Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_POGODBE_PRODAJNE

MIT navodila za uporabo programa Orkester

 Prodaja: Prodajne pogodbe

 

Splošno o prodajnih pogodbah

Pred vstopom v šifrant se odločimo za status pogodb, ki jih želimo pregledovati. Možen izbor je aktivne, neaktivne in vse pogodbe.

Pri vnosih pogodbe na dokumente (Vodenje prodaje, Vodenje nabave, Fakturiranje MBK) je možno izbirati samo med aktivnimi pogodbami.

Pogodbi je možno spreminjati status preko menija v desnem kliku miške, avtomatsko pa se spremeni v "N"eaktivno v primeru kopiranja pogodbe v Arhiv. Tudi taki pogodbi lahko spremenimo status nazaj v "A"ktivno.

Glave pogodb torej vsebujejo osnovne podatke o dogovorjenih obveznostih in konstante o plačilnem prometu s tujino. Vnosu glav sledi vnos pozicij, ki so vezane na posamezne artikle. Pogodbam je mogoče dotipkati poljubno besedilo, ki ga vnesete s pritiskom na tipko. Pogodbe, ki imajo vnešeno vezo pogodbe nimajo lastnih pozicij pač pa uporabljajo pozicije iz pogodbe za univerzalnega partnerja, ki je vpisan v vezo pogodbe.

Pri vnosu podatkov na naloge in naročila (uporaba pogodb) je vrstni red tak, da program najprej poišče pozicije na pogodbi, in če jih ne najde prebere parametre iz artiklov.

Iskanje pozicije na pogodbi poteka na sledeči način:
Najprej išče artikel v pozicijah pogodbe, v primeru neuspešnega iskanja in polnega polja "veza pogodbe" ,išče še v pozicijah pogodbe vpisane v polju veza pogodbe. Omogočeno je še iskanje po šifri artikla, nazivu, načinu prodaje,...

Če je sistemu pogodb - cenikov dodano polje "Način prodaje" v pozicijah pogodb poteka prenos pogojev iz pogodb na pozicije naročila in nalogov na sledeči način:

1.Artikel je na pogodbi:
- če so prodajni pogoji vpisani, potem prenos iz pozicije pogodbe, drugače iz glave pogodbe,
- če je cena vpisana, potem prenos iz pozicije pogodbe, drugače iz artiklov v skladu z vpisom
v polje "vrsta cene", če ni vpisa v polje "vrsta cene" potem privzame VPC
- če je v pogodbah vpisan naziv artikla se prenese na pozicijo

2.Artikla ni na pogodbi:
- Za način prodaje artikla se preveri način prodaje v pogodbi.Če na pogodbi obstaja način
prodaje, se prenesejo prodajni pogoji ter cena v skladu z vpisom v polje "vrsta cene".

Vrste prodajnih pogodb

1. Osnovne prodajne pogodbe

Na pozicijah pogodbe se določi

Pregled prodajne pogodbe

 

Pozicije prodajne pogodbe

 

Generiranje pogodbe s količinsko rabatno lestvico


Maloprodajna pogodba: 

Odpremo cenik z artikli​. V glavi pogodbe morajo biti zapolnjena obvezno naslednja polja: 
- Partner (vpisan maloprodajni kupec v sistemski spremenljivki XSIFRK_MP na VSI), 
- Oznaka za vnos oznake računa (IR, IF, GF, ...),
- Dni za valuto,
- Stroškovno mesto, 
- Tuj jezik in 
- Način odpreme. 
- Projekt: če ima podjetje vodenje po projektih, mora imeti v glavi pogodbe odprto tudi polje Projekt. 
- Tip dokumenta: vpisana koda, če želimo uporabljati uporabniški izpis iz 
Napisov na dokumentih.


Na poziciji pogodbe so artikli, ki jih bomo prodajali v maloprodaji. Lokacijo artiklov lahko vpišemo na pozicijo pogodbe ali v Ostalo/Blagajne - Nastavitve​.

Lokacijo program vzame po naslednjem vrstnem redu:
1.  vpisana lokacija na poziciji prodajne pogodbe:  Prodajne pogodbe - ceniki
2.  vpisana lokacija na maloprodajni blagajni: Ostalo/Blagajne - Nastavitve
3.  vpisana lokacija na artiklu

Opcije dodatnega menija in podenija Dodatno. 

9945640_1.JPG

Uvoz MPC iz XLS datoteke: opcija je aktivna, če je na pregledu pozicij pogodbe vklopljeno polje Maloprodajna cena (MPC).