Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OBR_Obresti_iz_prometa

Obračun obresti - Priprava obračuna obresti iz prometa 

V meniju Obresti v zapadlih terjatvah izberemo  opcijo Obresti iz prometa.

OBR103.JPG

Slika 1 - Izbor pogojev za pripravo obresti iz prometa

Z desnim menijem izvedemo pripravo obračunanih obresti iz prometa:
 
OBR104.JPG


Slika 2 - Desni meni in opcija za oripravo obračuna

Naslednji korak je, da izberemo vrsto obračuna, po katerem bomo pripravili obračun obresti.  Splošni pogoji je zamudna obrestna mesta, posebni pa je določena vrsta obračuna za partnerja. 

OBR105.JPG


Slika 3 - Izbor vrste obračuna

Po izvedeni potrditvi obrestne mere program pripravi obračune obresti iz prometa za izbrane partnerje v omejenem obdobju.


OBR105_905.JPG
Program gleda promet partnerjev/partnerja v izbranem obdobju od do na maski, s prometom v saldakontih.

OBR105_905a.JPG

V primeru imamo celoten znesek dokumenta 3.995.000,00. Dokument je bil knjižen z datumom veljave 24.10.2016 in valuto 31.10.2016. Od tega dne se tudi obračunajo obresti (Obr. obresti). 

Program pripravi obračun obresti od prvega naslednjega dne od datuma valute, torej od 1.11.2016, pri tem datum Določen čas DO upošteva vpisani datum iz predhodne maske. 

V tem primeru imamo plačilo in vezavo z dnem 8.11.2016.

To pomeni, da se za razliko od 1.11.2016 do 8.11.2016 obračuna 8 dni obresti, saj je valuta 31.10.2016 + en dan je 1.11.2016. 


OBR106.JPG


Slika 4 - Pripravljeni obračuni iz prometa

Z desnim menijem lahko izpišemo enega ali vse obračuna, če imamo pripravljene za več partnerjev. V tem primeru je obračun samo informativen. V glavi izpisanega obračuna je drugačen opis kot pri rednem izpisu obračuna. Tu je navedeno, da gre za obračun obresti iz prometa.

OBR106a.JPG


Slika 5 - Izpis obračunanih obresti iz prometa

Lahko pa obračun prenesemo med redne obračune z opcijo Prenos izbranih obračunov. 

Za potrebe priprave rednega obračuna obresti definiramo način prenosa v ostale programske pakete in minimalno višino obračunanih obresti, ki jo še obračunamo.

OBR108.JPG 

Slika 6 - Nastavitve polja Prenos in minimalnega zneska obračuna

Pripravljeni obračun se nahaja v meniju Obračunu \Vnos, obračun izpis, pod obračuni uporabnika. Nadaljna obdelava obračuna se izvaja na enak način, kot na primer pri RV- ročnem vnosu obračunov.