Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_register

​​​​

Partnerji: Register AJPES

 

Uvoz podatkov registra AJPES v bazo podatkov kot tudi masovni prepis podatkov na šifrante partnerjev naj se izvaja v času, ko je baza kot tudi strežnik manj obremenjen.


Splošni pogoji uporabe spletnega portala AJPES se nahajajo na: https://www.ajpes.si/pogoji_uporabe#​http://www.ajpes.si/Registri/Transakcijski_racuni/Pogosta_vprasanja?md_id_menu=417

 

 

Kako lahko pridobivamo podatke iz celotnega RTR poslovnih subjektov? Kdaj se ti podatki ažurirajo?

AJPES zagotavlja enkratni prevzem podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov, dnevne spremembe ter mesečne preseke podatkov (za strukturo zapisa in naročilnico glej https://www.ajpes.si/Registri/Transakcijski_racuni/Splosno​). AJPES podatke pripravlja v dveh različicah XML datotek, in sicer:

·        mesečni presek podatkov o transakcijskih računih in imetnikih za poslovne subjekte, ki vsebuje zapise s podatki o vseh aktivnih (odprtih) transakcijskih računih na zadnji dan preteklega meseca in podatke o vseh zaprtih transakcijskih računih za obdobje zadnjih 12 mesecev;

·        dnevne spremembe podatkov, ki vsebujejo zadnje dnevne spremenjene zapise s podatki o aktivnih in zaprtih transakcijskih računih in njihovih imetnikih. Datoteke vsebujejo dnevne spremembe za obdobje zadnjih sedmih koledarskih dni, kar omogoča uporabnikom prevzem sprememb tudi v primeru, da ne delajo prevzema vse dni v tednu.


Podatki v datotekah se ažurirajo ob 21. uri, vsak dan do 19. ure pa so na voljo podatki predhodnega dne.

Za dostop do podatkov o transakcijskih računih poslovnih subjektov izpolnite naročilnico, ki jo najdete na strani https://www.ajpes.si/Registri/Transakcijski_racuni/Splosno, kjer morate izbrati eno od dveh možnosti prevzema datotek. (Z označitvijo izbora za prejem dnevnih sprememb imate namreč že zagotovljen dostop tudi do zadnjega mesečnega preseka podatkov.) Po prejemu naročilnice vam bomo na vaš elektronski ali fizični naslov poslali podatke za dostop do podatkov.

 

Datoteka ne vsebuje DDV zavezanosti partnerja.

 
REGISTER_AJPES1.JPG 
Slika 1: Možnosti menija Register Ajpes v šifrantu partnerju

1. Uvoz registra na strežnik: 

AJPES REGISTER NOVO 2.jpg
Slika 2: Možnosti menija Register Ajpes v šifrantu partnerju - Uvoz registra na strežnik v bazo podatkov

2. Pregled:

Podatki, ki jih uvozimo z mesečno ali dnevno datoteko iz AJPES-a lahko pregledujemo z opcijo Pregled. Tabela, v kateri so podatki, se imenuje VSI_DDVREGIS.

AJPES REGISTER NOVO 1.jpg
Slika 3: Pregled uvoženih podatkov register

 
Pri uvozu podatkov se iz XML datoteke prenesejo podatki v tabelo. 
 
-        Dodano je polje NAZIV_AJPES (Kratek naziv, tag <KratkoIme>), ki je vidno tudi na pregledu podatkov registra

-        Uvoz podatkov iz datoteke AJPES: iz tag-a <KratkoIme> se že ob samem uvozu XML datoteke v tabelo porazdeli naziv partnerja v polje Naziv, Naziv 2 in Naziv 3 iz polja Kratek naziv. V primeru, če kratkega naziva ni, se razdeli dolgi naziv <PopolnoIme>, na pregledu je to polje Naziv posl. Sub. . Delitev se izvaja glede na besede in ne glede na dolžino.  

 

AJPES REGISTER NOVO 3.jpg
 
Slika 4: Možnosti menija Register Ajpes v šifrantu partnerju - Razdelitev nazivov glede na enako dolžino kot so polja v šifrantu Partnerjev
 
 

3. Osveževanje podatkov partnerja z uvoženimi podatki registra:


Osvežitev podatkov partnerja v šifrantu partnerjev z uvoženim registrom Ajpes je omogočen preko podmenija na desni meni - Uskladitev partnerja z registrom: 
 
VSI_PARTNER_desni AJPES.jpg

Slika 5: Možnosti menija Register Ajpes v šifrantu partnerju
 
 
V primeru, da ima partner vpisano nadrejeno šifro partnerja, program na to opozori. V primeru, da se šifra partnerja razlikuje s šifro nadrejenega partnerja prepis podatkov ni možen.
Prepis podatkov se tudi ne izvaja za partnerje, ki imajo v polju Vrsta partnerja vpisano, da so to F-fizične osebe ali I-izpostave.
 
Program prikaže razlike med šifrantom in med uvoženim registrom. Sami se odločimo katere rubrike bomo prepisali. Povezava se izvaja glede na davčno številko, matično številko partnerja.
 
Omogočen je prepis partnerja na katerem stoji program ali Prepis vseh partnerjev. Pred izborom prepisa vseh partnerjev naj se najprej preveri razlike na izpisu - Testi in izpis neusklajenosti (AJPES).
 

Omejitve kateri partnerji niso vključeni v primerjavo in prepis:

- status partnerja - Ne izvaja se masovni prepis podatkov na partnerje pri katerih je status različno od 0-aktivno. Prepis na partnerje s statusom aktivnosti 9-neaktivne partnerje, P-potencialne partnerje, 4,5,6,7-partnerje v blokadi je potrebno prepisati z izbiro prepisa posameznega partnerja;
 
- Vrsta partnerja je različna od F-fizična oseba ali I-izpostava;
 
- Davčna številka in matična številka je prazna;
 
Posebnost pri podatku davčna številka:  Podatki od AJPES so vedno brez oznake SI v davčni številki. Če je partner v šifrantu označen *-davčni zavezanec je potrebno pri davčni številki dodati SI. Če partner ni davčni zavezanec se pri posodobitvi davčne številke z registrom Ajpes SI pred davčno številko umakne.
 
- država partnerja je različna od '705'-Slovenija ali prazno
 
- ne obstaja v registru TRR AJPES (Ajpes ima omejitev kako stare podatke vključi v datoteko).
 
Posebnost pri podatku transakcijski račun partnerja: Primerjava se izvaja med TRR v šifrantu partnerjev. Če izberemo vpis TRR partnerja, se ta TRR vpiše le v šifrant TRR partnerja. ​​Kot privzeti TRR se ne vpiše preko tega postopka. 
 
Program bo opozoril koliko partnerjev ustreza pogojem osvežitve (so aktivni...) in potrebna je ponovna potrditev, da se želi prepis. Potem program izvede prepis brez dodatnega prikazovanja kje so razlike.
 
Pri večjih šifrantih partnerjev se pred masovnih prepisovanjem svetuje izvedbo postopka na testnem okolju.
Partnerji kot so npr. ministrstva ali fakultete imajo več transakcijskih računov. V kratkem nazivu pa imajo vpisane kratke nazive.
MIT ne odgovarja, če bo po šlo po mnenju uporabnika za to, da so se podatki povozili.
Pred prepisom se je potrebno prepričati in odločiti ali se pripis izvaja ali ne.
  
 
VSI_PARTNER_register.jpg
Slika 6: Register AJPES - naziv
 
VSI_PARTNER_register1.jpg

Slika 6: Uskladitev partnerja
 

Gumb PREPIS pomeni prepis podatkov tistih polj, ki so izbrani s kljukico za prepis.

Gumb OPUSTI pomeni izhod iz maske.

Gumb NASLEDNJI pomeni, da program išče naslednjega partnerja v šifrantu za katerega so razlike glede na šifrant Registra AJPES.

Gumb PREPIS VSEH pomeni prepis izbranih podatkov na vseh partnerjev razen tistih s prej navedenimi pogoji.


Gumbi so aktivni samo v primeru, ko imajo partnerji vpisano Vrsto partnerja - P, I, F ali S. Če je polje prazno, so gumbi neaktivni. 
 
 
VSI_PARTNER_register2.jpg

 
 
 Slika 7: Izbor prepis vseh partnerjev
 

Program javi koliko je partnerjev, ki ustrezajo pogojem, da se izvede prepis in se postavi na DA - ŽELIM PREKINITI POSTOPEK PREPISA.

Na svojo odločitev kliknete na NE, kar pomeni, da ne želim prekiniti postopek prepisa oziroma - ŽELIM NADALJEVATI S POSTOPKOM.

 
 
Program bo izvedel prepis podatkov. Logname in datum zadnje spremembe se spremeni na tistih, ki so bili dejansko prepisani.
V primeru, da ima partner v šifrantu ulico zapisano z malimi črkami v registru pa z veliki številkami... to ne prestavlja za masovno prepisovanje razliko.
 
 
Katere so še razlike med šifrantom in med Registrom lahko preverimo z izpisom Test in usklajenost - Register Ajpes.

V nekaterih primerih prepis ni smiseln:

VSI_PARTNER_AJPES test.jpg 


Slika 8: Izpis Neskladja šifranta partnerjev (MIT - zgornji zapis) z registrom (AJPES - spodnji zapis)