Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_vrste_prometa

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Poročilo po vrstah prometa

 

Poročilo o po vrstah knjižb v programskem paketu Osnovna sredstva izpišemo v modulu Poročilo po vrstah prometa. Podatke ob vstopu omejimo po časovnem odbobju in z možnostjo, da naštejemo katere tipe poslovnih dogodkov želimo v poročilu zajeti.

 

OS_POR_Vrste_prometa1.jpg

Slika 1: Vstopno okno za omejitev podatkov v modulu Poročilo po vrstah prometa

 

Tip dokumentov naštejemo ločeno z vejico oziroma si pomagamo s pomočjo, ki nam jo nudi ikona desno od polja za vpis oznak tipov dokumenta. Če ne želimo omejitve, vnesemo znak (*).

Časovno obdboje vnesemo v polji od - do datuma. Določimo še za kateri datum omejitve velja - ali po datumu knjiženja ali po datumu veljave - datum po katerem se poslovni dogodek vključuje v poslovna poročila, bruto bilanco.

 

 

OS_POR_Vrste_prometa2.jpg
 

Slika 2: Prikaz podatkov na predogled modul Poročilo po vrstah prometa z možnostjo izpisa ali izvoza v datoteko

 

 

Podatke lahko omejimo tudi z uporabo filtra podatkov na ekranskem pregledu. Izpis bo dodatno omejitev upošteval.

Na izpisu so vkučeni podatki iz ekranskega pregleda.

 

 

 

OS_POR_Vrste_prometa3.jpg

 Slika 3: Dodatna omejitev podatkov na ekranskem pregledu modula Poročilo po vrstah prometa