Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SA_Odpis

MIT navodila za uporabo programa MIT

Saldakonti: Odpis terjatev

Ta postopek avtomatsko generira ustrezne vknjižbe za zapiranje določenih postavk med ne knjižene postavke. Tako pripravljene vknjižbe je še možno popravljati oz. brisati v meniju Vnos in knjiženje.

Hitro pomoč na seznam dokumentov se vzpostavi tako, da se izprazni polje Dokument in klikne gumb Enter. 

SAK33.JPG 

Slika 1 - Opcija za pripravo knjižb odpisa terjatev

Po potrditvi se prikažejo knjižbe, ki ustrezajo danim pogojem.
Pripravljene knjižbe lahko tudi izpišemo:
 
SAK34.JPG 

Slika 2 - Izpis knjižb za odpis

V desnem meniju se izbere opcija Odpis, ki pripravi storno knjižbe dokumenta, ki se odpisuje. Izvaja se tudi kontrola na že opravljeni prenos.

SAK35.JPG 

Slika 3 - Desni meni in izbor opcije za odpis

 SAK36.JPG

Slika 4 - Pripravljena knjižba med neknjiženimi dokumenti


Podatki Datum računa, Dobaviteljeva številka računa, Števec in Koda namena se na storno knjižbi in novi knjižbi ohranijo iz originala.​​

nazaj na navodila za Saldakonte

 

Funkcijske tipke