Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_OBR

Šifrant partnerjev - bljižnica za vnos v šifranta obračun obresti

 

V šifrantu partnerjev, vnašamo svoj tip obračuna obresti in obrestnih mer samo tistim partnerjem, katerim obračunavamo obresti drugače kot so zakonite zamudne obrestne mere.

Partner ima lahko določeno le šifro vrste obračuna obresti. V primeru, da so s partnerjem dogovorjene različne obrestne mere za določene poslovne dogodke v istem obdobju je potrebno to spremljati preko pogodb ali pa z vnosom.

Preko šifranta partnerjev imamo v programih Obračun obresti, Plačilni promet, Saldakonti, Zajem prejetih računov in Vodenje prodaje bližnjico za vnos novih skupin obrestnih mer in obrestnih stopenj oziroma lahko preko te bljižnice dopolnjujemo ta dva šifranta, ko se spremeni obrestna mera. Šifranta se v osnovi vnašata v programu Obračun obresti. Uporabnik mora imeti pravice do teh dveh šifrantov.

 

 VSI_PARTNER_OBR0.jpg
Slika 1: Bljižnica do šifrantov programa Obračun obresti iz šifranta partnerjev

 

Program nam ponudi okno za vpis podatkov obrestnih mer od partnerja na katerem stoji program.

V primeru, da ima partner v šifrantu partnerjev že določeno svojo vrsto obračuna oziroma obrestnih mer jih bo program ponudil. Osveževanje podatkov obrestnih mer izvedemo preko rumene ikone pri rubriki Obr. mere.

V primeru, da partner nima določenega tipa obračuna, bo polje poleg tipa obračuna prazno. V tem primeru lahko izberemo obstoječi tip obračuna oziroma vnesemo nov tip obračuna.

Postopek vnosa je tak, da najprej vnesemo novo šifro obrestnih mer (točka 1. na sliki) polje Obr. mere (šifrant obrestnih mer).

Potem vnesemo novo šifro Vrste obračuna (točka 2. na sliki). Pri šifrantu Vrste obračuna moramo namreč izbrati tudi skupine obrestnih mer in zato mora biti ta vnešena najprej.

 VSI_PARTNER_OBR.jpg

Slika 3: Okno za vnos ali izbor šifranta obrestnih mer oziroma vrste obračunov

 

Vnos nove skupine obrestnih mer, obrestna stopnja, veljavnost...

 VSI_PARTNER_OBR2.jpg

Slika 4: Bljižnica do šifranta Obrestnih mer

 

Vnos novega tipa obračuna lahko naredimo tako, da se postavimo na prvi zapis Nov tip obračuna in potrdimo izbor z enter. Če želimo izbrati obstoječo šifro Vrste obračuna se postavimo na to vrstico in potrdimo izbor. 

VSI_PARTNER_OBR3.jpg

Slika 5: Bljižnica do šifranta Vrste obračunov

 

Po shranitvi vrste obračunov in tipa obračuna program prikaže kakšne stopnje za obračun obresti so predvideni za partnerja. Zapise lahko dodajamo preko rumenih ikon (modri kvadrat).  

 

VSI_PARTNER_OBR4.jpg

Slika 6: Pregled obrestnih mer za partnerja