Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Obrazci_DDV_nov

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​Poročilo DDV

Meni omogoča pripravo davčnih podatkov, izpise za kontrolo podatkov in XML datoteko za DURS.

9942357_3.JPG


 
Po potrditvi izbornih pogojev program najprej, preden pokaže predogled, izvede dva testa:
- test podatkov na dokumentih
- test prenosa, obdobja, status dokumentov
 
Izdani računi za tujino – IZVOZ je potrebno opremiti z oznakami za Intrastat in podatki od ECL dokumentov, da so izdani računi vključeni v DDV-O obrazec.  Podatki iz ECL dokumentov so dokazilo, da je blago prešlo mejo. 
Podatke o ECL-u je potrebno vpisati za dokumente i imajo oznako za klasifikator IORI. Za EU ECL-la ni (IOEO, IOED, IOET).

GK_DDV_XML6.JPG


GK382A.JPG

Slika 1 - Izborni pogoji in test

Takoj po potrditvi izbornih pogojev program izvede enak test kot pred zaključkom davčnega obdobja. Rezultat se pokaže v posebnem oknu s posameznimi opisi.

 
Enota: omejitev na konkretno šifro Enote, * - vse.
Partner: omejitev na konkretno šifro partnerja, * - vse.
Oznaka: omejitev na konkretno oznako prejete/izdane fakture, * - vse.
Davčni klasifikator:omejitev na konkreten davčni klasifikator, * - vse.
Možne oblike vnosov omejitve na klasifikator so:
- naštetje nizov klasifikatorjev v obliki npr. VSR*, VNR*
- omejitev na npr. zadnji znak klasifikatorja v obliki ___E ali _N_D (prejeti računi za promet na domačem trgu ___D, samoobdavčitev za podjetja brez sedeža v Sloveniji ___S, promet v EU ___E, uvoz ___U, samoobdavčitev pri ___T, pavšalisti ___P, računi za nakup osnovnih sredstev O___, nepremičnine N___).
Dvojni klik na polju davčni klasifikator pokaže šifrant davčnih klasifikatorjev.
Davčne oznake:omejitev na konkretno davčno oznako, * - vse.
Obdobje: omejitev obdobja pregleda podatkov. Tip datuma je lahko po: davčnem datumu ali po datumu veljave.  
Dejavnost: Izbor vrste dejavnosti, označene v šifrantu Oznake
Tip zavezanca: Določitev tipa davčnega zavezanca, našega podjetja, ki pripravlja XML datoteko. Možne vrednosti so: Pravna oseba, Fozična oseba, samostojni podjetnik.
Vrednost ECL:možnost izbora vrednosti zneska iz ECL-a ali iz računa.
Poročanje:  zbir podatkov po mesecih ali po tromesečju.

 

Priprava poročila DDV


Po potrditvi izbranih pogojev program pripravi podatke na predogled. Vse morebitne spremembe moramo urediti preko knjižb na izdanih računih (Materialno blagovno knjigovodstvo) oziroma prejetih računih (Zajem prejetih računov).

V davčno poročilo so zajete pozicije, ki imajo izpolnjene naslednje pogoje:

- davčni datum dokumenta je vključen v obdobje poročila;

- pozicija ima davčno oznako, podatek o davku, davčni osnovi;

- lokacija na poziciji izdanih računov je označena, da se vodi v DDV poročilu. 9942357_1.JPG


Slika 2 - Pregled podatkov in opcije desnega menija


Na meniju preko desnega klika miške lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:

1. Obrazec DDV-O lahko v podmenijih izbiramo med možnostmi:
- izpis obrazca
- datoteka v strukturi XML
- datoteka v strukturi XML z bljižnico, da se nam odpre spletna stran Finančne uprave.
 
2. Temeljnica za DDV - Program pripravi temeljnico za zapiranje davčnih kontov glede na podatke iz poročila. Svetuje se, da se pred izdelavo temeljnice zaključi davčno obdobje.
 
3. Izpis - izbiramo med:
- Knjiga prejetih računov z vrstnim redom vrstic po interni številki prejetih računov ali dobaviteljevi številki
- Knjiga izdanih računov
 
4. Izvoz odbitnega DDV - datoteka se pripravi v strukturi TXT
 
5. Izvoz obračunanega DDV - datoteka se pripravi v strukturi TXT
 
6. Pregled arhiva pripravljenih datotekPregled arhiva pripravljenih datotek

Preko ikone   GK_DDV_XML5b.JPG lahko izvedemo vpis dodatnega besedila poleg že obstoječega, ki ga program doda v primeru, ko imamo izbrane pogoje na vstopu, ki so specifični. 

Preko ikone  GK_DDV_XML5c.JPG lahko pogledamo izborne pogoje, ki smo jih imeli v trenutku priprave datoteke, v trenutku shranitve datoteke v arhiv. 

Preko ikone GK_DDV_XML5d.JPG lahko ponovno kreiramo XML datoteko, katere vsebina je shranjena kot arhiv v posebni tabeli (VSI_DDVXML). Ne izvajamo kreiranje nove datotke iz trenutnega pregleda podatkov ampak iz podatkov

v arhivu zadnje kreirane datoteke. ​


GK_DDV_XML5đ.JPG


Preko ikone za priponke lahko pogledamo izdani ali prejeti račun. Računi, shranjeni v PDF z možnostjo ponovnega izpisa preko ikone Odpiranje PDF, na pregled čez priponke niso zajeti (samo VSI_DOKUMENTI).

GK_ddv_prip1.jpg

Davčna poročila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Opcije desnega menija: