Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Porocila_Denarni_tok

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Denarni tok na TRR

Poročilo Denarnih tok na TRR je modul, ki omogoča pregled nad tem kako so se denarna sredstva v izbranem obdobju knjižila. Poročilo omogoča pregled direktni metodi. Spremljanje denarnega toka po posredni metodi (konta) je omogoča preko uporabe obrazcev v glavni knjigi.

Izberemo simbole in konte transakcijskih računov v izbranem obdobju. Program pa nam bo prikazal promet na kontih, ki pomenijo protiknjižbo konta transakcijskega računa. Vrstni red podatkov na pregledu je konto transakcijskega računa, potem podatek ali gre za otvoritev, promet do obdobja, promet in skupaj.

Nato sledi sklop za naslednje izbrani konto transakcijskega računa.

V primeru, da izberemo pri opciji Po kontih podatke sintetično, skupine ali po razredih, so podatki na pregledu primerno združeni.


GK_Denarni_tok_TRR0.jpg

Slika 1: Pregled poročila denarnega toka

Izberemo Simbol TRR in konto TRR. V primeru, da naštevamo šifre naj bodo ločene z vejico, brez presledkov.

 

Simbol: z dvojnim klikom na izbor Simbol se pokaže šifrant Simboli, kjer lahko označimo katere simbole želimo. 

Konti TRR z dvojnim klikom na izbor Konti TRR se pokaže šifrant Kontni plan (samo nesaldakontni konti), kjer lahko označimo katere konte želimo. 

GK_denarni_tok_2.JPG

GK_denarni_tok_3.JPG

Podatki posameznega konta so zajeti v štiri sklope:

0. otvoritev: otvoritev izbranih kontov (tip dokumenta je ZS)

1. do obdobja: prikažejo se podatki do izbranega datuma 'od dne'

2. Promet: promet izbranega obdobja

3. skupaj: začetno stanje + promet do obdobja + promet. 

Potem sledi naslednji konto. V polju Protikonto vidimo kam je bilo denarno sredstvo nakazano oziroma kako je bil priliv, odliv knjižen.

V primeru, da smo knjižili v minus breme - se to šteje kot znižan priliv in ne kot odliv.

Poročilo lahko izpišemo oziroma izvozimo v datoteko z uporabo opcije dodatnega menija.

GK_Denarni_tok_TRR.jpg