovanje​​ ​Gumb Podpisani, čaka ostale: ne vključuje dokumente, ki jih je nekdo pred nami zavrnil. 9932126 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje ​Omogočeno dodeljevanje in podpisovanje artiklov. V procesni verigi so tako lahko vključeni vsi, ki morajo vnesti in potrditi podatke po sklopih artikla. 9929417 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Podpisovanje, CRM, Delilnik stroškov na projekte ​Predelava programov, da se slike ikon ne kličejo več iz mape EXE / Temp in se jo naj zbriše. Narejena je samo ena tema prikaza ikon in sicer Office2007BlueTheme. V mapi EXE mora tako obstajati nova datoteka Theme Controls. Zagon teh programov je tako hitrejši. 9924206 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov - dopolnitev opcije izbora Opreme nalogov s TRR v Sprememba TRR plačnika, Zbriši TRR plačnika in Sprememba TRR prejemnika. 9929809 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet Priprava plačilnih nalogov - Združevanje plačilnih nalogov - dodan opozorilni seštevek izbranih plačilnih nalogov za združevanje glede na znesek 50.000,00. Ni blokade, samo opozorilo. 9930876 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet

​Priprava plačilnih nalogov - kontrolni saldo partnerja: V vrstici seštevkov se saldo partnerja obarva rdeče, če je znesek naših terjatev višji od zneska obveznosti oziroma je predvideni znesek plačila nižji od salda partnerja.

9930646 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Plačilni promet ​Razdruževanje plačilnih nalogov - občasno pri plačilu tujemu dobavitelju banka ne vrne naš sklic plačilnega naloga. Da je omogočeno razdružiti tak zbirni plačilni nalog program išče dodatno med plačili v teku zbirni nalog po pogojih naš TRR, tuj TRR, zbirno plačilo, znesek plačila. Zbirni nalog z napačnim sklicem je še vedno potrebno dodatno zaključiti med plačili v teku. 9930780 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Plačilni promet Uvoz izpiska: umaknjeno je obvestilo in možnost prepisa datuma veljave plačila z datumom izpiska. 9926393 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Korekture\Vnos postavk izpiska: Zaradi povečanja polj vnosa\korektur postavk je premaknjeno okno s pregledom že vnesenih postavk izpiska na desno stran okna.  ​9930916 ​​22.12.2016 ​Milena lorenčič
​Plačilni promet Vrnitev izpiska med neknjiženeV primeru, da ima podjetje vzpostavljeno knjiženje brez takojšnjega prenosa, lahko že knjižen bančni izpisek v celoti ali samo določene postavke, vrne nazaj na neknjiženo. V dodatnem meniju se nahaja posebna opcija.   ​9930819 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Plačilni promet Bančni izpisek in povezava s predračuni: Nova opcija dodatnega menija, preko katere lahko povežemo eno plačilo-avans kupca z več predračuni. Opcija je odprta s spremenljivko XPREDRAC.  9931328 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Vpogled v že pripravljene vezave: Dodana je kolona Povezano. Nahaja se na samem pregledu izpiska in na pregledu Vezave-saldakonti.​ V kolono se vpiše znesek že pripravljenih vezav na plačilo. ​9930825 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet Šifrant Oznake za prenos: Šifrant je ločen na dva tipa oznak: Vrsto plačil in Kontiranje plačil izpiska. Pred vstopom v šifrant je omogočen izbor.  ​9925387 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Plačilni promet / Saldakonti/Prejeti računi ​Ob nadgradnji se izvede prepis podatkov o TRR prejemniku, sklicu dobavitelja in model iz programa Zajem prejetih računov v Saldakonte. Dopolnjena procedura prenosa podatkov iz Zajema prejetih računov v Saldakonte za prepis podatkov. Polja dodana tudi na vnosni niz v saldakontih. Plačilni promet pri naboru obveznosti iz saldakontov ne išče več podatkov v Zajemu prejetih računov ampak iz saldakontov. Ostali nabori podatkov so nespremenjeni. 9929896 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Struktura odprtih postavk: na vstopnem oknu je dodano pri rubriki Konto novo polje za vpis skupine kontov popravkov, katerih saldo se bo upošteval v ločenem stolpcu (desno okno za vpis kontov). Konta popravkov morajo biti zajeta tudi v naboru kontov za prikaz podatkov (levo okno za vpis kontov). 9930874 ​​22.12.2016 Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​​​Odprta plačila, dobropisi: na vstopnem oknu dodana možnost vključitve tudi odprtih dobropisov.   9929712 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​​Kompenzacije z rezervacijami - uvedba statusa Z-zavrnjeno. Dokumentu kompenzacije preko opcije desnega menija spremenite status iz rezervacije v Zavrnjeno in tako preprečite, da bi nova rezervacija lahko dobila isto številko kot je bila prvotna rezervacija. V primeru brisanja rezervacij, se zapisi še vedno odstranijo. 9930597 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Poročilo BST: v šifrant Kontni plan je dodano novo polje Poročilo BST. Odpre se v primeru, ko naročnik želi, da se šifra za BST za izdane in prejete račune prepiše iz kontnega plana in ne iz pozicije računa. Prednost ima vpisana šifra na poziciji. Če je ni, se upošteva vpisana v kontnem planu.  ​9930339 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Prenos s konta na konto: dodana tretja opcija prenosa, ki omogoča, da se na novi konto kopirajo knjižbe računa v celotnem znesku v minus. Če je račun delno zaprt, se bo na novi konto preneslo tudi plačilo. Simbol ostane nespremenjen. Prvotna knjižba se bo zaprla z ostankom salda za plačilo. Simbol je tak, kot se ga vpiše na vstopni maski. V primeru, da je simbol enak *, simbol ostane isti kot je prvotni zapis. Vse knjižbe imajo protikonto, ki je vpisan na vstopni maski. Protikonto se izbere iz kontnega načrta (ni saldakontno označen in se prenese v glavno knjigo). Partner je lahko nov ali isti. 9929399 ​​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti

​Poročila - Pregled kompenzacij, sconto: na pregled dodana dva stolpca, priliv in odliv. V njih je seštevek koliko se je z izbranim partnerjem, ki smo ga izbrali ob vstopu, kompenziralo.

9930609 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Kartica partnerja: Na vstopno okno je dodano tekstovno polje v katerega lahko vpišemo sporočilo, če pošiljamo poročilo Seznam vezav dokumenta po e-pošti+pdf 9929710 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti

SKV, SKD obrazec: Pregled podatkov je prikazan v razdeljenem oknu. Zgornji del je enak kot do te izdaje. V spodnjem delu okna pa je specifikacija po partnerjih za izbrano državo. V povezavah lahko vidimo še zapise dokumentov, če so iz izbranega obdobja.

9930210 ​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Prenos v obračun obresti - na vstopnem oknu je možnost nastavitve števila dni za plačilo, ki se ponudi iz nastavitve XDNI_VA. Prednost ima še vedno število dni za plačilo obresti iz šifranta partnerjev. 9930353 ​​22.12.2016 ​​​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Na Kartici partnerja in na Odprtih postavkah je vzpostavljena možnost pregleda PDF izpisa izdanega in prejetega računa.  ​9931103 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Saldakonti Načrt prilivov in odlivov: dopolnitve na pregledu s kolono Plačila v teku in Odprta plačila, dopolnjen izpis, v Povezave dodan pregled rezervacij.  9928685 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Vnos in knjiženje: spremenjeno je okno vnosa in sicer je pregled že vnesenih postavk viden na desni strani okna in ne več v spodnjem delu.
Sprememba je bila narejena zaradi novih polj za vnos in s tem povečan niz polj, saj se je zaradi povečanja niza spodnje okno s pregledom že vnesenih postavk skrilo. 
9930916 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti

​Kartica partnerja: Na pregled kartice partnerja je dodana še kolona Referent. Kolona je vidna v primeru, če ima naročnik odprto vodenje po referentih, komercialistih (XREF=.T.). ​

​9930916 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Poročila ​Kartica partnerja, Odprte postavke in Zapadle terjatve in obveznosti: V primeru, da se poročilo ne kliče iz programa Saldakonti ali Glavna knjiga ampak iz drugih programov kot so Vodenje nabave, prodaje, Zajem prejetih računov, Blagajna, se pri omejitvi kontov upošteva sistemska nastavitev v programu Saldakonti XKTO_PAKET, ki je na nivoju uporabnika programa Saldakonti. V primeru, da želi naročnik prikazati v pomožnih knjigah promet na več kontih jih spremeni na uporabniškem nivoju nove sistemske nastavitve. 9925663 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Poročila saldakontov (IOP, Odprta plačila, Odprte postavke po starosti, Odprte postavke, Načrt prilivov in odlivov, Zapadle terjatve/obveznosti) upoštevajo novo funkcijo, ki omogoča hitrejši izračun odprtega stanja na dan. 9929888 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti Poročilo ​Zamuda pri plačilih - izračun razlike se izvaja med datumom valuta računa in datumom za obračun obresti plačila. 9929485,
9933162
​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Saldakonti ​Dopolnitev postopkov ​Knjigovodski popravki, Prenos iz konta na konto,​ Odpis terjatevPodatki Datum računa, Dobaviteljeva številka računa, Števec in Koda namena se na storno knjižbi in novi knjižbi ohranijo iz originala.​ ​9931037 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​Obroki: V tabelo SAL_SALK1 je dodano novo polje ZSTV, v katero se zapiše zaporedna številka obrokov, ki se prenesejo oz. generirajo v ZAJ in FA v SAK.  9910104 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​Saldakonti Ostalo \ Avtomatski test: dodana je še kontrola na testu partnerjev in sicer program testira samo aktivne partnerje.  ​9930234 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Saldakonti ​​​Zapiranje predplačil: Prikaz neto salda avansov, ki se glede na saldo razlikuje za rezervacije avansa na neknjiženi prejeti ali izdani fakturi. Povezave omogočajo pregled vezav avansa in pregled rezervacij na dokumentu (opcija povezovanja preko dodatne tabele). 9930270 ​31.05.2017 ​Zdenka Selšek Manjulov
​Saldakonti ​Zapiranje predplačilČe je obdobje v SAK in GK že zaprto, program ponudi prvi dan odprtega meseca za datum veljave AP preknjižb. ​Uporabnik lahko datum prepiše.
​9932003 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
​​Skupno za vse Sprememba polj na pregledu: v primeru, da na pregledu izvedemo uporabniško prenastavitev polj, se ikona za Nastavitev preglednice obarva rdeče. ​9925843 ​​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Skupno za vse Preračun deviz: V meniju Opcije je vzpostavljena možnost hitrega preračuna zneska iz izbrane v drugo denarno enoto. 9926084 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Skupno za vse Datumska polja z uro oziroma polja za vnos ure ima novo možnost vnosa podatka preko ikone z grafičnim prikazom ure. Potrditev vpiše podatek v polje. 9913417 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Skupno za vse ​Tiskanje: Pri vstopu na maski za tiskanje si program zapomni privzete nastavitve tiskalnika in upošteva izbrano število strani na eno stran, čeprav se podatki prikažejo najprej na predogled. V primeru, da uporabnik izbere potrditev na gumb "Nastavi kot privzeto" se bo program za ta pregled zapomnil nastavitve uporabnika. Pri načinu tiskanja "Napredno tiskanje" se je umaknila možnost izbiranja tiskalnika ali spreminjanja nastavitev tiskalnika, ker jih program prebere iz maske za tiskanje. 9925876 ​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Skupno za vse ​Dopolnjena hitra pomoč za iskanje, da iskanje omogoča tudi vpis znakov npr. znak ` 9928311 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Skupno za vse ​Priponke: shranitev več priponk hkrati je omogočeno tako, da kliknete na ikono Izberi datoteke, ko se odpre okno raziskovalca označimo več priponk in kliknemo na gumb Odpri. Program bo shranil izbrane datoteke kot priponke dokumenta. 9930472 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Spremljanje projektov

​V modulu Razdeljevanje stroškov R&R / Opravljene ure je mogoče dodajati opis vnesenih ur. Preko gumba Izpis ur po projektu sta dodana izpisa: Izpis opravljenih ur po projektu in Ure na projektu zbirno po delavcih.

9930784 ​​22.12.2016 ​Joži Kržišnik Jereb
​Spremljanje projektov ​Prenos polja OPIS in OPOMBA: iz ZAJ se v VP v polje Opis prenese številka dobaviteljevega računa + OPOMBA, v polje Opomba pa se iz ZAJ v VP prenese vpisana opomba iz pozicije računa.  9930621 ​22.12.2016 ​Milena Lorenčič
Šifrant Kontni načrt ​​Kontni načrt - deviza: Kontrola na polju deviza se izvaja na korekturah konta v primeru, da je konto označen saldakontno. 9925927 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant - Klasifikator konta​ Klasifikator kontov: Dodana razlagalna tabela klasifikatorja kontov. Ikoni za določitev skupin klasifikatorja in razlaga skupin je dodana v okviru šifranta kontni načrt. Uporaba klasifikatorja kontov je možna po dogovoru v Olap in Reporting services poročilih. 9929290 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant partnerjev Nova ikona - Bližnjica do šifrantov za vnos obračuna obresti in obrestnih mer v programih Obračun obresti, Saldakonti, Plačilni promet, Zajem prejetih računov in Vodenje prodaje. 9927260 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant partnerjev ​​Šifrant partnerjev - Test in izpis neusklajenosti: Transakcijski računi - testira se samo partnerje, ki imajo vpisano državo '705' in imajo v vrsti partnerja različno od F-fizične osebe in I-izpostave. Ukinitev opcije 'Brisanje' na desni klik, ki se nadomesti s spremembo statusa na neaktivno (9). 9929895 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant partnerjev Masovni prepis in uskladitev partnerjev z registrom transakcijskih računov: Na maski Uskladitev partnerja je dodana možnost Prepisa vseh. Program bo prepisal izbrane rubrike na partnerjih, ki imajo status aktivno=0, niso fizične osebe, izpostava, je vpisana davčna številka, država 705, obstaja v uvoženem registru. Program sporoči koliko partnerjev je možno prepisati. Potrditev izvede prepis brez vmesnega prikazovanja razlik. Dodan je še gumb Naslednji, ki omogoča preskok programa na naslednjega partnerja z razlikami v podatkih brez dodatnega klikanja na novega partnerja.   9928320 ​​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Šifrant - Projektov ​Prikaz priponk v šifrantu projektov, projektnih nalog in garancij. Kontrola, da se ob brisanju neuporabljene šifre briše tudi vezana priponka projekta, projektne naloge oziroma garancije. 9924739 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Vodenje nabave​ Prejeti predračuni in povezava z nabavnimi naročilnicami: Uvedena nova nastavitev, ki omogoča ali se izvaja blokada glede na znesek povezave ali samo kontrola. 9929865 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Stroškovna kartica po kontih - dopolnitev seštevkov poročila. 9924533 ​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Dodatna kontrola ob knjiženja računa, ki ponovno preveri ali so uporabljene šifre stroškovnih mest, projektov in protikonto še vedno na statusu aktivno. V primeru, da je šifre niso več aktivne se knjiženje zavrne. 9932041 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov ​Dopolnitev kontrole pri prenosu v Glavno knjigo iz menija Ostalo: pred samim prenosom program ponovno preveri ali so vsi računi prikazani za prenos še vedno na statusu knjiženo. 9926677 ​22.12.2016 Zdenka Selšek Manjulov
​​Zajem prejetih računov Povezava do naročilnic in prevzemnic (ikona 1): dodana možnost filtriranja podatkov glede na podatke iz pozicije komercialnih dokumentov. Prikažejo se komercialni dokumenti, ki imajo vsaj eno pozicijo, ki ustreza filtru ne glede na to ali je bila ta pozicija že vezana na drug račun. 9931696 ​​22.12.2016 ​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Bližnjica do Osnovih sredstev iz pozicij prejetega računa: iz pozicij prejetega računa omogočeno odpiranje pomočnikov za vnos nove nabave oziroma povišanja nabavne vrednosti v program Osnovnih sredstev. 9915949 ​22.12.2016 ​​Zdenka Selšek Manjulov
Zajem prejetih računov Vnos računa: ​Po potrditvi polja Valuta program izračuna in vpiše nazaj v polje 'Dni za Valuto' število dni za plačilo (razlika med datumom Datum odpreme oziroma Datum računa in Valuta). Število 'Dni za Valuto' se ponudi iz šifranta Partnerjev (polje ZA_VANA). V šifrantu partnerju so ločena polja za št. dni plačila Kupca in št. dni za plačilo Dobaviteljev. 9932358   ​​22.12.2016​ ​Zdenka Selšek Manjulov
WEB Osebni portal ​Novosti na WEB osebnem portalu: Možnost brisanja dokumentov, na WEB-u prikaz samo neprebranih in prebranih. Prepisovanje istih dokumentov onemogočeno. Prikaz tudi ročno dodanih dokumentov. 9933123 31.3.2017​ ​Joži Kržišnik Jereb
WEB Osebni portal ​Dostop do WEB Osebnega portala upošteva pravila za gesla, kot so določena v Orkestru (dolžina gesla, obveznost menjave gesla). 9933584 ​10.4.2017 ​Joži Kržišnik Jereb