Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

FA_Pregled_knjige_IR

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​
​​

Poročila: Pregled in izpis knjige izdanih račuov

Predogled omogoča pregled vseh izdanih računov, gotovinskih, rednih, evidenčnih, avansnih, zbirnih, izdanih v MBK. Omogočen je pregled pdf slik izdanih računov, če so shranjeni v bazi podatkov.

 
9941510_1.JPG


Določimo obdobje za katerega želimo pregled. To obdobje se nanaša na datum veljave dokumentov, tako dobimo v pregledu vse fakture, ki imajo datum veljave znotraj določenega obdobja. Pred izpisom določimo podatke oz. pogoje, ki definirajo obseg izpisa. V vnosnih poljih, kjer program ponudi zvezdico, lahko v polju pustimo zvezdico (*).

Tam, kjer se pojavi zvezdica (*), kot možnost določanja npr. konta, pomeni, da želimo pregled knjige faktur za vse konte. V nasprotnem, če želimo pregled faktur samo za en konto v polje vpišemo, za kateri konto naj bodo v pregledu knjižene fakture.

 

 

Pogoji za omejitev podatkov na pregled so:

 • Enota - (pri opciji vodenja po org. enotah) Šifra enote ali zvezdica (*)
 • Stroškovno mesto - (pri opciji vodenja po stroškovnih mestih) Šifra stroškovnega mesta ali zvezdica (*)
 • Projekt - (pri opciji vodenja po projektih) Šifra projekta ali zvezdica (*)
 • Konto - oznaka konta, za katerega želite izpis ali zvezdica (*)
 • Oznaka - šifra oznake iz šifranta oznak ali zvezdica (*)
 • Od datuma začetek obdobja
 • Do datuma konec obdobja

 

 • Upošteva se:
  Od številke začetna številke fakture
  Do številke zadnja številka fakture
 • Naročnik šifra naročnika
 • Plačnik šifra plačnika
 • Blagajna - šifra blagajne pri gotovinskih računih ali (*) brez omejitve
 • Referent - referent vpisan na izdanem računu
 • Potnik - potnik vpisan na izdanem računu
 • Vnesel - omejitev na uporabniško ime kdo je račun vnesel
 • Vrstni red po
  1 - datum
  2 - št. fakture
  3 - zap. št. fakture
  4 - oznaka
  Le osn. podatki da (osnovni podatki), ne (pomeni razširjen opis)
   
  Če za "Le osn.podatki" izbere "ne", se za vsako fakturo poleg osnovnih podatkov izpišejo še:
  - konto,
  - tečaj,
  - naročnik,
  - način formiranja (F, K ali N), ki pove, kje je bila faktura izstavljena:
  F - v paketu Fakturiranje
  K - v paketu Blagovno knjigovodstvo/Knjigovodstvo proizvodov z direktnim vnosom
  N - v paketu Blagovno knjigovodstvo/Knjigovodstvo proizvodov iz nalogov za odpremo
   

  Po določitvi podatkov za pregled dobimo na ekran fakture, ki ustrezajo tem pogojem. Podatke lahko z desnim klikom miške in izborom 'Izpis' tudi izpišemo. Pregled in izpis knjige faktur lahko poljubno ponavljamo. 

Na pregledu podatkov in v Seštevku se nahajajo naslednje kolone s podatki:
Bruto znesek = cena * količina (vrednost pozicij) (v tabeli MBK_FA_GL je v polju BRUTO že odštet popust, zato na pregledu in v seštevku popust prištejemo nazaj, da dobimo dejansko realizacijo brez popusta)
Neto znesek = Bruto znesek - popust, rabat. Je tudi podatek o davčni osnovi. 
Za plačilo = Neto znesek + Davek

9941510_2.JPG

Slika 2: Na pregledu ikona za pregled PDF izpisa fakture. Z vklopom ikone Povezave pa lahko spremljamo pozicije računov.

9941510_3.JPG

Slika 3: Izbor izpisa preko dodatnega menija

9941510_4.JPG

Slika 4: Izbor seštevka preko dodatnega menija