Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Administracija portala delavca

MIT navodila za uporabo programa MIT

Kadrovska evidenca: Administracija osebnega portala

Meni je aktiven v primeru uporabe opcije OIPD000 Osebni portal, s katero se delavcem dokumenti dostavljajo preko intranetnega portala.

Preko tega menija mogoč vpogled v dostavljene dokumente. Dokumente, ki še niso bili prebrani s strani prejemnika, je mogoče brisati in dodajati posameznemu uporabniku nove dokumente, ki so shranjeni v PDF oblikiKAD_administracija portala vstop.PNG

Slika 1 - določitveni pogoji ob vstopu v administracijo osebnega portala

Vročene dokumente je mogoče pogledati za enega ali vse prejemnike, ne glede na status uporabnika (aktiven, neaktiven, zunanji...). Datumsko se lahko omejujemo na obdobje objave dokumenta (dat. sprem. iz pregleda). Izbira se lahko status dokumentov (neprebrani, prebrani, brisani, vsi) in tip dokumentov (plačilne liste, dohodnina, kadrovska, ostalo, vsi)

Priložene priponke je mogoče pogledati, če so bile ročno dodane preko administracije osebnega portala.

KAD_administracija portala_5.PNG 

Slika 2 - pregled vročenih dokumentov uporabnika in njihov status

Status dokumenta Neprebrano pomeni, da je bil dokument na osebni portal, a še ni bil prebran s strani uporabnika.

Status Prebrano pa pomeni, da je uporabnik na svojem portalu dokument že odprl in pogledal. S tem se smatra dokument za vročenega.

Status Brisano pomeni, da je dokument še ni bil prebran in ga je administrator portala izbrisal. Zaposlenec takega dokumenta ne bo videl na svojem osebnem portalu. 

Dodajanje

Posamezne dokumente se lahko ročno dodaja preko desnega menija Dodajanje, klika na hitro tipko ali gumb za dodajanje (F3) oz. z 'drag and drop opcijo, ko datoteko z vlečenjem pripeljemo do okna s pregledom dokumentov. Pri tem je potrebno po izboru dokumenta za dodajanje, izbrati še šifro delavca, ki se mu dodal dokument. Lahko se tudi popravi naziv dokumenta, ponudi pa se naziv datoteke (brez končnice .pdf).

Dodajanje je mogoče samo za posameznega uporabnika.

KAD_adm_portala_dodajanj dokumentov.PNG 

Slika 3 - ročno dodajanje dokumenta na osebni portal

Če ima zaposleni označeno, da prejema obvestila ali dokumente preko pošte in je ustrezno nastavljen Database Mail, se obvestilo pripravi v meniju Opcije / Database mail in ga je od tu še potrebno poslati.​ Več v ​splošnih navodilih o osebnem portalu / del o pošiljanju obvestil o vročenih dokumentih in v navodilih o pošiljanju Database mailov.

Dodajanje splošnih dokumentov

Splošne dokumente je mogoče dodajati tudi več zaposlenim hkrati. 

KAD_Dodajanje splošnih dokumentov.PNG 

Slika 4 - Sočasno dodajanje dokumentov na osebni portal več zaposlenim

Brisanje

Če so bili dokumenti prehitro objavljeni in bi jih želeli brisati iz osebnega portala, je to mogoče narediti preko desnega menija Brisanje, klika na hitro tipko ali gumb za brisanje (F2). Brisanje je mogoče samo za posamezni dokument, ki ima status Neprebrano.

Z brisanjem dokument dobi status Brisano. V meniju Administracija osebnega portala so vidni vsi, tudi brisani dokumenti. 

Odpri

S to opcijo se prikaže priponka, ki je dodana zaposlenemu. Tudi če se priponka pogleda, se na portalu ne zabeleži kot prebrana, saj jo mora odpreti zaposleni, kateremu je vročena, preko osebnega portala.

 

 

 

 Preberite še:

WEB Osebni portal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljajo se lahko samo dokumenti, shranjeni v PDF obliki.