Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_TEST

Partnerji: Test in izpis neusklajenosti partnerjev


9943539_1.JPG

 

Test in izpis neusklajenosti partnerjev vključuje:

- Transakcijski računi - testiranje šifranta Transakcijski računi partnerja z uvoženimi podatki Transakcijski računi iz datoteke AJPES. Primerjava se izvaja za partnerje s šifro države '705' in vrsta partnerja ni F-fizična oseba oziroma I-Izpostava. Podatka se vnašata v šifrantu partnerjev.

Z izdajo 905-000 se transakcijskim računom spremeni status iz 0-Aktivno v 9-Neaktivno (nič več brisanja).

Testira se ali je pravilna kontrolna številka, ali ima še kateri drugi partner isto številko transakcijskega računa, ali je bil transakcijski račun že zaprt na banki, ali v šifrantu transakijski računi uvoženi od Ajpesa račun ne obstaja.

 

- Neskladje z registrom Ajpes - program omogoča izpis seznama partnerjev, katerim se ne ujemajo podatki glede na uvožene podatke iz datoteke Transakcijskih računov AJPES. Kontrola se izvaja za naziv, naslov partnerja, matično številko. Kontrola se izvaja glede na davčno številko partnerja.
V primeru, da ima partnerj vpisan datum veljavnosti TRR do, se preverjanje navedenih podatkov ne izvaja. 

 VSI_primerjavaAjpes.JPG
Slika 1: Izpis neskladja z registrom - prva vrstica iz šifranta partnerjev in druga vrstica iz uvoženega registra Ajpes

- Neskladje z registrom FURS - program omogoča izpis seznama partnerjev, katerim se ne ujemajo podatki glede na uvožene podatke iz datotek iz spletne strani Davčne uprave. Kontrola se izvaja za naziv, naslov partnerja, matično številko. Kontrola se izvaja glede na davčno številko partnerja.

 

 

- Davčne številke - Kontrola predpone pred davčno številko glede na šifro države. Predpona je vpisana v šifrantu držav. V primeru slovenskega DDV zavezanca mora biti pred davčno številko vpisana predpona SI. Partner, ki ni DDV zavezanec pa brez SI. Test NE preverja DDV zavezanosti partnerja.

 

- Partnerji s prenehanjem ID za DDV