Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ADM_Opcije

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Administracija - Opcije

Meni se nahaja v vseh paketih.

Preračun_deviz_1.JPG Slika 1 - meni Opcije

Najpomembnejša orodja v meniju Opcije so:

1. Orodje Sistemske spremenljivke je namenjeno nastavljanju sistemskih nastavitev vnosnih polj, menijev in podobno. Ločene so na nivo Firme in nivo MIT. Administrator v Firmi ima dostop samo do nekaterih spremenljivk. Do vseh ima dostop samo MIT. Za nastavitve sistemskih nastavitev je predvideno šolanje, za katerega se dogovorite s skrbnikom za vaše podjetje v MIT.

2. Orodje Okolje, ki je namenjeno nekaterim nastavitvam okolja Orkester, kot so gesla in podobno.

3. Nadzor sistema je namenjen nadzorovanju dogodkov v sistemu Orkester. Vidimo lahko na primer, kdo je spreminjal določen šifrant.

4. Database mail je namenjen pregledu poslane/neposlane e-pošte preko SQL Serverja.

5. Izračun nove valute: 

Preračun_deviz_2.JPG 


6. Preračun deviz: možnost hitrega preračuna zneska iz izbrane v drugo denarno enoto.

Datum tečaja: ponudi se tekoči datum, podatek velja za tečaj iz tečajne liste. Če na ta dan ni vpisanega tečaja, upošteva zadnji vneseni tečaj za to denarno enoto.

Iz devize: pomoč na šifrant Denarne enote

Znesek: znesek in prikaz prej izbrane DEVIZE 

V devizo: pomoč na šifrant Denarne enote

Znesek: znesek se preračuna po tečaju tečajnice s prikazom prej izbrane DEVIZE 

Po tečaju: prikaz tečaja, po katerem se je preračun izvedel. 

Preračun_deviz_3.JPG