Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

HON_Vnos zneskov za delavca

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Honorarji: Vnos zneskov

Zneske vnašamo preko tabele zneskov in sicer vedno preko novega vnosa oz. hitre tipke F3. Za obračun katere koli vrste izplačila v tem paketu so obvezni sledeči podatki: delavec, stroškovno mesto, projekt, če imamo vodenje po projektih, vrsta izplačilaključ, znesek in datum izplačila.


HON_vnos zneskov_905_1.JPG

Pri vnosu zneskov po delavcih je omogočen z izdajo 905-000 še izbor delavcev glede na vrsto zavarovanja. V šifrantu Honorarni delavci je potrebno določiti vrsto zavarovanja. Prazno pomeni, da ni zavarovanec PIZ-a. 

Tekstovno polje je namenjeno vpisu poljubnega teksta, ki ga po obračunu vidimo na obračunskem listu.

Vnašajo se lahko tudi negativni zneski na bruto ključih. Prispevki in dohodnina se obračunajo od vseh ključev, tudi negativnih zneskov.

 

HON_vnos zneskov.JPG

Slika 1 - vnosna polja za obračun izplačila

  
Vnos zneskov se začne s začetnim vnosnim oknom in sicer jih lahko vnesemo na dva načina:
 

Vnos zneskov po delavcih

Na vnosnem oknu izberemo delavca. V pomoč se ponudijo vsi delavci, ki so zapisani v šifrantu delavcev. Stroškovno mesto se ponudi enako, kot ga ima zapisan delavec sam, lahko pa ga popravimo. V kolikor vodimo poslovanje po stroškovnih mestih, je izbira stroškovnega mesta obvezna.

Zelo pomemben je datum izplačila, ki mora biti naveden. Na isti datum izplačila namreč delavec ne more imeti dveh enakih vrst izplačil. Izplačilo je lahko le eno - skupno.

HON_vnos zneskov po delavcih.JPG

Slika 2 - vnosno okno za izbiro delavca, kateremu bomo vpisali zneske


 Vnos zneskov po ključih

Vnos po ključih za posamezno vrsto izplačila je primeren, ko vnašamo zneske za isto vrsto izplačila več delavcem. Na vnosnem oknu izberemo vrsto izplačila ter ključ, ki ustreza izbrani vrsti izplačila. Prav tako je potrebno določiti datum izplačila.

HON_vnos zneskov po ključih.JPG 

Slika 3 - vnosno okno za izbiro vrste izplačila in ključa

 
Pri vnosu zneskov po ključih je izjemoma dovoljeno prazno polje Projekt (če podjetje ima vklopljeno vodenje po projektih). Ob shranitvi se vpiše splošni projekt, ki je zapisan v sistemski nastavitvi VSI\XPROJ_SPL.

 


Preberite še:

Delavci

Vrste izplačil

Ključi

 

Za vnos zneskov na novega delavca se poslužujemo opcije preko desnega menija: Nov delavec oz. Nov ključ.