Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

Povezava_dokumentov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​Glavna knjiga - Konto kartica: Povezava dokumentov 


Povezavo med dokumenti lahko delamo na poročilu Kartica po kontu. 
Na predogled so z izdajo 905-000 dodani koloni: Potrditev in Vezni dokument. 

Postopek:

1. Na pregledu v koloni Pot. vnesemo kljukice dokumentom, ki jih želimo povezati. Program z vsakim klikom naredi seštevek Skupaj breme, Skupaj dobro in Saldo (brme-dobro). Povezave med dokumenti ne moremo zaključiti, če za skupaj označene dokumente breme ni enak dobro. 

GK_povezava_dokumentov1.JPG 

V primeru, da povezavo naredimo (označimo s kljukico) in je ne potrdimo, prej zapustimo pregled, program javi obvestilo:

GK_povezava_dokumentov6.JPG


2. Povezavo med dokumenti potrdimo z desnim klikom in opcijo Povezava dokumentov. Povezani dokumenti dobijo skupno povezovalno številko, ki je zapisana v koloni Vezni dokument. 

GK_povezava_dokumentov2.JPG 

Po vzpostavitvi povezave med dokumenti se odpre okno za poljuben vnos besedila. 

GK_povezava_dokumentov7.JPG

 Povezani dokumenti dobijo skupno povezovalno številko, ki je zapisana v koloni Vezni dokument. 


GK_povezava_dokumentov3.JPG


3. Preko dodatnega menija lahko naknadno odpremo povezane dokumente oziroma preverimo seštevek. 

GK_povezava_dokumentov4.JPG

4. Povezane dokumente je mogoče tudi izpisati 

GK_povezava_dokumentov5.JPG