Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_Predplacila

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti - Zapiranje predplačil

Postopek zapre izbrano predplačilo in pripadajoč račun tako, da avtomatsko generira ustrezne avtomatske preknjižbe za zapiranje na kontu predplačil in kontu računov.
  
SAK37.JPG 

Slika 1 - Kartica partnerja in odprti knjižbi predplačila in terjatve

SAK38.JPG 

Slika 2 - Zapiranje predplačil in priprava izbornih pogojev

Izborni pogoji:
- Enota: definiranje organizacijske enote (opcija);
- Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
- Konto predplačil: konto za avance, lahko * za vse
- Partner: izbor šifre partnerja, lahko * za vse
- Konto računov: izbor konta obveznosti/terjatev, obvezen je vnos konkretnega konta.
 
Na predogledu se prikažejo odprta plačila:
SAK39.JPG 

Slika 3 - Odprto plačilo in opcija za zapiranje

Na kartici se kreirajo dodatne avtomatske preknjižbe na obeh kontih. Torej se knjižbe ne kreirajo med neknjiženimi dokumenti, ampak dobijo takoj status "Knjižene".
  
Pri naknadnem zapiranju avansov se generirajo knjižbe za zapiranje avansa in knjižbe za zapiranje računa, z generiranima avtomatskima preknjižbama pa se zapreta avans in račun.
SAK40.JPG 

Slika 4 - Zapiranje predplačil

Z izdajo 905-000 je spremennjen izgled maske za zapiranje. Prav tako program vpraša za datum veljave v trenutku, ko potrdimo Zapri. 

SAK40_NOVA_MASKA.JPG


Če je obdobje v SAK in GK že zaprto, program ponudi prvi dan odprtega meseca za datum veljave AP preknjižb. 
 
SAK41.JPG 

Slika 5 - Nove knjižne na Kartici partnerja

!!! Pri napačnem zapiranju avansov s fakturami je potrebno odpiranje vezav, ki se lahko izvrši na pregledu odprtih postavk, pregledu kartic ali zapadlih terjatev/obveznosti za vsak konto posebej, avtomatsko generirani knjižbi pa je potrebno stornirati ročno (vnos, knjiženje).

 

V primeru, da ima naročnik vklopljen takojšenj prenos ob knjiženju za paket SAK in prenos v GK ob knjiženju (XPREN_GK=.T.), program naredi ob izhodu iz zapiranja avansov (izhod iz pregleda se vrne na izbor) novo temeljnico in izvede prenos v Glavno knjigo ter javi obvestilo.

nazaj na navodila za Saldakonte


Funkcijske tipke