Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Podatki za prenos temeljnice v GK

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Plače: Prenos temeljnice v Glavno knjigo

Pripravljeno temeljnico preko desnega menija prenesemo v glavno knjigo. Uporabnik potrebuje pravico za pisanje v glavni knjigi: PAKET.GK(W).

Stotinske razlike nastanejo zaradi zaokroževanj. Do +- 1€ so stotinske razlike dovoljene. Za ustrezno knjiženje je potrebno določiti konto izravnave. Če konto zahteva tudi stroškovno mesoto, določimo tudi stroškovno mesto izravnave.

Določimo simbol temeljnice in izberemo opcijo izpisa temeljnice takoj po prenosu (že v plačah). Datum veljave temeljnice se ponudi kot zadnji dan izbranega meseca in leta obračuna, ki je določen v mesečnih nastavitvah.    

Če na obrazcu ni vpisana stran knjiženja, vpisan pa je konto, se predpostavlja, da je stran knjiženja v Breme.

OD_Prenos temeljnice v plače.PNG 

Slika 1 - vnosno okno za prenos temeljnice v glavno knjigo